Tilsyn og godkendelser af sociale tilbud

Tilsyn på Socialområdet foretages efter retssikkerhedslovens §16, og servicelovens §148.

Tilsyn der foretages af Socialtilsyn Øst

Tilsynsopgaver på det sociale område i Danmark er samlet i fem tilsynsenheder. Guldborgsund Kommunes tilsynsopgaver varetages af Socialtilsyn Øst som drives af Holbæk Kommune.
Et socialt tilbuds kvalitet vurderes af Socialtilsyn Øst ud fra følgende temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

I bekendtgørelsen om socialtilsyn kan du i bilag 1 læse mere om den kvalitetsmodel som Socialtilsyn Øst anvender.

Bekendtgørelsen om socialtilsyn (nyt vindue)

Tilsyn der foretages af Guldborgsund Kommune

Tilsyn med dagbeskæftigelse (SEL §103 og §104) foretages af Guldborgsund Kommune. Disse tilsyn bliver udført en gang om året, men der kan forekomme uanmeldte tilsyn. I Guldborgsund Kommunes tilsynsguide beskrives hvilke områder, der belyses ved tilsynet.
Klik her for at se Tilsynsguiden

Tilsynsrapporter for dagbeskæftigelsestilbud bliver årligt forelagt det politiske udvalg. Du kan se de senest forelagte tilsynsrapporter herunder.

Tilsynsrapport 2019

Godkendelse af nyoprettede sociale tilbud

Godkendelse af nyoprettede sociale tilbud, fx botilbud, døgninstitutioner eller alkoholtilbud, varetages af Socialtilsyn Øst. Ønsker du at oprette et socialt tilbud for borgere over 18 år, indenfor Socialområdet, skal du søge via Tilbudsportalen.

Her finder du nærmere information om ansøgningsprocedure og link til at ansøge Godkendelsen trin for trin

Når du har indsendt din ansøgning, vil du efterfølgende blive kontaktet af Socialtilsynet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Kontakt

Center for Socialområdet

Telefon: 54 73 10 00