Gå til hovedindhold

Partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, ved kommunalvalget.

Indhold

  Ansøgning om tilskud

  Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

  Partistøtten skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde skal ligeledes finde sted inden for dette kalenderår og inden for Guldborgsund Kommune.

  Krav til ansøgningen om partistøtte

  Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret.
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil.
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om forventet forbrug til politisk arbejde i det pågældende kalenderår.
  • Være vedlagt en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget.
  • Være vedlagt erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere.
  • Indeholde CVR nr.

  Udbetaling af tilskud

  Tilskuddet udbetales på én gang, når vi har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00