Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en Grundlovsceremoni.

Dannebrog på en himmelblå baggrund

Indhold

  To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

  Næste grundlovsceremonien i Guldborgsund Kommune afholdes

  Fredag den 6. oktober 2023 kl. 10.00 i Byrådssalen.


  Grundlovsceremonien vil finde sted på Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 

  Ved grundlovsceremonien skal ansøgerne underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven, hvorefter ansøgerne skal udveksle et håndtryk med borgmesteren.

  (Ceremonien er kun for borgere, der er bosiddende i Guldborgsund Kommune)

  Tilmelding

  Tilmelding skal ske til Guldborgsund Kommune på telefon 54 73 10 00 inden mandag den 18. september 2023 klokken 15.00.

  Der skal ved tilmelding oplyses følgende:

  • navn og cpr nr.

  • mobilnummer

  • Hvis I ønsker gæster med, skal dette også oplyses ved tilmelding (max 2 gæster)

  Tro- og love erklæring

  Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni. 

  Klik her for at gå til tro- og loveerklæring.

  Grundlovsceremonien 

  Legitimation ved deltagelse i grundlovsceremonien 

  Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto. 

  Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Når du har deltaget i grundlovsceremonien, vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge-og Integrationsministeriets hjemmeside.

  Læs om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside.