Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en Grundlovsceremoni.

Dannebrog på en himmelblå baggrund

Indhold

  To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven. Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om at udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

  Guldborgsund Kommune afholder 2 gange om året grundlovsceremoni.

  Næste gang er:

  Fredag den 8. oktober 2021 kl. 10 i Byrådssalen, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F - tidspunkt meldes ud senere.

  Tilmelding skal ske senest mandag den 20. september 2021 på tlf. 54731000.

   

  Der skal ved tilmelding oplyses følgende:

  • navn og cpr nr.
  • mobilnummer
  • Hvis I ønsker gæster med, skal dette også oplyses ved tilmelding (max 2 gæster) 

  Til grundlovsceremonien 

  Legitimation ved deltagelse i grundlovsceremonien 

  Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "blanket til afgivelse af erklæring",
  som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

  Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter
  fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt
  respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

  Læs om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside.