Gå til hovedindhold

Sakskøbing Områdefornyelse

Sakskøbing Byrum er en områdefornyelse, hvor vi i fællesskab udvikler Sakskøbing til en endnu smukkere og mere levende by med en stærk identitet.

 • Læs op

Indhold

  Sakskøbing Byrum er en områdefornyelse, hvor vi i fællesskab udvikler Sakskøbing til en endnu smukkere og mere levende by med en stærk identitet.

  Områdefornyelsen løber fra marts 2021 til først halvår 2024. Da det er jer, der bor, arbejder og lever i Sakskøbing, som kender byen bedst, vil områdefornyelsen tage afsæt i jeres ønsker, behov og idéer. Så har du en idé, et område vi bør fokuserer på eller noget helt tredje, der kan være med til at udvikle Sakskøbing, så tøv ikke med at bringe det på banen.

  Søg penge til dit eget projekt (små hurtige succeser)

  Du kan søge penge til et projekt eller initiativ under overskriften Små Hurtige Succeser. De eneste krav er, at:

  • Du, din foreningen, din virksomhed eller en interessegruppe selv står for at føre det ud i livet.
  • Projektet medvirker til at udvikle Sakskøbing som endnu smukkere og mere levende by med en stærk identitet.

  Pengene kan gives enten som tilskud eller fuld støtte til et helt projekt eller en del af et projekt.

  Tilskud under 10.000 kr. vurderes af projektleder, mens projekter over 10.000 kr. forelægges styregruppen for Sakskøbing Byrum for beslutning.

  Hvordan søger jeg?

  Har du et projekt, så lav en kort beskrivelse af projektet, som skal indeholde:

  • Hvad går projektet ud på
  • Målgruppen for projektet
  • Hvem fører projektet ud i livet
  • Hvornår etableres/afholdes projektet
  • Hvilket beløb søges der om

  Send beskrivelsen til projektleder Maria og mærk henvendelsen ”Små hurtige succeser og navn på projektet”

  Eksempler på små hurtige succeser

  Det er kun fantasien, der sætter grænser, så læge tiltagene er med til at udvikle Sakskøbing. Her er et par eksempler på Små Hurtige Succeser, fra tidligere områdefornyelser:

  • Tilskud til aktiviteter og arrangementer
  • Festtelt for byens borgere
  • Borde/bænke sæt
  • Blomsterkummer
  • Granitpullerter med lys

  Medlemmer af styregruppen

  Styregruppen skal sikre de overordnede rammer for områdefornyelsen. Det er dem der godkender budget, projektoplæg og udbetaling af Små Hurtige Succeser.

  Styregruppen består af politikkere, kommunale medarbejdere og udvalgte repræsentanter for foreninger i Sakskøbing:

  • Martin Lohse (udvalgsformand Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget), formand for styregruppen
  • Peter Bring-Larsen (udvalgsformand Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget)
  • Britta Lange (næstformand Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget)
  • Annemette Johnsen (næstformand Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget)
  • Maria Engsig Østergaard (projektleder fra Center for Teknik og Miljø)
  • Casper Henriksen (ledelsesrepræsentant fra Center for Teknik og Miljø)
  • Lise B. Frederiksen (ledelsesrepræsentant Borger og Branding)
  • Henning M. Tønning (formand for Fællesrådet for Sakskøbing og omegn)
  • Jan Herluf Petersen (formand for Sakskøbing Handelsstandsforening)
  • Lene Rørholt (formand for Sakskøbing Boligselskab)
  • Martin Skibsted (repræsentant for Business LF)
  • Afventer

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)