Gå til hovedindhold

Ind- og udmeldelse

Her finder du information om, hvordan du opskriver dit barn til et dagtilbud, hvad du gør, når du får et tilbud, og information om indmeldelse og udmeldelse af dit barn. Du kan også læse om overflytning fra et dagtilbud til et andet.

Pige og dreng

Indhold

  Opskrivning af dit barn

  Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning ved brug af MitID.
  Hvis du ikke har MitID, kan du gå på Borgerservice og få dem til at hjælpe dig.

   

  Link til Digital Pladsanvisning (nyt vindue)

   

  Opskrivning

  • Hvis dit barn er under 2 år og 10 måneder, når du har behov for start af pasning, skal du opskrive dit barn til mindst én vuggestueplads eller dagplejeplads og én børnehaveplads. Behovsdato for børnehaveplads vil være i den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 10 måneder
  • Hvis dit barn er fyldt 2 år og 10 måneder, når du har behov for start af pasning, skal du opskrive dit barn til en børnehaveplads
  • Du kan opskrive dit barn til institutioner/dagplejere, der ligger uden for det distrikt, hvor du bor
  • Du kan opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du ikke bor i kommunen
  • Du kan opskrive dit barn til et dagtilbud i en anden kommune, selvom du bor i Guldborgsund Kommune
  • Du kan opskrive dit barn til et dagtilbud, hvis du søger om Tilskud til pasning af eget barn eller ønsker dit barn passet i en privat pasningsordning
  • Du kan opskrive dit plejebarn ved at bruge ansøgningsskemaet til plejebørn eller ved at kontakte Pladsanvisningen

   

  Når dit barn er opskrevet til et dagtilbud

  • Ønsker du andet dagtilbud end det, dit barn er opskrevet til, skal du ændre ønsket på Digital Pladsanvisning
  • Ønsker du at ændre den prioriterede rækkefølge på de dagtilbud, dit barn er opskrevet til, skal du gøre det på Digital Pladsanvisning (din opskrivningsdato vil ikke ændre sig)
  • Du kan ikke få at vide, hvilket nummer dit barn har på ventelisten hos hverken Pladsanvisningen eller på Digital Pladsanvisning

   

  Husk at opskrive dit barn

  • Bliver dit barn passet i en privat pasningsordning, eller modtager du Tilskud til pasning af eget barn, skal du huske at skrive dit barn op til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning. Du vil så modtage et tilbud om dagtilbud mindst 2 måneder før behovsdato
  • Dit barn har kun mulighed for at blive overflyttet til et andet, alderssvarende dagtilbud én gang, medmindre I flytter fra det distrikt, hvor I før boede (fx hvis I flytter fra Sakskøbing til Gedser)

  Tilbud om indmeldelse

  Tilbud til dit barns indmeldelse i dagtilbud sendes til din e-boks.

  Hvis du ikke accepterer tilbuddet inden 8 dage, vil tilbuddet ikke længere være aktivt, og du skal skrive dit barn op på ny på Digital Pladsanvisning, hvis du stadig ønsker dit barn passet i et dagtilbud.

  Link til Digital Pladsanvisning (nyt vindue)

   

  Når du får et tilbud

  Mindst 2 måneder før dit barn skal starte i et dagtilbud, vil du modtage et tilbud i din e-boks/Digital Pladsanvisning.

  Hvis du ønsker den tilbudte plads, skal du acceptere tilbuddet på Digital Pladsanvisning.
  Du modtager derefter et indmeldelsesbrev.

  Hvis dit barn skal starte i en institution, er du velkommen til at kontakte institutionen og aftale et besøg, før dit barn skal starte.

  Hvis dit barn skal starte i en dagpleje, er der ikke mulighed for at besøge dagplejen, før du har accepteret tilbuddet.
  Du vil modtage et indskrivningsbrev fra dagplejekontoret med en dato for, hvornår du kan komme og møde din dagplejer.

  Hvis du afviser den tilbudte plads, vil alle dine ønsker blive slettet, og du skal opskrive dit barn igen på Digital Pladsanvisning. Du vil få en ny opskrivningsdato og en ny garantidato.

  Hvis du ikke accepterer den tilbudte plads inden for den frist, der står i tilbudsbrevet, vil pladsen blive tilbudt til et andet barn, og alle dine ønsker vil blive slettet. Du skal derfor ind på Digital Pladsanvisning og opskrive dit barn på ny. Du vil få en ny opskrivningsdato og en ny garantidato.

  Hvis du modtager et tilbud til fx institution A, men har et ønske om at dit barn skal gå i institution B, kan du acceptere indmeldelsen i institution A og så skrive en kommentar om, at du ønsker overflytning, når der bliver plads i institution B.
  Du vil så modtage et tilbud om overflytning fra institution A til institution B, når der bliver plads.
  Du er ikke forpligtet til at acceptere tilbud om overflytning, hvis dit barn fx er glad for at gå i institution A.

  Indmeldelse og udmeldelse

  Du modtager tilbud om indmeldelse i din e-boks. Du skal acceptere tilbuddet på Digital Pladsanvisning, hvorefter du vil modtage et indmeldelsesbrev i din e-boks.

  Du skal udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning - udmeldelsesvarsel er løbende + 1 måned.

  Link til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

   

  Digital Pladsanvisning

   

  Dit barn er indmeldt

  En indmeldelse begynder altid den 1. i en måned, også selvom den 1. er en lørdag, søndag eller helligdag.

  Dit barn bliver børnehavebarn i den måned, hvor det fylder 2 år og 10 måneder. Prisen for pladsen bliver reguleret automatisk, og du behøver derfor ikke at gøre noget.

  Er dit barn indmeldt i en integreret institution, vil overflytningen fra vuggestue til børnehave ske automatisk, og du skal ikke foretage dig noget. Dit barn er sikret en plads i børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet har gået i vuggestue.

  Er dit barn indmeldt hos en kommunal dagplejer eller i en privat pasningsordning, vil du mindst 2 måneder før dit barn fylder 2 år og 10 måneder modtage et tilbud til en børnehave.

  Ønsker du, at dit barn skal skifte dagtilbud, skal du på Digital Pladsanvisning opskrive dit barn til det ønskede dagtilbud. Dit barn har kun mulighed for at skifte til et alderssvarende dagtilbud én gang, medmindre I flytter fra det distrikt, I før boede i (fx hvis I flytter fra Sakskøbing til Gedser).

  Dit barn kan kun være indmeldt i ét dagtilbud i Guldborgsund Kommune.
  Du skal derfor være opmærksom på, at dit barn først kan blive indmeldt i et privat dagtilbud, når et eventuelt indmeldelsesforhold i et kommunalt dagtilbud er afsluttet.


  Dit barn skal udmeldes

  Du skal udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning.

  Der er et udmeldelsesvarsel på mindst en måned (løbende måned + en hel måned), hvis dit barn er indmeldt i et kommunalt dagtilbud.

   

  Eksempel

  Udmelder du dit barn den 3. november, vil dit barn være indmeldt til og med 31. december.

  En udmeldelse sker altid til den sidste dag i en måned, også selvom den sidste dag er en lørdag, søndag eller helligdag.

  Vær opmærksom på, at privatinstitutioner og private pasningsordninger kan have andre udmeldelsesvarsler.

  Dit barn bliver IKKE automatisk udmeldt fra dagtilbud, hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune. Så husk at udmelde dit barn, hvis du flytter.

  Hvis du udmelder dit barn af et kommunalt dagtilbud, kan barnet ikke blive indmeldt igen før efter 3 måneder. Derfor skal du ikke udmelde dit barn, hvis du ønsker at dit barn skal skifte dagtilbud. Så skal du opskrive dit barn til det ønskede dagtilbud på Digital Pladsanvisning.

  Hvis dit barn skal skifte dagtilbud

  Dit barn kan skifte dagtilbud én gang. På Digital Pladsanvisning skal du opskrive dit barn til det dagtilbud, du ønsker, dit barn skal overflyttes til.

  Du skal ikke melde dit barn ud af sit nuværende dagtilbud.

  Link til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

   

  Digital Pladsanvisning

   

  Overflytning

  Hvis dit barn er indmeldt i ét kommunalt dagtilbud, og du ønsker, barnet skal gå i et andet kommunalt dagtilbud, kan du ønske en overflytning.

  • Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning til det dagtilbud, du ønsker dit barn overflyttet til på samme måde, som ved en nyopskrivning
  • Du skal ikke udmelde dit barn fra sit nuværende dagtilbud
  • Dit barn er ikke garanteret en overflytning, og du får derfor ikke en garantidato på opskrivningen
  • Du får tilbudt en plads, når der bliver en ledig
  • Du behøver ikke acceptere et tilbud om overflytning, hvis dit barn fx er glad for sin nuværende institution
  • Dit barn kan som udgangspunkt kun blive overflyttet fra et kommunalt dagtilbud til et andet kommunalt dagtilbud én gang
  • Hvis du flytter fra fx Sakskøbing til Nørre Alslev, kan du ønske overflytning af dit barn til et dagtilbud tættere på din bopæl. Det gælder også, selvom dit barn en gang er blevet overflyttet
  • Du skal ikke søge om økonomisk fripladstilskud ved skift af dagtilbud. Et økonomisk fripladstilskud følger barnet

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)