Gå til hovedindhold

Søg om støtte

Nogle former for hjælp og støtte skal ansøges og bevilges gennem en visitator. Her kan du læse mere om, hvem der kan søge om støtte på Socialområdet, hvad der kan søges om og hvordan du søger det.

Indhold

  Hvem kan søge om hjælp og støtte indenfor Socialområdet?

  Har du et betydeligt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, varig sindslidelse, særlige sociale problemer eller et misbrug kan du søge om forskellige former for hjælp og støtte indenfor Socialområdet. 

  Når du henvender dig og søger om hjælp, vil en visitator foretage en konkret individuel vurdering af din situation. Det er således ikke nødvendigvis selve diagnosen, der er afgørende for, hvorvidt du vurderes som omfattet af målgruppen.

   

  Hvad kan du søge om hjælp og støtte til?

  Under hver ydelse kan du se, hvordan du søger.

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, telefon 54 73 13 20

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at sende en ansøgning via borger.dk.

  Klik her for at finde ansøgningsskemaet.

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´ 

  Når aktivitets- og samværstilbuddet er et værested behøver du ikke at ansøge, men kan bare møde op.

  Se listen over frit tilgængelige væresteder her

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

  Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´

  Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Myndighed i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

  Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´