Gå til hovedindhold

Planstrategi 2018

Guldborgsund Kommunes byråd godkendte på møde den 21. juni 2018 Planstrategi 2018.

Indhold

  Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave

  ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

  har byrådet i Planstrategi 2018 formuleret retning for det politiske arbejde. Byrådet har som det overordnede fokus i planstrategien tre strategiske målsætninger:

  • Uddannelse, dannelse og ambitioner'
  • Flere arbejdspladser
  • Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

  Samtidig har byrådet defineret ”Det Guldborgsundske Mindset” – en retningsgiver for måden kommunen løser opgaven på og de værdier, der ligger til grund i det daglige arbejde.

  Mindsettet består af 4 tilgange:

  • Tidlig og rettidig indsats
  • Helhedsorienteret tilgang
  • Samskabelse og dialog
  • Udnyt potentialerne

  Byrådets Agenda 21 Strategi er en del af planstrategien og findes også heri.

  Klik her for at hente hele planstrategien

  Klik her for at hente tillæg til planstrategien