Gå til hovedindhold

AIR og VILD-PARK

Guldborgsund Kommune har siden 2021 haft to billedkunstnere tilknyttet som huskunstnere under Statens Kunstfonds AIR-ordning. Kunstnerne arbejder specifikt med temaerne ’Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi’ og har blandt andet etableret VILD-PARK en biodiversitet- og kulturpark i kommunens Rådhuspark, Nykøbing Falster.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Forrige Næste

  Guldborgsund Kommune er optaget af gennem fællesskaber og dannelse at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse. Kommunens Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg prioriterer et rigt kulturliv som en del af borgernes, ikke mindst børn og unges, hverdag, og tænker kunst sammen med indsatser på turisme-, bosætnings- og landdistriktsudviklingsområdet. Denne målsætning understøttes af det arbejde, der gøres i Guldborgsund Billedkunstråd.

  I 2021 indledte kommunen et partnerskab med billedkunstnerne Søren Lose og Thomas Seest med det formål at fremme børn og unges møde med samtidskunst. Lose og Seest er tilknyttet kommunen under Statens Kunstfonds Artist i Residence (AIR)-ordning. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen. Intentionen er, at kunstnernes praksis og faglighed blive brugt som en ressource i kommunen.

  Ordningen giver mulighed for, at de professionelle kunstnere og de professionelle aktører fra for eksempel forvaltningen, fra institutioner eller organisationer i kommunen skaber en fælles arbejdsplads, der åbner for nye samtaler, igangsætter nye initiativer og sammentænker kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge. Målet er at bygge bro mellem en kunstnerisk forståelse og æstetiske læreprocesser.

  Børn og unge skal opleve, at kunst har relevans og betydning i deres liv og hverdag, og derfor skal kunsten gøres tilgængelig for alle børn og unge lokalt, og de skal have mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser af høj kvalitet. Både som publikum og som aktive i skabelsesprocessen.

  Søren Lose og Thomas Seest er valgt på baggrund af deres hensigt om at arbejde med strategier og metoder inden for bæredygtighed, permakultur og biodiversitet – et fokus som kommunens kulturafdeling i disse år opprioriterer.

  I forbindelse med deres ophold afholder de workshops, foredrag, åbne værksteder og borgerinddragende arrangementer, som udbreder kendskabet til traditionelle håndværk, genbrug, stedbundne potentialer, udvalgte kulturlandskaber, levende og divers natur samt bæredygtighedsprincipper blandt kommunens børn, unge – og voksne.

  Ud over at skabe et økotopia – en aktiv naturpark på det grønne, offentlige område ved siden af Rådhuset i Nykøbing Falster, der tager afsæt i Guldborgsunds bæredygtighedsstrategi ’Vores Vilde Guldborgsund’ – deltager kunstnerne bl.a. også  i projektet Metropolis Landskab ved Københavns Internationale Teater, der løber 2021-2023 og udmønter sig i projekterne Walking Landscapes, Talking Landscapes og Performing Landscapes.

  Visionen for VILD PARK er, at den bliver et sted som både kan huse udendørs undervisning for de nærliggende skoler og et sted hvor foreninger og borgere kan samles, gå en tur med deres hund, dyrke økologiske grøntsager eller lege. Med andre ord, et sted hvor der er plads til, at eksperimenter kan udvikle sig dynamisk over tid, og hvor borgerne selv kan være med til at bestemme udformningen og indholdet. Der vil blive skabt midlertidige udendørs skulpturer og installationer af natur- og genbrugsmaterialer, der så vidt muligt findes på området i forvejen. Vild-Park skal være et sted, der animerer til fællesskab og en dialog, som rækker ud over ligusterhækken.

  FAKTA

  Det treårige projekt Metropolis Landskab organiseres i et samarbejde mellem Københavns Internationale Teater og partnere i 11 kommuner over hele landet med primær støtte fra Nordea-fonden.

  Metropolis Landskab er et landsdækkende kulturprojekt, der bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Metropolis Landskab flytter kunsten ud af sine sædvanlige rammer og møder borgerne i landskabet.

  2021: Walking Landscapes blev afholdt med 140 kunstnere, som skabte 140 vandringer i løbet af 140 dage som en opdagelsesrejse og kortlægning af gemte og glemte dele af de danske landskaber.

  2022: Talking Landscapes bestod af 80 iscenesatte samtaler i og om vidt forskellige danske landskaber.

  2023: Under Performing Landscapes får hvert landskab sin egen kunstneriske iscenesættelse, fortolkning og forløsning af de potentialer, der er kommet frem gennem de foregående års vandringer og samtaler.

  Se mere på metropolis.dk (nyt vindue)

  Sarah Lee Armstrong

  Sarah er sjette – og sidste - Performing Landscapes-kunstner i Vild Park. Hun overtager parken efter Annika B. Lewis den 31. august 2023.

  Sarah arbejder i Vild Park september måned, hvor hun vil fortsætte den undersøgelse af ’ophav’, som hun startede under festivalen Walking Landscapes i 2021. Her vandrede hun iført sin mormors lollandske egnsdragt i området omkring Frejlev for, i dialog med landskabet og gennem dansens bevægelser, at finde svar på, hvad det vil sige at høre til og have rod.

  Med sig i Vild Park har hun bl.a. flere generationer af samme folkedanserfamilie og udforsker sammen med dem forskellige overgangsfaser såsom morgengry, skumring, og årstidsskiftet henimod efterår.

  Sarah Lee Armstrong er koreograf og kunstner, bosat i København med lollandske aner. Hun arbejder i krydsfeltet mellem samtidsdans og performancekunst, med interesse for bevægelse, relation og kroppe, indre og ydre landskaber. Aktuelt er kunstneren specielt optaget af det naturbundne som potentiale for nye fremtider, samt heksen som oprørsfigur og omsorgsgiver.

  Du kan møde Sarah i Vild Park fra den 31. august – 29. september 2023.

  Læs mere i den udsendte pressemeddelelse (åbner i ny fane)

  Annika B. Lewis

  Annika er femte Performing Landscapes-kunstner i Vild Park. Hun overtager parken efter Hartmut Stockter den 1. august 2023.

  Annika arbejder i Vild Park hele august måned, hvor hun vil "undersøge vand, og hvordan naturens og månens bevægelser påvirker vandet i naturen omkring og i os mennesker".

  Annikas udgangspunkt er at belyse, hvordan mennesket hænger uløseligt sammen med naturen. Hun har en særlig interesse i at undersøge, hvordan Vild Park kan aktiveres som et sted, hvor vi kan træne os i at møde og acceptere det ukendte.

  Annika B. Lewis arbejder i spændingsfeltet mellem dans, teater, aktivisme og performancekunst og med emner som identitet, køn, værdier, normer og konventioner. Hun bestræber sig på at visualisere usynlige og skjulte mekanismer, i vores liv og samfund.

  Du kan møde Annika i Vild Park fra den 1. - 31. august 2023.

  Læs mere i den udsendte pressemeddelelse (åbner i ny fane)

  Og se Annikas video-værk fra Vild Park - Sisyfos Shopping - ved at trykke på dette link (åbner i ny fane)

  Hartmut Stockter

  Hartmut Stockter er den fjerde Performing Landscapes-kunster i Vild Park. Han har overtaget parken efter Thomas Seest den 3. juli 2023.

  Hartmut vil i løbet af juli føre dagbog i sin særlige rygsæk-ekspeditionsbog, gøre sig tanker om 'den vilde park' og illustrere dem. Han vil desuden bygge et lille drivhus af fundne og genanvendelige materialer, der også kan fungere som bibliotek.

  Hartmut inviterer alle sammen til sammen med ham at gå på opdagelse i Vild Parks dyre- og planteliv og registrere, hvad de ser.

  Siden midten af 90'erne har Hartmut Stockter i sin kunst, arbejdet med at belyse landskabets afkroge ved at fremstille bærbare "udflugtsredskaber" og stationære, mere eller mindre brugbare opfindelser og erkendelsesværktøjer med relation til landskab og dyreliv. Han interaktive kunstværker og apparater, der både er poetiske og humoristiske, er tydeligvis skabt af en finurlig historiefortæller og kreativ opfinder. Harmut Stockters apparater minder om svunde tiders videnskabelige apparater, instrumenter fra fortidens ekspeditioner og eksperimenter, og er overvejende håndholdte og lavteknologiske.

  Læs mere i den udsendte pressemeddelelse (åbner i ny fane)

  Læs rapporten om 4. måne ved at åbne dette link (åbner i ny fane)

  Thomas Seest

  Thomas Seest er tredje kunstner under projektet Performing Landscapes i Vild Park. Han overtager parken efter Søren Lose. Thomas vil undersøge solen og solsystemets relation til Vild Park: hvordan planterne og fotosyntesen til stadighed skaber grundlag for livet på jorden. Den 2. juni kulminerer solens lys på den nordlige halvkugle, og her vil Thomas sammen med andre kunstnere arbejde i Vild Park fra solopgang til solnedgang.

  Thomas Seest er uddannet fra Glasgow School of Art inden for fotografi og tidsbaserede medier. Thomas Seest arbejder hovedsageligt med foto og video, ofte med et performativt udtryk. Som overordnet tema undersøger han relationen mellem den indre og den ydre verden, det være sig kropsligt, metafysisk, socialt eller tidsligt. Seest indgår ofte i kollektive formater og samarbejder med kunstnere fra andre discipliner, blandt andet på forlaget NogleBreve. Han har bl.a. været en del af performanceduoen Transcendens Dilettante.

  Siden 2020 har Thomas hovedsageligt arbejdet med natur- og genbrugsmaterialer. Han har en PDC i permakultur og insisterer på at regenerere natur og kunst i sine nye værker.

  Thomas er tilknyttet Guldborgsund kommune som Artist-in-residence. Her arbejder han med at skabe værk- og workshopformater for børn og unge.

  Læs mere i den udsendte pressemeddelelse (åbner i ny fane)

  Læs rapporten om 3. måne ved at åbne dette link (åbner i ny fane)

  Søren Lose

  Søren Lose er anden kunstner under projektet Performing Landscapes  i Vild Park. Han overtager parken efter Stina Strange den 5. maj 2023. Søren vil skabe opholdsrum for mennesker, dyr og insekter i parken. Rum, hvor man bare kan være til stede.

  Søren Lose er billedkunstner uddannet fra bl.a. Det Kgl. Danske Kunstakademi (1998-2003) med baggrund i en researchbaseret/konceptuel praksis. Mediemæssigt har han arbejdet primært med foto og video samt installationer og skulpturelle projekter i en institutionel kontekst. De seneste år har han især arbejdet med natur- og genbrugsmaterialer i det offentlige rum.

  Fra sidst i 1990’erne og frem arbejdede Søren Lose bl.a. med kunstprojektet Home, som tager afsæt i de forladte huse på Lolland og Lolland-Falsters topografi. Lige nu arbejder han som huskunstner i Guldborgsund kommune under Statens Kunstfonds Artist-in-residence-program. 

  Søren Lose er født og opvokset på Lolland.

  Læs mere i den udsendte pressemeddelelse (åbner i ny fane)

  Læs rapporten om 2. måne ved at åbne dette link (åbner i ny fane)

  Stina Strange

  Stina Strange er den første performance-kunstner i Vild Park. Hun åbner således Performing Landscapes Guldborgsund 6. april 2023. Stine er danser, kunstnerisk producent, danseformidler og skribent. Hendes praksis har baggrund i en rå, fysisk-poetisk tilgang til dansen, der tror på kroppens narrative evner i samspil med en poetisk og sanselig tilgang til at formidle vores væren i verden.

  Stina Strange Thues far og mor er født henholdsvis på Lolland og Falster. Hendes mormor, der er patchwork-kunstner bor i Nørre Alslev.

  Læs mere i den udsendte pressemeddelelse (åbner i ny fane)

  Læs rapporten om 1. måne ved at åbne dette link (åbner i ny fane)

  Med afsæt i Guldborgsund Kommunes bæredygtighedsstrategi ’Vores Vilde Guldborgsund’ har kunstnerne transformeret det grønne område omkring Guldborgsund Rådhus til en park med fokus på biodiversitet og kunstneriske/kulturelle fællesskaber. Vild Park er i dag en aktiv naturpark for alle kommunens borgere, og den taler ind i den bæredygtige dagsorden. Tæt på Rådhusets beslutningstagere og med naturen som ramme sætter vi tempoet ned og taler, handler og skaber sammen på alternative måder, for derigennem at undersøge hvilken hverdag og fremtid, vi ønsker i Guldborgsund.

  Søren Lose og Thomas Seest har siden 2021 været tilknyttet Guldborgsund Kommune som huskunstnere under Statens Kunstfonds Artist-in-Residence-ordning. Under overskriften Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi afprøves nye kunstneriske workshopformater med biodiversitet og regeneration for øje.

  Kontakt