Gå til hovedindhold
Planer

Vandforsyningsplan

Formålet med Vandforsyningsplanen er at fastlægge de overordnede målsætninger og rammer for vandforsyningen i kommunen

Indhold

    I planen fastlægges forsyningsgrænserne mellem de enkelte vandforsyninger, hvilket betyder, at nye forsyningsledninger skal etableres i overensstemmelse med disse grænser. 

    Klik her for at se et kort med forsyningsgrænserne (nyt vindue).

    Plandelen indeholder målsætninger for vandforsyningen i kommunen, samt beskrivelse af midler og handlinger for at nå målsætningerne.

    De problemstillinger, der er afdækket i vandforsyningsplanen er: Grundvandsressourcens mængde, kvalitet og lokalisering, drikkevandets kvalitet, vandforsyningsanlæggenes tilstand og produktionsevne samt forsyningssikkerheden.

    Planen indeholder derudover en typeinddeling af de enkelte vandværker (type 1, 2 og 3). Typeinddelingen sker bl.a. efter: Grundvandsmagasinets sårbarhed, kvalitet af rå- og drikkevand, kapacitet, forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder desuden en række anbefalinger for tiltag på de enkelte vandværker samt tidsfølgeplan.