Pleje- og ældreboliger

Når du ikke længere kan klare at bo i dit eget hjem, kan du søge om at få en plads i en pleje- eller ældrebolig.

Dekorativt billede

Pleje- og ældreboliger

Hvad er pleje- og ældreboliger?

Ældrebolig
Er en bolig, med lette adgangsforhold, hvor du kan klare mest muligt selv.
For at få en ældrebolig skal du:

  • have svært ved eller være ude af stand til at klare dig i en almindelig bolig
  • blive mere selvhjulpen ved at flytte i en ældrebolig.

Plejebolig
Er en bolig, hvor der er tilknyttet hjælp døgnet igennem.
For at få en plejebolig skal du:

  • have behov for hjælp døgnet rundt
  • være ude af stand til at tilkalde hjælp
  • være mentalt ude af stand til at klare dig selv.

Skærmet bo-enhed
Er en plejebolig, som tildeles borgere med særlige behov. Anvisningen til denne type bolig udarbejdes i samarbejde med visitator, plejepersonale og demenskoordinator.

Sådan søger du en pleje- eller ældrebolig

Søg elektronisk via borger.dk Find ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema, pleje- og ældrebolig

Du kan også søge ved at printe og udfylde et papirskema

Ansøgningsskema, pleje- og ældrebolig, til print

Det printede ansøgningsskema sendes til:
Myndighed 
Center for Socialområdet
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Borgere fra andre kommuner

Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du søger en pleje- eller ældrebolig i Guldborgsund Kommune, men er ikke bosiddende i Guldborgsund Kommune. Din bopælskommune skal godkende dig til en pleje- eller ældrebolig, før du kan søge. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om pleje- eller ældrebolig i Guldborgsund Kommune.

Kontakt

Center for Socialområdet

Myndighed

Telefon: 54 73 21 90

Send Digital Post (kræver NemID)