Gå til hovedindhold

Kvalitetssikring

Her kan du finde information om hvordan vi sikrer kvalitet og indhold i ydelserne

Indhold

  Kvalitetssikring handler blandt andet om, at der løbende holdes øje med at tilbuddene til borgerne matcher det serviceniveau, som afspejles i kommunens kvalitetsstandarder. Tilbuddene skal endvidere tilpasses og udvikles, så der hele tiden er sammenhæng mellem målgruppernes behov og indholdet i de ydelser der tilbydes. Det er ofte politikker, strategier og lovgivning på området, der sætter rammen for kvalitetsudviklingen.

  Kvalitetsstandarder

  I kvalitetsstandarderne kan du få indblik i serviceniveauet

  Tilsyn og godkendelser af sociale tilbud

  Tilsyn på Socialområdet foretages efter retssikkerhedslovens §16, og servicelovens §148.

  Magtanvendelser

  Her kan du læse nærmere om indberetning af magtanvendelser

  Kontakt

  Center for Socialområdet

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Telefon: 54 73 10 00