Gå til hovedindhold
Planer
Varmeplan

Varmeplan

Varmeplanen er godkendt af Byrådet

Indhold

    Formålet med denne varmeplan har været at få overblik over de tidligere 6 kommuners varmplanlægning og gøre status. Dernæst at belyse de muligheder, der fortsat er for at udvikle varmeforsyningen, så den bliver mindre afhængig af olie og el.

    I varmeplanlægningen er fokus især på udviklingen af fjernvarmeforsyningen, men også den private/individuelle varmeforsyning af boliger er der set på i varmeplanen.

    Varmeplanlægningen skal også bidrage til målene for reducering af drivhusgasser i kommunens klimaplan. Der er forsat masser af halm og anden biomasse til rådighed på de arealer, som kommunen udgør.

    Dertil kommer en eventuel fremtidig udnyttelse af andre miljøvenlige energiformer som sol og vind, som også varmeværkerne kan bruge. Desuden vil overskudsvarme fra industri og affaldsforbrænding forsat også bidrage til varmeforsyning.