Gå til hovedindhold
Bolig

Kvoteboliger

Vi har indgået frivillig aftale med boligorganisationerne om, at hver 4. ledige almen familiebolig skal tilbydes kommunen til løsning af "påtrængende" boligsociale opgaver.

Dekorativt billede

Indhold

  Aftalen medfører, at vi kan disponere over et antal lejligheder, der bliver ledige i boligselskaberne. Vi kalder disse lejligheder kvoteboliger.

  Du kan få vejledning om ventelisten til kvoteboliger telefonisk eller ved personlig henvendelse til Kvoteboligkontoret, se kontaktoplysninger i boksen til højre.

  Klik her for at hente ansøgningsskema til kvotebolig (nyt vindue)

  Vi formidler kvoteboligerne til borgere, der har et akut behov for bolig, og som lever op til de gældende kriterier - klik her for at se kriterierne. Ikke alle boligbehov kan dækkes af denne vej. Derfor er det nødvendigt, at du også søger bolig på det øvrige boligmarked.

  Når en kvotebolig bliver ledig, vurderer vi, hvem der har det mest akutte behov for en bolig. Din placering på ventelisten har derfor ikke nogen betydning for, hvornår du får anvist en bolig.

  Du kan ikke ved opskrivning på kvoteboliglisten stille krav til placeringen af boligen eller størrelsen.

  Kriterier for udlejning efter Almenboliglovens § 59, stk. 1 og § 59, stk. 2.

  For at komme i betragtning til en bolig skal der være et påtrængende boligsocialt behov, udløst af en kendt begivenhed, som er årsag til, at man er fraflyttet eller nødt til at fraflytte sin bolig.

  § 59, stk. 1

  Der foretages en delvis prioritering af ansøgere.

  1. Enlige og familier med børn bosiddende i Guldborgsund Kommune.

  Nedenstående kriterier ligestilles.

  • Personer med akut behov for mindre og billigere bolig
  • Genhusning efter kondemnering
  • Studerende (tag over hovedet garanti)
  • Flygtninge med ophold i midlertidige boliger jf. INL § 12.

  § 59, stk. 2

  Nedenstående kriterier ligestilles.

  • Tilflyttere med job (eksempelvis udflytning af statslige arbejdspladser, ansatte på sygehus, ansatte i fængslet mfl.)
  • Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Boligsøgende enlige med børn, hvor årsagen til behovet for anden bolig er skilsmisse/ophørt parforhold
  • Studerende (optaget på en erhvervsrettet mellemlang uddannelse)
  • Personer der har solgt bolig og har behov for anden bolig

  Du skal betale depositum/indskud samt de med boligen forbundne udgifter, og du kan søge boligstøtte og indskudslån efter de almindelige regler. Henvendelse herom skal ske i Borgerservice.

  Hvis du beder om at blive skrevet på venteliste til kvoteboliger, skal du oplyse om din aktuelle boligsituation. Det er vigtigt, at du giver os så mange oplysninger som muligt.

  Vi skal blandt andet bruge oplysninger om:

  • Årsag til du er boligløs
  • Hvornår er du boligløs
  • Indtægtsforhold i din husstand
  • Antal personer i husstanden
  • Hvad du selv gør for at finde en bolig.

  Du kan stå på venteliste til kvoteboliger i 4 måneder. Efter 4 måneder fra ansøgningsdatoen bliver du automatisk slettet fra listen, og du skal søge på ny, hvis du fortsat er akut boligsøgende.

  Hvis du siger nej til en bolig fra kvoteboliglisten, slettes du automatisk fra listen.

  På kvoteboligkontoret, men du vil automatisk blive kontaktet, hvis vi har en bolig til dig.

  Kontakt