Gå til hovedindhold

§ 17, stk. 4-udvalg "Det gode seniorliv"

§ 17, stk. 4-udvalget skal udarbejde anbefalinger til Ældre- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune.

Indhold

  Formålet med udvalgets arbejde er at udarbejde anbefalinger til, hvordan vi i Guldborgsund Kommune skaber de bedste rammer, for at seniorer bevarer et aktivt liv længst muligt – mentalt, socialt og fysisk. Udvalgets arbejde pågår i perioden fra august 2024 til august 2025.

  Udvalgets arbejde vil ske med udgangspunkt i byrådets fælles kerneopgave om at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. 

  Udvalget vil være særligt optaget af at se på, hvordan vi bedst kan forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere. 

  Anbefalingerne vil have fokus på tværgående samarbejde og koordinering mellem kommunale, private og regionale aktører samt samarbejde med borgere og civilsamfund.

  Klik her for at læse mere i kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget ”Det gode seniorliv”, som byrådet godkendte på sit møde den 18. april 2024 (nyt vindue).

  Den 20. juni 2024 blev sammensætningen af udvalgets medlemmer godkendt.

  Udvalgets medlemmer består af følgende:

  Politiske medlemmer

  • Dennis Fridthjof, formand
  • Kathrine Brønnes
  • Louise Sparre Flørning
  • Peter Bring Larsen 

  Ikke politiske medlemmer

  • Lina Møller Lauridsen, leder af plejecenterområdet
  • Britt Toft Østergaard, forebyggelseskonsulent i Folkesundhed
  • Emma Eriksson, medarbejder i hjemmeplejen i Storstrøm (Nr. Alslev)
  • Peter Müller, medlem og sekretær i Ældrerådet
  • George Klitmøller, formand for Ældresagens Koordinationsudvalg
  • Tonny Pedersen, bestyrelsesmedlem i Guldborgsund Frivilligcenter
  • Kresten H.P. Nielsen, formand Røde Kors Nykøbing F. - Sydfalster