Gå til hovedindhold

Bevillingsnævnet

Nævnet behandler ansøgninger om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og ændring af sammensætningen i bestyrelsen/direktionen.

Indhold

  Bevillingsnævnet træffer afgørelser i sager, der efter restaurationsloven er henlagt til byrådet.

  Bevillinger gælder for et bestemt forretningssted og for et tidsrum på 8 år, men kan når omstændigheder taler herfor, gives for et tidsrum af 4 eller 2 år. Bevillinger kan i øvrigt begrænses og betinges af vilkår.

  Bevillingsnævnet behandler konkrete ansøgninger fra personer eller selskaber om:

  • Alkoholbevilling
  • Fornyelse af alkoholbevilling
  • Godkendelse af bestyrer
  • Udvidet åbningstid
  • Ændring af sammensætningen i bestyrelsen/direktionen

  Der kan ikke gives oplysninger om sagsbehandlingstid.

  For at begrænse sagsbehandlingstiden er det vigtigt, at alle krævede bilag sendes frem sammen med ansøgningen.

  Behandlingen af ansøgninger sker hos Politiet, som fremsender sagerne med indstilling til behandling i Bevillingsnævnet.

  Bevillingsnævnet i Guldborgsund Kommune består af en repræsentant for politidirektøren, et sagkyndigt medlem og seks andre medlemmer.

  • Formand Martin Pedersen (udpeget af Byrådet)
  • Næstformand Bo von Vürden (udpeget af Byrådet)
  • Niels Christian Weiss Jensen (udpeget af Byrådet)
  • Chris Veber (udpeget af Byrådet)
  • Kristian Gyde Poulsen (udpeget af Politimesteren)
  • Tina V. Jensen (udpeget af Horesta)
  • Lena Blak Eriksen (udpeget af 3F)
  • Torben Rønnov M Larsen sagkyndigt medlem (udpeget af adm. Guldborgsund Kommune)

  2023:

  22. marts 2023 - kl. 09:00-12:00

  21. juni 2023 - kl. 09:00-12:00

  20. september 2023 - kl. 09:00-12:00

  06. december 2023 - kl. 09:00-12:00

  2024:

  13. marts 2024 - kl. 09:00-12:00

  26. juni 2024 - kl. 09:00-12:00

  25. september 2024 - kl. 09:00-12:00

  04. december 2024 - kl. 09:00-12:00

  2025:

  26. marts 2025 - kl. 09:00-12:00

  25. juni 2025 - kl. 09:00-12:00

  17. september 2025 - kl. 09:00-12:00

  10. december 2025 - kl. 09:00-12:00

  Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og anmeldelse af ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger med mere, skal sendes til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

  Behandling af ansøgninger starter således ved politiet, som modtager sagen fra ansøger, vejleder ansøger og belyser sagen, inden den sendes frem til sekretariatet for Bevillingsnævnet.

  Politiet udsteder endvidere lejlighedstilladelser ved enkeltstående arrangementer, hvor der udskænkes alkohol.

  Søg alkoholbevilling (politi.dk)

  Efter blanketten er udfyldt sendes den med tilhørende bilag til:

  Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
  Kørekort & Bevilling
  Nybrogade 5
  4900 Nakskov

  Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med indstilling.

  Det er Bevillingsnævnet der træffer afgørelse i sagerne. Ansøgere kan derfor først betragte deres ansøgninger som godkendt, når Bevillingsnævnet har truffet afgørelse.

  Der kan klages til Byrådet over en afgørelse truffet af bevillingsnævnet. Byrådet skal have klagen senest fire uger efter, at ansøger har modtaget bevillingsnævnets skriftlige afgørelse. Når sagen har været behandlet i byrådet, vil der blive fremsendt en afgørelse. Byrådet er eneste klageinstans. Det betyder, at hvis byrådet fastholder bevillingsnævnets afgørelse, kan der ikke klages til højere klageinstans. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene.

  Klage over bevillingsnævnets afgørelser skal være skriftlig og sendes til:

  Guldborgsund Kommune
  Byrådet
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00