Gå til hovedindhold

Affald

Husholdningsaffald, genanvendeligt affald, farligt affald, byggeaffald og privat afbrænding

Indhold

  Indsamling af husholdningsaffald og genanvendeligt affald sker via REFA

  Har du spørgsmål om skraldespande, -sække, -poser, priser, tidspunkter for afhentning af husholdningsaffald, genbrugspladser, aflevering af haveaffald, storskrald m.m.? Du får døgnet rundt svar på dine spørgsmål hos REFA:

  Gå til REFAs Selvbetjening (nyt vindue)

  Læs mere om REFAs indsamlingsordning her (nyt vindue)

  Farligt affald - forskrift

  Forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier (nyt vindue)

  Byggeaffald

  Når du bygger om eller nyt, skal du bruge kommunens affaldsordning for byggeaffald

  Kommunen skal have din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald senest to uger inden, du går i gang med renoveringen eller nedrivningen i disse tilfælde:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald
  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

  Du skal være opmærksom på, at der kan være farlige materialer i byggeaffaldet. De farlige materialer kan skade dig selv, dine nærmeste og miljøet.

  Inden du går i gang, skal du have foretaget en screening (gennemgang) for at afdække, om der kan være materialer indeholdende problematiske stoffer f.eks. asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner til stede.

  Resultaterne fra screeningen bruges til at udføre en kortlægning (baseret på analyser) af de bygningselementer, der indeholder problematiske stoffer.

  Både screening og kortlægning skal indgå i anmeldelsen til kommunen.

  Du skal bruge selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald' til din anmeldelse.

  I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer, som fx fugemasse og i termoruder. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger.

  PCB i byggematerialer kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker i bygningen. Der er ikke fare for akut skade af helbredet, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Ved langvarig påvirkning kan PCB virke hormonforstyrrende og give kræft.

  På PCB-guiden kan du finde vejledning og råd om, hvordan du måler, håndterer og bortskaffer PCB. Brug selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald', når du skal anmelde byggeaffald med PCB.

  Vær opmærksom på at byggematerialer også kan indeholde andre problematiske stoffer

  Hvis du er utilfreds med affaldsordningen, kan du klage til kommunen.

  Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til en anden myndighed.

  24.04.2024 14.25

  Skrevet af Miljøstyrelsen

  Privat afbrænding

  Røg forurener luften med skadelige partikler

  Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på brændet, fyringsmetode og brændeovnens alder og type.

  Fra den 1. august 2021 er du forpligtet til ved ejerskifte af bolig at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats i din nye bolig. Er den produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes, men er den produceret efter 2003, skal du dokumentere alderen. Er du i tvivl om alderen på din brændeovn eller pejseindsats, så kig på brændefyringsportalen for at få forslag til, hvad du kan gøre.

  Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Det kan også ske, hvis der ikke er luft nok til forbrændingen.

  Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

  • brug rent og tørt træ
  • sørg for rigeligt luft
  • tænd op fra toppen af brændet
  • tjek at røgen er næsten usynlig

  Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

  For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud.

  Se Beredskabsstyrelsens aktuelle oversigt over afbrændingsforbud.

  Følg kommunens regler for åben ild og bål.

  På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

  På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.

  Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

  Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.

  Hvis din kommune tillader det, kan du afbrænde haveaffald af Sankt Hans aften. Det er ikke tilladt ellers som borger eller grundejer at afbrænde haveaffald. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen.

  Afbrænding på Sankt Hans aften skal dog ske under de betingelser, som din kommune har fastsat, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde, som må afbrændes, samt regler i Beredskabsstyrelsens afbrændingsbekendtgørelse. 

  24.04.2024 14.25

  Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl.