Gå til hovedindhold

Klimaplan 2017

I klimaplanen er udgangspunktet ikke så meget opnåelsen af bestemte måltal, men i højere grad er blevet opfyldelsen af byrådets strategiske målsætninger om en grøn udvikling og en bevidst satsning på bioøkonomi - til gavn for alle kommunens borgere. Denne tilgang er helt i overensstemmelse med det nye regeringsgrundlags afsnit om at "videreføre en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling!"

Ved Klodskov

Indhold

  Vores Klimaplan 2017 har under paradigmeskiftet "fra klimaduks til ressource smart" fokus på tre vigtige punkter, nemlig

  1. Fastsættelse af nye tilpassede klimamål,
  2. Tilslutning til en ny borgmesterpagt og
  3. Årlige opgørelser af kommunens CO2-bidrag.

  I den tidligere klimaplan blev der opstillet følgende målsætninger om reduktionen af kommunens drivhusgasudledning i forhold til året 2008:

  • -20 % pr. borger i 2020,
  • -30 % pr. borger i 2030.

  Disse mål fastholdes i planen indtil videre, dog kun for CO2. Byrådet vil så i en periode op til 3 år afvente kommende nationale mål, før vi fastlægger vores nye endelige målsætninger.

  De to eksisterende borgmesterpagter er fusioneret pr. 1. januar 2017, og de årlige CO2-beregninger er påbegyndt ultimo 2016 med et nyt system.

  Vi vil fortsat lægge vægt på klimatiltag, der reducerer udledningen af drivhusgasser, som det i flere år er sket i vores projekt med energirenovering i vores egne ejendomme og i det store adfærdsprojekt "Guldborgsund handler". Derfor er der i planens sidste afsnit medtaget en lang række nye indsatser til gavn for klimaet - og for kommunens borgere.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

  Links

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)