Gå til hovedindhold
Børnepasning

Sprogvurdering

I Guldborgsund Kommune følger vi Dagtilbudsloven § 11 i forhold til at sprogvurdere børn i dagtilbud.

Indhold

  Formål med sprogvurdering

  Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, hvis de vurderer, at der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

  Hvis du som forældre har bekymringer omkring dit barns sproglige udvikling, kan du gå i dialog med dagtilbuddet og sammen med dem vurdere, om der er anledning til, at der skal foretages en sprogvurdering.

  Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering er at understøtte børns sproglige og kommunikative udvikling. Det er vigtigt, for at de kan opnå et alderssvarende sprog og kommunikative kompetencer som en del af det at trives og udvikles sig her og nu og på sigt.

  Sprogvurderingen skal anvendes til at identificere sproglige udfordringer og ressourcer. Den skal bidrage til, at sprogstimuleringen i dagtilbuddet tilrettelægges, så der tages afsæt i det enkelte barns forudsætninger og behov.

  Sprogvurdering for børn uden for dagtilbud

  Efter Dagtilbudslovens § 11, stk. 2 stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes.

  Hvis dit barn ikke er indmeldt i et dagtilbud, vil du blive kontaktet af Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) i forhold til sprogvurderingen. Dette sker automatisk.

  Sprogvurderingen af dit barn foregår i det dagtilbud, der ligger nærmest din bopæl.

  Videregivelse af oplysninger

  Sprogvurderingerne vil løbende blive udleveret til Børne- og Undervisningsministeriet i personhenførbar form. Oplysningerne anvendes kun til statistik og forskning jævnfør lovgivningen om databeskyttelse.

  I Guldborgsund Kommune anvender vi Børne- og Undervisningsministeriets sprogvurdering. Ministeriet er ansvarlige for og forpligtet til at behandle personoplysninger i henhold til gældende lovgivning og i overensstemmelse med det ansvar, der påhviler en dataansvarlig.

  Når du som forælder skal indskrive dit barn til start i folkeskolen, får du mulighed for at give samtykke til, at der må udveksles relevante informationer om dit barn bl.a. mellem skole og dagtilbud. Dette samtykke gælder også for udveksling af informationer om dit barns sprogvurdering.