Gå til hovedindhold

Rehabilitering

Her kan du læse om rehabilitering

Indhold

  "Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv" (Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet 2004).

  Det betyder for dig som borger i Guldborgsund kommune, at vi vil tilbyde dig et forløb, hvor du i samarbejde med en forløbskoordinator og hjemmeplejen skal arbejde på at udvikle på de evner og færdigheder du allerede har (habilitering), men som du på grund af sygdom eller anden fysisk tilstand har mistet.

  Rehabilitering er i Guldborgsund Kommune et forløb på maksimalt 8 uger, hvor du træner sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen.

  Rehabilitering er et tilbud. Ønsker du ikke at tage imod dette tilbud, vil visitator foretage en konkret og individuel vurdering af din situation og træffe afgørelse vedrørende hjælp på det foreliggende.

  Rehabiliteringen bliver planlagt i samarbejde med dig, så du kan opnå de mål, som du sætter for rehabiliteringsforløbet. Rehabiliteringen skal samtidig sikre, at du får støtte af hjemmeplejen til de opgaver, som du har søgt hjælp til.

  Første skridt i rehabiliteringen er, at du får besøg af en forløbskoordinator. Forløbskoordinatoren er en ergo- eller fysioterapeut, som er ansat i hjemmeplejen til at varetage rehabilitering.

  Forløbskoordinatoren vil tale med dig om, hvordan du klarer dig og hvilke udfordringer, du oplever. Måske vil forløbskoordinatoren bede om at se dig udføre dagligdags aktiviteter.

  Andet skridt er, at forløbskoordinatoren og en visitator kommer på besøg sammen. I skal sammen planlægge det videre forløb: Skal du igennem et rehabiliteringsforløb? Hvad skal dine mål være for rehabilitering? Hvilken træning skal din rehabilitering bestå i? Du må gerne have en med til besøget, fx en pårørende.

  Tredje skridt er, at rehabiliteringsforløbet går i gang. Det varer maksimalt otte uger, og du træner i den periode sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen for at opnå de mål, du har været med til at sætte.

  Når du har gennemgået rehabiliteringsforløbet, vil en visitator igen vurdere dit konkrete og individuelle behov for hjemmehjælp på grundlag af, hvad du kan efter rehabiliteringen.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed Team Ældre

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver MitID)