Gå til hovedindhold

Støtte- og kontaktpersonsordning (SKP)

Støtte- og kontaktpersonsordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte.

Indhold

  Målgruppe
  Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte. Ordningen er målrettet borgere, som falder udenfor samfundets øvrige tilbud, fordi de har en uhensigtsmæssig adfærd. Eksempelvis forsømmer at møde op til aftaler hos offentlige instanser, eller gentagne gange kommer på skadestuen uden nogen videre opfølgning hos egen læge m.v.

  Ingen visitering – borgeren kan være anonym:
  SKP ordningen er et åbent tilbud i den forstand, at borgerne ikke skal visiteres til ordningen af den centrale myndighed i kommunen. Borgerne kan tilbydes anonymitet, men hvis borgeren vil samarbejde omkring kontakt til kommunes øvrige tilbud, kræver det, at Støtte- kontaktpersonen kender og videregiver borgerens data.

  Samarbejde – på borgerens præmisser:
  SKP ordningen samarbejder med mange forskellige instanser. Alle kan henvende sig med en bekymring for et andet menneske.
  Det kan være sagsbehandleren på jobcenteret eller den psykiatriske skadestue, der giver borgeren et visitkort til SKP ordningen. Det kan også være pårørende, venner, naboer eller den lokale købmand, som er bekymret for et andet menneske.

  Støtte- og kontaktpersonerne yder støtte efter servicelovens § 99 og kan være brobygger mellem borgeren og det øvrige samfund, og således støtte borgeren i kontakten til for eksempel læge, sagsbehandler, misbrugsbehandling, væresteder m.v.