Gå til hovedindhold

Aktivitetstilbud

Her kan du læse mere om vores aktivitetstilbud.

Indhold

  Vi tilbyder en række fritidsaktiviteter og udflugter for borgere, der er tilknyttet Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund. Tilbuddene er målrettet til de borgere, der ønsker et dagtilbud med kreative, sociale og kulturelle aktiviteter. 

  Der arrangeres jævnligt aktiviteter samt udflugter ud af huset. Det kan være udflugter til koncerter, sommerfester eller idrætsdage. Der er også fællesspisning og musik i Solstrålen hver tirsdag og onsdag. 

  Aktivitetstilbud

  Solstrålen er et tilbud for voksne udviklingshæmmede, hvor man kan spise mad hver tirsdag og onsdag. Der bliver spillet musik og arrangeret aktiviteter som bingo eller fester. 

  Hvordan kan jeg deltage? 

  Betingelserne for at kunne gøre brug af Solstrålens tilbud er, at du skal have et handicap og være bosat i Guldborgsund Kommune. 

  Adresse:

  Solstrålen 
  Merkurs plads 8 
  4800 Nykøbing F 
  Telefon 54 82 72 83 

  Borgerne i A-huset er delt op i grupper. Som udgangspunkt er grupperne opdelt ud fra alder, handicap, funktionsniveau og ønsker. 

  A-huset har fire værksteder, som omfatter: 

  •    Ungegruppen 
  •    Musikværkstedet 
  •    Naturværkstedet 
  •    Keramikværkstedet 

  Aktiviteterne planlægges med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde borgernes kompetencer inden for en lang række områder, eksempelvis motoriske, sociale og kommunikative færdigheder. 

  Borgernes ønsker indgår som en vigtig del i planlægningen af de forskellige aktiviteter. Personalet tager i planlægningen højde for borgernes ønske om kendte strukturer og viden om de ting, der skal foregå. 

  Brugerne på specialtilbuddet i Sakskøbing har særlige behov og personalenormeringen er højere end i A-huset. Her er det for eksempel muligt at være afskærmet for andre brugere, hvis der er behov for dette.

  Målgruppen er borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og lignende problematikker, som vil profitere af en særlig specialpædagogisk planlægning. Borgerne kan udover ASF have andre handicap eller udviklingsforstyrrelser som fx OCD, Tourette syndrom og ADHD.  

  ASF-tilbuddet er målrettet en mindre gruppe borgere, som ikke trives i store og/eller blandede miljøer. 
  Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj, lægger vægt på at give borgerne en tryg ramme i hverdagen.

  Tilbuddet skaber en genkendelig daglig struktur for brugerne, og de fysiske rammer er indrettet, så de tager hensyn til brugernes særlige behov. 

  Bowlingklubben er startet op den 21. april 1999, og blev til på flere pædagogers initiativ, for at borgere i de tidligere Bo- og Naboskaber kunne gå til bowling og samtidig få den nødvendige personalestøtte. 

  I bowlingklubben møder man ligestillede i trygge rammer, hvor det også er muligt at få nye bekendtskaber. 
  Det spilles bowling hver onsdag i både forårs- og efterårssæsonen fra kl. 19–20 i SuperBowling, Marielyst Strandpark 1, 4873 Væggerløse, hvor der er altid er en god stemning og et godt humør.  

  Det koster et månedligt beløb på ca. kr. 200,- for at være medlem pr. sæson. Prisen kan variere, afhængig af, om afbud kommer rettidigt, så baner kan nå at blive aflyst. I prisen er inkluderet skoleje. 

  Kontakt bowlingudvalget 

  Du kan kontakte Susanne Bøtcher telefon 25 18 04 69 eller Lene Madsen telefon 25 18 04 84, hvis du vil vide mere om bowlingklubben.

  Der er mange muligheder for at dyrke sport i Guldborgsund Kommune.

  Klik her for at finde en liste over de mange sportsforeninger, der i Guldborgsund Kommune (nyt vindue). 

  Der er også sportsforeninger, der har særlige tilbud til mennesker med handicap. det gælder for eksempel Nykøbing F. Håndboldklub. 

  Fire gange om året er der gudstjenester for voksne med udviklingshæmning.

  Klik her for at læse mere om Glad gudstjeneste på Toreby Sogns hjemmeside (Nyt vindue). 

  Der er mange muligheder for at være frivillig – uanset om du har et handicap eller ej. Du kan for eksempel blive besøgsven eller være med i en forening. 

  Kunne du tænke dig at blive frivillig, skal du tale med kommunens frivilligcenter.  

  Klik her for at gå til frivilligcenterets hjemmeside (nyt vindue) 

  Du kan også blive en del af “Frivilligkorpset – vi hjælper hinanden på tværs af handicap”. 

  Det er en forening, der består af mennesker med handicap, der gerne vil hjælpe andre mennesker med handicap. De laver forskellige sociale aktiviteter og udflugter, der skal modvirke ensomhed og styrke sociale fællesskaber. 

  Hvem kan du kontakte?

  Vi har en medarbejder, der fungerer som frivilligkoordinator. 

  Frivillighedskoordinatoren kan svare på spørgsmål om frivilligt arbejde og hjælpe dig med at finde vej i de mange muligheder. 

  Kontakt:

  Frivillighedskoordinator 
  Katja Dyhr 
  Mobil 25 18 04 72