Gå til hovedindhold

Partistøtte

Kandidatlister har ret til tilskud til deres politiske arbejde, hvis de har fået mindst 912 stemmer ved det seneste kommunalvalg.

Indhold

  Regler for tilskud

  Nogle kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde. 

  Ifølge de nyeste regler pr. 1. januar 2024 kan kommunen yde tilskud til kandidatlister, der har fået mindst 912 stemmer ved det seneste kommunalvalg. Kandidatlister, som indgik i et listeforbund, kan få tilskud, hvis listeforbundet har fået 912 stemmer eller derover.

  Formålet med partistøtte

  Partistøtten skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde skal ligeledes finde sted inden for dette kalenderår og inden for Guldborgsund Kommune.

  Krav til ansøgningen om partistøtte

  Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret.
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil.
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om forventet forbrug til politisk arbejde i det pågældende kalenderår.
  • Være vedlagt en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget.
  • Være vedlagt erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere.
  • Indeholde CVR nr.

  Udbetaling af tilskud

  Tilskuddet udbetales på én gang, når vi har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00