Bevillingsnævnet

Nævnet behandler ansøgninger om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og ændring af sammensætningen i bestyrelsen/direktionen.

Bevillingsnævnet træffer afgørelser i sager, der efter restaurationsloven er henlagt til byrådet.

Bevillinger gælder for et bestemt forretningssted og for et tidsrum på 8 år, men kan når omstændigheder taler herfor, gives for et tidsrum af 4 eller 2 år. Bevillinger kan i øvrigt begrænses og betinges af vilkår.

Bevillingsnævnet behandler konkrete ansøgninger fra personer eller selskaber om:

 • Alkoholbevilling
 • Fornyelse af alkoholbevilling
 • Godkendelse af bestyrer
 • Udvidet åbningstid
 • Ændring af sammensætningen i bestyrelsen/direktionen

Sagsbehandlingstid

Der kan ikke gives oplysninger om sagsbehandlingstid.

For at begrænse sagsbehandlingstiden er det vigtigt, at alle krævede bilag sendes frem sammen med ansøgningen.

Behandlingen af ansøgninger sker hos Politiet, som fremsender sagerne med indstilling til behandling i Bevillingsnævnet.

Medlemmer

Bevillingsnævnet i Guldborgsund Kommune består af en repræsentant for politidirektøren, et sagkyndigt medlem og seks andre medlemmer.

 • Martin Pedersen, formand (udpeget af Byrådet)
 • Mette Møller (udpeget af Byrådet)
 • René Fjeldsøe Sørensen (udpeget af Byrådet)
 • Bo Von Würden (udpeget af Byrådet)
 • Kirstine Laustsen (udpeget af Politidirektøren)
 • Tina V. Jensen (udpeget af Horesta)
 • Lena Blak Eriksen (udpeget af 3 F)
 • Bent Christiansen, sagkyndigt medlem

Møder

Møder i 2020 afvikles:

16. marts, 15. juni, 14. september, 1. december 2020.

Møder i 2021 afvikles:

15. marts, 14. juni, 20. september, 14. december 2021.

Afgørelser bliver efterfølgende fremsendt skriftligt.

Hvor skal jeg søge?

Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og anmeldelse af ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger med mere, skal sendes til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Behandling af ansøgninger starter således ved politiet, som modtager sagen fra ansøger, vejleder ansøger og belyser sagen, inden den sendes frem til sekretariatet for Bevillingsnævnet.

Politiet udsteder endvidere lejlighedstilladelser ved enkeltstående arrangementer, hvor der udskænkes alkohol.

Søg alkoholbevilling (politi.dk)

Efter blanketten er udfyldt sendes den med tilhørende bilag til:

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Kørekort & Bevilling
Nybrogade 5
4900 Nakskov

Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med indstilling.

Det er Bevillingsnævnet der træffer afgørelse i sagerne. Ansøgere kan derfor først betragte deres ansøgninger som godkendt, når Bevillingsnævnet har truffet afgørelse.

Klage over afgørelse

Der kan klages til Byrådet over en afgørelse truffet af bevillingsnævnet. Byrådet skal have klagen senest fire uger efter, at ansøger har modtaget bevillingsnævnets skriftlige afgørelse. Når sagen har været behandlet i byrådet, vil der blive fremsendt en afgørelse. Byrådet er eneste klageinstans. Det betyder, at hvis byrådet fastholder bevillingsnævnets afgørelse, kan der ikke klages til højere klageinstans. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene.

Klage over bevillingsnævnets afgørelser skal være skriftlig og sendes til:

Guldborgsund Kommune
Byrådet
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Kontakt

Center for Politik & Personale

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)