Søg om støtte

Nogle former for hjælp og støtte skal ansøges og bevilges gennem en visitator. Her kan du læse mere om, hvem der kan søge om støtte på Socialområdet, hvad der kan søges om og hvordan du søger det.

Hvem kan søge om hjælp og støtte indenfor Socialområdet?

Har du et betydeligt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, varig sindslidelse, særlige sociale problemer eller et misbrug kan du søge om forskellige former for hjælp og støtte indenfor Socialområdet. 

Når du henvender dig og søger om hjælp, vil en visitator foretage en konkret individuel vurdering af din situation. Det er således ikke nødvendigvis selve diagnosen, der er afgørende for, hvorvidt du vurderes som omfattet af målgruppen.

Hvad kan du søge om hjælp og støtte til?

Under hver ydelse kan du se, hvordan du søger.

Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL §85)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (SEL §95 og §96)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Ledsagerordning (SEL §97)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

Støttekontaktperson til døvblinde (SEL §98)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Dækning af merudgifter (SEL §100)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at sende en ansøgning via borger.dk.

Klik her for at finde ansøgningsskemaet.

Støtte til særlig behandling (SEL §102)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´

Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.
Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´

Når aktivitets- og samværstilbuddet er et værested behøver du ikke at ansøge, men kan bare møde op.

Se listen over frit tilgængelige væresteder her

Midlertidig botilbud (SEL §107)

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´

Længerevarende botilbud (SEL §108).

Dette er et visiteret tilbud. Du søger ved at kontakte Forvisiteringen i Center for Socialområdet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Er du mellem 18-24 år og modtager du IKKE førtidspension, skal du i stedet henvende dig til Ungeenheden ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20

Der kan kun bevilges til tilbud, der findes på ´Tilbudsportalen´

Kontakt

Center for Socialområdet

Forvisiteringen

Telefon: 54 73 21 61

Send Digital Post (Kræver NemID)