Gå til hovedindhold

Destination Sydfalster

Udvikling af Sydfalster som samlet turistdestination

Indhold

  Frem mod foråret 2023 skal vi i fællesskab udvikle og realisere en overordnet plan for hele Sydfalster som samlet turistdestination. Vi skal skabe sammenhæng i området og sikre at de lokale potentialer fremhæves på den bedst mulige måde – til gavn for både borgere og turister.

  Fordi du kender dit lokalområde bedst, har vi brug for din hjælp til at finde ud af, hvor og hvad vi skal sætte i værk for at sikre vores mange gæster en god oplevelse og skabe bedre sammenhæng mellem de mange små og store turistattraktioner på Sydfalster.

  Har du en ide, et input eller et sted som skal med i overvejelserne, så kontakt projektleder på Destination Sydfalster. På den måde kan du være med til at påvirke udviklingen af Sydfalster.

  Små Hurtige Succeser ønsker at støtte ideer til forbed­ringer og tiltag, der kan styrke oplevelsen, når man besøger området samt for de lokale, der færdes her. Du kan altså søge penge til fysiske initiativer på of­fentligt tilgængelige steder, hvor der mangler det lille (eller store) ekstra for at gøre det til en god oplevelse at besøge stedet.

  Det er vigtigt, at der i projektet er taget højde for, at det skal være til gavn og glæde, for alle der kommer forbi, og at det er med til at løfte Sydfalster som samlet destination. Det ses meget gerne at man indgår i sam­arbejder og initiativer, der skaber bedre sammenhæng mellem områder og byer på Sydfalster.

  Pengene kan gives enten som tilskud eller fuld støtte til et helt projekt eller en del af et projekt. Tilskud under 10.000 kr. vurderes af projektleder, mens projekter over 10.000 kr. forelægges styregruppen.

  Du, din forening, din virksomhed eller en interessegruppe står selv for at føre projektet ud i livet, og projektet medvirker til at udvikle oplevelsen.

  Har du et projekt, som du vil søge midler til, så lav en kort beskrivelse, som skal indeholde:

  • Hvad går projektet ud på?
  • Hvem vil få gavn af projektet?
  • Hvem fører projektet ud i livet og står for evt. ved­ligeholdelse?
  • Hvornår etableres projektet?
  • Projektets budget inkl. beløb der søges

  Send beskrivelse til projektleder borgerogbranding@guldborgsund.dk og mærk henvendelsen ”små hurtige succeser”

  Styregruppen skal sikre de overordnede rammer for destination Sydfalster og det er dem, der godkender budget, projektoplæg og udbetaling af Små Hurtige Succeser. Styregruppen består af politikere samt lokale aktører og erhvervsdrivende:

  • Annemette S. Johnsen, Formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget
  • Ole K. Larsen, Formand for Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget
  • Stine Steffensen, Næstformand for Teknik, Klima og Miljøudvalget
  • Katrine Burmann, Næstformand Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget
  • Peter Bring-Larsen, Formand for Teknik, Miljø og Ejedomsudvalget
  • Lindy Kjøller, Visit Lolland-Falster
  • Janne T. Edvardsen, Sydfalster Turist- og Erhvervsforening (STEF)
  • Majbritt Hammer, Sydfalster Turist- og Erhvervsforening (STEF)
  • Poul Fejer Christiansen, Vicedirektør, Feriehusudlejernes Brancheforening
  • Anette Ustrup Svendsen, Pressechef, Scandlines
  • Jannie Lehmann, Viceforstander, Marielyst Højskole
  • John Andersen, Mejerigaarden
  • Brian Bennetsen, Gedser Kystsalg og Shipservice
  • Alex Unsgaard, Gjedsergaard
  • Henrik Lund, Realdania
  • Claudia Rota Andersen, Dansk Kyst og Naturturisme

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)