Gå til hovedindhold

Grunde efter nedrivning

Vi opkøber løbende dårlige ejendomme, nedriver dem og sætter de tomme grunde til salg. Her kan du få overblikket over, hvilke grunde vi har til salg lige nu.

Indhold

  Adresse

  Matr. nr.

  Ejerlav

  Areal - m2

  Moms

  Boderupvej 3, 4863 Eskilstrup

  9bo

  Eskilstrup by, Eskilstrup

  283

  Tillægges

  Engestoftevej 36, 4990 Sakskøbing

  6i

  Slemminge by, Slemminge

  14884

  Tillægges

  Engestoftevej 100, 4990 Sakskøbing

  9g

  Udstolpe by, Slemminge

  1034

  Tillægges

  Eskilstrup Vestergade 58, Eskilstrup

  15a

  Stødstrup by, Eskilstrup

  1120

  Tillægges

  Froensevej 4, 4863 Eskilstrup

  17f

  Ønslev by, Ønslev

  5000

  Ingen

  Fuglsangvej 29, 4892 Kettinge

  105ah

  Frejlev by, Kettinge

  917

  Tillægges

  Idalundvej 35, 4990 Sakskøbing

  1z

  Idalund, Radsted

  1271

  Ingen

  Kirkebakken 6, 4850 Stubbekøbing

  13b

  Åstrup by, Åstrup

  380

  Tillægges

  Kirkevej 8, 4894 Ø. Ulslev

  43g

  Ø. Ulslev By,  Ø.Ulslev

  1031

  Tillægges

  Musse Gade 12, 4880 Nysted

  7e

  St. Musse by, Musse

  1940

  Tillægges

  Møllevej 13, 4894 Øster Ulslev

  7o

  Ø. Ulslev By,  Ø.Ulslev

  1304

  Tillægges

  Orevej 86, 4850 Stubbekøbing

  15d

  Ore By, Åstrup

  689

  Ingen

  Sløssevej 17, 4894 Øster Ulslev

  2e

  Sørup by, V. Ulslev

  818

  ingen

  Sortkammervej 2, 4840 Nørre Alslev

  59a

  Nr. Vedby by, Nr. Vedby

  1912

  Tillægges

  Stubbekøbingvej 257, 4800 Nykøbing F

  1b

  Systofte by, Systofte

  1181

  Tillægges

  Stubberupvej 1, 4880 Nysted

  2e

  Stubberup by, Herritslev

  542

  Ingen

  Sømosevej 1, 4990 Sakskøbing

  6b

  Udstolpe by, Slemminge

  354

  Ingen

  Tørstemosevej 32, 4990 Sakskøbing

  17e

  Radsted by, Radsted

  2061

  Ingen

  Vantorevej 68, 4880 Nysted 

  16m og 16p

  Vantore by, Vantore

  1024

  Tillægges

  Hvordan køber jeg en af grundene?

  Guldborgsund Kommune har siden 2014 opkøbt og nedrevet falde færdige og nedslidte ejendommen under Landsbyfornyelsespuljen.

  Prisen på nedrivningsgrundene er politisk fastsat til minimum 10 kr./m2 og er således ikke til forhandling.

  Grundene bliver først annonceret til salg på Guldborgsund Kommunes hjemmeside, når nedrivningen er afsluttet og entreprenøren har forladt grunden. Det er ikke muligt at reservere en grund, inden den er sat til salg her på siden.

  De nedrivningsgrunde, der er udbudt til 10 kr./m2 uden moms må ikke bebygges igen. Det betyder også, at opførelse/opsætning af sekundære bygninger herunder drivhuse, shelters, telte, skure, udhuse, containere, campingvogne, skurvogne eller andre stationære køretøjer og lignende ikke er tilladt (listen med førnævnte eksempler er ikke udtømmende).

  Nedrivningsgrunde, der er udbudt til 10 kr./m2 med tillæg af moms, må gerne bebygges igen. For disse grunde gælder, at der SKAL bygges en bolig på grunden først, inden at der må bygges/opsættes sekundære bygninger. Der skal selvfølgelig søges om byggetilladelse hos Guldborgsund Kommune forinden byggeri igangsættes, og der skal afhængigt at grundens beliggenhed også søges en landzonetilladelse. I forbindelse med ansøgning om eventuel landzonetilladelse, kan der blive stillet krav til bygningens beliggenhed på grunden, størrelse samt udseende.

  Henvendelser om landzonetilladelser og spørgsmål i den forbindelse skal sendes til plan@guldborgsund.dk med henvisning til grundens adresse.

  For samtlige nedrivningsgrunde gælder, at alle forsyningsledninger er sløjfet, herunder el, vand, varme og kloak.

  Ved køb af nedrivningsgrunde af Guldborgsund Kommune vil en række generelle betingelser være gældende, de er præciseret nedenfor.

  Grunden overtages i øvrigt som entreprenøren efterlader den - groft planeret, hvor nedrivning har fundet sted. Du skal som køber selv sørge for at fjerne eventuel resterende beplantning på grunden.

  Guldborgsund Kommune er ikke bekendt med grundens jordbundsforhold og der udarbejdes ikke jordbundsundersøgelser på grunden. Guldborgsund Kommune garanterer ikke, at der forefindes skelpæle. Der bliver ikke udarbejdet matrikelkort. Grunden sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

  Da grunden således på handelstidspunktet hverken anvendes til beboelse for sælger eller købes med henblik på bebyggelse og beboelse af køber, er handlen ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015). Det betyder, at der ikke gælder fortrydelsesret for hverken køber eller sælger.

  • Er grunden under 5.000 m2, udbydes den til 10 kr./m2. 
  • Er grunden over 5.000 m2 udbydes den til en minimumspris på 10 kr./m2.

  Købesummen er som udgangspunkt uden moms, men kan grunden bebygges igen jfr. Planloven, vil der blive pålagt 25% moms på købesummen, jfr. gældende skatteregler. Dette fremgår af listen over ejendommene.

  Der skal skriftligt (gerne pr. mail) indgives købstilbud på alle grunde. Købstilbud skal lyde på et fast kontant beløb, indeholde oplysninger om køber, ønsket overtagelsesdato samt forventet fremtidig anvendelse af grunden. Købstilbud på grunde over 5.000 m2 skal politisk behandles.

  Kommunen er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse.

  Salg sker først 14 dage efter første annoncering af grundsalget. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Vi sørger for udarbejdelse af købsaftale.

  Du skal som køber betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde eller arealoverførsel samt registreringsafgift til tinglysning. Køber opfordres til at kontakte en advokat eller landinspektør for at høre nærmere til reglerne for berigtigelser samt omkostningerne hertil.

  Du er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen, og er berettiget hertil, når hele købesummen er deponeret.