Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en Grundlovsceremoni.

Dannebrog på en himmelblå baggrund
 • Læs op

Indhold

  To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

  Guldborgsund Kommune afholder 2 gange om året Grundkovsceremoni.

  Næste gang er:

  Fredag den 19. marts 2021 kl. 10.00 i Byrådssalen, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Der skal ved tilmelding oplyses følgende:

  • navn og cpr nr.
  • mobilnummer

  Tilmelding:

  Tilmelding til grundlovsceremoni den 19. marts 2021 er slut.

  Legitimation og blanket

  Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "blanket til afgivelse af erklæring",
  som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

  Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt.

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter
  fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt
  respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Da Folketinget den 23. juni 2020 vedtog lovforslag L 180, vil der ikke blive stillet krav om, at
  ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive
  danske statsborgere.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

  Læs om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside.