Gå til hovedindhold

Socialpsykiatrien

Her kan du se en oversigt over socialpsykiatriens tilbud

Indhold

  Socialpsykiatrien tilbyder en vifte af aktivitets- og samværstilbud, som har til formål at skabe kontakt og netværk for den enkelte borger. Det værkstedslignende tilbud "Det Gule Hus" i Sakskøbing skal du henvises til via en visitator, hvorimod de andre værestedstilbud er frit tilgængelige. 

  Liste over frit tilgængelige væresteder

  Mere information om "Det Gule Hus"

  I socialpsykiatriens beskæftigelsestilbud indgår du i en reel produktion af produkter, som afsættes til kommunale og private virksomheder.

  Botilbud er boliger til længerevarende og midlertidige ophold for borgere med eksempelvis senhjerneskade, demens eller andre svære adfærdsmæssige problemstillinger, svære sindslidelser samt borgere med både sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose).

  Socialpædagogisk støtte giver mulighed for visiteret støtte i eget hjem, gruppetilbud eller samtaler på støtte- kontaktcentrene, som er placeret på forskellige lokaliteter i Guldborgsund Kommune. 

  UFS teamet (udredning, forebyggelse, støtte) tilbyder korte forløb a 3-6 måneder med konkrete indsatsområder og fokus på at hjælpe dig videre i livet uden yderligere socialpsykiatrisk støtte. UFS teamet holder til på Thorsensvej 11, 4800 Nykøbing F. Det er en visitator, der vurderer, om du er i målgruppen for et UFS forløb.

  Tilbuddet er til borgere i egen bolig med særlige komplekse problemstillinger og behandlingsbehov. Socialt støtteteam holder til i Skolegade 3 B, 2, Nykøbing F.

  Støtte- og kontaktpersonsordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte. Der kræves ingen visitation og det er muligt at være anonym. Ordningen er målrettet borgere, som falder udenfor samfundets øvrige tilbud.