Gå til hovedindhold

Vandforsyningsplan

Formålet med Vandforsyningsplanen er at fastlægge de overordnede målsætninger og rammer for vandforsyningen i kommunen

Indhold

  I planen fastlægges forsyningsgrænserne mellem de enkelte vandforsyninger, hvilket betyder, at nye forsyningsledninger skal etableres i overensstemmelse med disse grænser. 

  Klik her for at se et kort med forsyningsgrænserne (nyt vindue).

  Plandelen indeholder målsætninger for vandforsyningen i kommunen, samt beskrivelse af midler og handlinger for at nå målsætningerne.

  De problemstillinger, der er afdækket i vandforsyningsplanen er: Grundvandsressourcens mængde, kvalitet og lokalisering, drikkevandets kvalitet, vandforsyningsanlæggenes tilstand og produktionsevne samt forsyningssikkerheden.

  Planen indeholder derudover en typeinddeling af de enkelte vandværker (type 1, 2 og 3). Typeinddelingen sker bl.a. efter: Grundvandsmagasinets sårbarhed, kvalitet af rå- og drikkevand, kapacitet, forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder desuden en række anbefalinger for tiltag på de enkelte vandværker samt tidsfølgeplan.

  Links

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Henrik Andersen

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager.

  Telefon: 54 73 19 88

  Email: heande@guldborgsund.dk

  Digital post til Teknik & Miljø