Psykiske og sociale vanskeligheder

Her finder du information om tilbud til dig, der har psykiske og/eller sociale vanskeligheder

Socialpsykiatrien

Her kan du se en oversigt over socialpsykiatriens tilbud

Læs mere

Støtte- og kontaktpersonsordning (SKP)

Støtte- og kontaktpersonsordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte.

Læs mere

Vejledningsteamet

Vejledningsteamet er for dig, der oplever psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som du har behov for støtte til.

Læs mere

Krisecenter

Er du voldsramt, kan du have brug for at komme på et krisecenter

Læs mere