Gå til hovedindhold

Digital post

Her på siden finder du information om digitale postkasser, både for private og virksomheder.

Indhold

  Med Digital Post kan du hurtigt og gratis sende og modtage breve til og fra offentlige myndigheder via en sikker forbindelse.

  Det er obligatorisk at være tilmeldt Digital Post. Du skal have MitID for at bruge Digital Post.

  Du kan få besked på din private mail og via sms, når der er ny, digital post til dig.

  Du har én postkasse til post fra offentlige myndigheder – det er den, vi kalder Digital Post. Men du kan læse, besvare og reagere på din Digital Post via flere forskellige platforme. Du kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme, du vil benytte.

  Som borger har du adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder på følgende fire platforme:

  • borger.dk
  • Digital Post-appen
  • Mit.dk
  • E-Boks (Kræver at du tilmelder dig post fra det offentlige under "menu" og "tilmelding til post fra det offentlige")

  En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder. 

  Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan fx være en hjælp i situationer hvor:

  • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
  • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
  • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige.

  Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.  

  Du har selv mulighed for at give en anden adgang til din digitale postkasse, læs mere på borger.dk.

  Har du brug for vejledning kan du kontakte Borgerservice.

  Hvis du har en virksomhed og et CVR nummer, er du forpligtet til at modtage digital post fra det offentlige.

  Klik her for at læse mere om digital post på virk.dk

  Det er lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk.dk. Det gælder også foreninger i Guldborgsund.

  Opret en digital postkasse, så I ikke går glip af vigtige meddelelser om for eksempel sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab.

  Den digitale postkasse får samme status som jeres fysiske postkasse. Det betyder, at I har ansvar for at læse den digitale post, der lander i postkassen.

  I skal bruge en medarbejdersignatur, når I opretter postkassen. Har I ikke en medarbejdersignatur, bør I bestille den allerede nu. Der kan være en del ventetid.

  Læs mere om medarbejdersignatur på virk.dk.

  Frivillige foreninger og digital post

  Frivillige foreninger, som har et CVR-nummer, er omfattet af loven om Offentligt Digital Post.

  Frivillige foreninger omfatter blandt andet

  • grundejerforeninger,
  • idrætsforeninger,
  • almennyttige boligforeninger,
  • ejerforeninger,
  • kulturelle foreninger mv.

  Frivillige foreninger uden CVR-nummer

  Mange frivillige foreninger har ikke nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Disse foreninger har heller ikke et CVR-nummer. Dermed er de ikke omfattet af loven om Offentlig Digital Post.

  Frivillige foreninger med CVR-nummer

  Hjælp til foreninger

  Guldborgsund Frivilligcenteret tilbyder hjælp til foreninger, der har brug for støtte til digital post.

  Klik her for at læse mere om tilbuddet.

  Fritagelse

  En virksomhed eller forening kan søge om fritagelse fra kravet om en digital postkasse.  Men muligheden for at søge fritagelse kan kun ske hvis man ikke kan få tilstrækkelig internetkapacitet (downstream på mindst 512 kbit/s) på almindelige vilkår hos en bredbåndsleverandør der udbyder bredbånd i området.

  Som udgangspunkt vil ingen foreninger i Guldborgsund kunne få fritagelse.

  Hvis foreningen alligevel ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtigt først at læse vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post.

  Det er altså ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen

  Anmodning kan kun ske via en tegningsberettiget for foreningen eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. 

  Anmodning om fritagelse sker ved personligt fremmøde i Borgerservice - Husk at det kræver tidsbestilling.
  Klik og se kontaktoplysninger til Borgerservice. 

  Bemærk at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for foreningen udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige fremmøde.

  Erhvervsstyrelsen fører stikprøvekontrol med, om betingelserne for fritagelse er opfyldt. Der vil fx blive ført kontrol, hvis der er givet fritagelser i områder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er problemer med internetdækningen. En fritagelse vil blive ophævet af Erhvervsstyrelsen, hvis betingelserne ikke overholdes.

  Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelseskriterierne.

  Fritagelseskriterier

  Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  - Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  - Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  - Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
  - Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
  - Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
  - Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
  - Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe MitID, som giver adgang til Digital Post.
  - Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s     downloadhastighed).
  - Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

  For at blive fritaget for digital post, skal du møde personligt op i Borgerservice. Husk at det kræver tidsbestilling.

  Hvis du ikke har mulighed for at møde op, er der mulighed for at give fuldmagt til en anden.

  Klik her for at læse mere om fritagelse fra Digital Post (nyt vindue)

   Vi har samlet en side med nyttig information til ikke digitale og deres pårørende. Klik og læs mere.