Gå til hovedindhold

Kvalitetssikring

Her kan du finde information om hvordan vi sikrer kvalitet og indhold i ydelserne

Indhold

  Kvalitetssikring handler blandt andet om, at der løbende holdes øje med at tilbuddene til borgerne matcher det serviceniveau, som afspejles i kommunens kvalitetsstandarder. Tilbuddene skal endvidere tilpasses og udvikles, så der hele tiden er sammenhæng mellem målgruppernes behov og indholdet i de ydelser der tilbydes. Det er ofte politikker, strategier og lovgivning på området, der sætter rammen for kvalitetsudviklingen.

  Kvalitetsstandarder

  I kvalitetsstandarderne kan du få indblik i serviceniveauet.

  Tilsyn og godkendelser af sociale tilbud

  Tilsyn på Socialområdet foretages efter retssikkerhedslovens §16, og servicelovens §148.

  Magtanvendelser

  Her kan du læse nærmere om indberetning af magtanvendelser

  Kontakt

  Center for Trivsel & Social indsats

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00