Gå til hovedindhold

Kvalitetsstandarder

I kvalitetsstandarderne kan du få indblik i serviceniveauet.

Indhold

  Guldborgsund Kommunes serviceniveau fastsættes af byrådet i overensstemmelse med lovgivningen.

  På Social- og Ældreområdet beskrives rammen, for den hjælp det er muligt at få, i kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser. Du kan se en samlet oversigt over de eksisterende kvalitetsstandarder nedenfor. 

  Kvalitetsstandard - Personlig pleje og Praktisk hjælp - Lov om social service §§ 83, 83a & 84

  Kvalitetsstandard - Aflastning af pårørende til demente - SEL §84

  Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte i eget hjem - SEL §85

  Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assistance (BPA) - SEL §95

  Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assistance - SEL §96. Erstattes med en håndborg/opslagsbog snarest. 

  BPA Håndbog  - under udarbejdelse

  §97 Ledsagerordningen - Link til information om ledsagerordningen på Borger.dk

  Kvalitetsstandard - Nødvendige merudgifter - SEL §100

  Kvalitetsstandard - Tilbud af behandlingsmæssig karakter uden for det ordinære behandlingssystem - SEL §102. Ændres til serviceinformation snarest.

  Kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse - SEL §103. Ændres til serviceinformation snarest.

  Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud - SEL §104. Ændres til serviceinformation snarest.

  Kvalitetsstandard - SEL §107

  Kvalitetsstandard - Længerevarende botilbud - SEL §108. Erstattes af serviceinformation snarest.

  Kvalitetsstandard - Handicapkørsel 

  Kvalitetsstandard - Hjælpemiddelområdet - SEL §§112, 113, 114, 116

  Visiteres gennem det enkelte tilbud:

  Kvalitetsstandard - Misbrugsbehandling - SUL §141, §142, SEL §101 

  Kvalitetsstandard - Genoptræning efter sygehuskontakt

  Kvalitetsstandard - Træning/vedligeholdende træning

  Kvalitetsstandard - Lindrende fysio- og ergoterapi

  Kvalitetsstandard - Primært lymfødem

  Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

  Kvalitetsstandard - Akut sygepleje

   

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver MitID)