Gå til hovedindhold

Spildevand

Spildevand er det vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer.

Indhold

  Spildevand fra beboelse og virksomheder skal renses inden det udledes til vandmiljøet. I kloakerede områder renses spildevandet på et renseanlæg. Udenfor kloakerede områder skal spildevandet renses lokalt.

  I spildevandsplanen kan du se, hvilke områder der er kloakeret, og hvor der er planer, der berører din ejendom.

  Du finder spildevandsplanen her (nyt vindue)

  Virksomheder, der afleder industrispildevand, skal have tilladelse til det.

  Færdigmelding af kloakarbejde

  Færdigmeldinger skal ledsages af en målfast kloakplan, der viser afløbsinstallationer og kloak frem til Forsyningens kloak.

  Kloakplanen skal forsynes med tegningshoved, der viser adressen, kloakmester, dato og evt. nr. hvis det er nødvendigt for at identificere tegningen entydigt.

  Hvis der er etableret højvandslukke, sandfang, olieudskiller, fedtudskiller el. lign., skal datablade og brugervejledninger vedlægges færdigmeldingen.

  Færdigmelding af lokale renseløsninger

  Er der etableret en lokal renseløsning, skal denne færdigmeldes på en separat blanket. I forbindelse med etablering af lokale renseløsninger er det ofte nødvendigt at ændre afløbsinstallationerne. Dette arbejde skal altså færdigmeldes på en separat blanket.

  Anlægstypen skal klart fremgå af færdigmeldingen, således at kommunen kan indberette den korrekte afløbskode.

  Før arbejdet påbegyndes, skal tilladelsen læses igennem. Her kan også være yderligere krav til færdigmeldingen.

  Blanket til færdigmelding - du viderestilles til virk.dk (nyt vindue)

  Kommunen udsender med jævne mellemrum nyhedsbrev til autoriserede kloakmestre. Nyhedsbrevet udsendes til alle autoriserede kloakmestre, der har angivet, at de udfører arbejde i Guldborgsund Kommune og som har angivet deres e-mail-adresse i Sikkerhedsstyrelsens register.

  Får kommunen kendskab til uautoriseret arbejde, og dette er dokumenteret, sendes sagen videre til Sikkerhedsstyrelsen.

  Alle henvendelser vedr. uautoriseret arbejde bliver journaliseret med de informationer, der fremgår af anmeldelsen. Enhver kan efterfølgende søge om aktindsigt i sagen.

  Lovgrundlag

  Love og regler om autorisation.