Gå til hovedindhold

Kørsel til læge - gælder kun pensionister

Hvis du er pensionist og af helbredsmæssige grunde ikke kan transportere dig selv med f.eks. offentlige transportmidler, så tilbyder vi kørsel til dig, der modtager pension efter de sociale pensionslove.

Indhold

  Du kan blive kørt til

  •læge
  •vagtlæge
  •nærmest beliggende speciallæge, der modtager nye patienter

  Ønsker du en anden speciallæge end den nærmeste, skal du selv betale merudgiften og afregne med vognmanden. Det gælder uanset, om din egen læge har henvist dig til en anden speciallæge end den nærmeste, eller om du selv har specielle ønsker.

  Du bestiller kørsel hos:

  Vagn Nymands kørselskontor
  Telefon 54 17 15 98

  Ved bestilling skal du altid oplyse din adresse, din alder og at du modtager social pension.
  Du kan blive spurgt om, hvorvidt du er henvist af egen læge, og om det er nærmeste speciallæge, du skal til.

  Hvornår kan du gøre brug af ordningen?

  Kørselsordningen gælder alle ugens dage.

  Hvornår bestiller du kørsel?

  Du skal bestille kørsel, så snart du ved, hvornår og hvorhen du skal køres.

  Du må være forberedt på, at der kan være 1 times samlet vente- og køretid ved hver tur.
  Ved afbud skal du give besked til vognmanden senest 1½ time før afhentningstidspunkt.

  Kan du bestille liggende transport?

  Hvis du har brug for liggende transport, skal du bestille kørsel hos hjemmesygeplejersken.

  Kørselsordningen gælder ikke kørsel til

  • skadestuen
  • fysioterapi
  • kiropraktor
  • tandlæge
  • fodlæge
  • privat høreklinik
  • Kørsel til vaccination

  Hvis du skal til behandling på en privat høreklinik skal du selv sørge for kørsel – evt. med Flexture, som kan kontaktes på telefon 70 26 27 27.

   

  Du kan blive kørt til

  •behandlingsforløb på sygehuset
  •behandling på offentlig høreklinik på sygehuset

  Hvordan bestiller du kørsel hos Regionen?

  Regionen
  Præhospitalt Center
  Befordringsservice
  Fælledvej 1
  4200 Slagelse
  Telefon 70 15 35 15

  Er du i tvivl om kørselsordningen, kan du kontakte Borgerservice på telefon 54 73 10 00

  Kontakt

  Center for Borger og Branding

  Borgerservice

  Kongensgade 43

  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)