Gå til hovedindhold

Planstrategi 2018

Guldborgsund Kommunes byråd godkendte på møde den 21. juni 2018 Planstrategi 2018.

Indhold

  Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave

  ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

  har byrådet i Planstrategi 2018 formuleret retning for det politiske arbejde. Byrådet har som det overordnede fokus i planstrategien tre strategiske målsætninger:

  • Uddannelse, dannelse og ambitioner'
  • Flere arbejdspladser
  • Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

  Samtidig har byrådet defineret ”Det Guldborgsundske Mindset” – en retningsgiver for måden kommunen løser opgaven på og de værdier, der ligger til grund i det daglige arbejde.

  Mindsettet består af 4 tilgange:

  • Tidlig og rettidig indsats
  • Helhedsorienteret tilgang
  • Samskabelse og dialog
  • Udnyt potentialerne

  Byrådets Agenda 21 Strategi er en del af planstrategien og findes også heri.

  Klik her for at hente hele planstrategien (nyt vindue)

  Klik her for at hente tillæg til planstrategien (nyt vindue)

  Klik her for at hente afrapportering af planstrategien (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00