Gå til hovedindhold

Affaldsplan

Affaldsplanen indeholder initiativer for, hvordan vi i Guldborgsund Kommune vil prioriterer indsatsen på affaldsområdet i de kommende år.

Ved Klodskov

Indhold

    Planen er udarbejdet i overensstemmelse med statens ”Affaldsstrategi – Danmark uden affald”. Statens strategi er udmøntet i statslig ressourceplan for affaldshåndtering. Ressourceplanen for affaldshåndtering følges op af en statslig strategi for affaldsforebyggelse.

    Affaldsplan 2014-2024 er en forholdsvis overordnet plan, hvor indsatserne primært er kortlægning og analyse, der skal være grundlag for næste affaldsplan.

    Det forventes således, at det først er ved kommende revision af affaldsplanen der vil være initiativer, som vil få betydning for borgerne, for eksempel øget kildesortering.

    Klik her for at læse Affaldsplan 2014-2024 (nyt vindue)