Gå til hovedindhold

Transport for bevægelseshæmmede

Flexhandicap er en transportmulighed for dig, der ikke kan benytte offentlig transport på grund af fysisk funktionsnedsættelse. Du skal være medlem af Flexhandicap for at kunne benytte ordningen. Som medlem har du ret til 104 ture om året, men du kan søge om flere efter behov. Kørslen varetages af Movia.

busser fra flexhandicap

Indhold

  For at blive medlem af Flexhandicap kørselsordningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have fast bopæl i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn eller brofaste øer)
  • Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte de offentlige trafikmidler
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator eller albuestokke
  • Eller du skal være blind eller svagsynet med synstyrke på 10 % (6/60) eller mindre. 

  Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det offentlige/kommunen.

  Det koster 300 kr. om året fra 1. januar at være medlem af Flexhandicap, men prisen nedsættes forholdsmæssigt, hvis du melder dig ind senere. For de 300 kr. har du ret til 104 ture.

  Grundprisen for en tur er 24 kr. som dækker de første 5 km. Kører du mellem 5 og 40 km er prisen 2,40 kr./km. Hver kilometer udover 40 koster 1,20 kr./km.

  Har du yderligere spørgsmål, kan du læse mere på
  Movias hjemmeside

  eller kontakte Myndighed i Center for Socialområdet.

  1. Udfyld nedenstående ansøgningsskema, og send det til Myndighed, Guldborgsund Kommune. Adressen står nederst på siden
  2. Når ansøgningsskemaet er godkendt, sender Myndighed det videre til Flextrafik
  3. Flextrafik sender dig herefter et velkomstbrev og yderligere information om kørselsordningen.

  Ansøg om medlemskab - Flexhandicap

  Ansøg om ekstrature

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver NemID)