Gå til hovedindhold

Øvrige tilbud i Sundhedsplejen

Tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år

Indhold

  Mødregrupper

  Der er tilbud om mødregruppe, hvor grupperne opdeles i 1. gangsfødende og flergangsfødende grupper. Sundhedsplejersken står for indkaldelsen og er med til 1. mødegang.

  Fars legestue

  Fars Legestue er et åbent tilbud uden tilmelding, hvor leg og fællesskab mellem børn og fædre er i fokus. Hver fredag fra 12–15, kan fædre og deres børn mellem 0–3 år mødes i Musiksalen på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing.

  Der er en sundhedsplejerske tilstede den 1. time, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til dit barns udvikling og trivsel.

  Åbent hus på biblioteket

  Sundhedsplejen holder i samarbejde med Guldborgsund-bibliotekerne åbent hus for dig og din baby.

  En mandag i hver måned kommer der en foredragsholder, der fortæller om dagens emne. Derefter hygger vi med kaffe/te og brød - og der er mulighed for at stille spørgsmål både til foredragsholder og sundhedsplejerskerne.

  Du kan få en pjece af sundhedsplejersken. Du kan også klikke her for at se programmet på bibliotekets hjemmeside 

  Småbørnsklubber

  Småbørnsklubber er et tilbud i samarbejde med Red Barnet, hvor du kan mødes med andre småbørnsfamilier. Der er fokus på netværk og sociale relationer.

  Der kommer 2/3 af gangende en fagperson med et oplæg, som for eksempel kunne være barnets motoriske udvikling, grænsesætning og måltider.

  Forløbet starter forår og efterår og er af 12 ugers varighed. Der er frivillige tilstede hver gang, som faciliterer grupperne.

  Du kan henvises via primær sundhedsplejerske eller vuggestue/børnehave.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Sundhedsplejen

  Telefon: 54 73 13 60

  Send Digital Post (kræver NemID)