Gå til hovedindhold

Pleje- og ældreboliger

Når du ikke længere kan klare at bo i dit eget hjem, kan du søge om at få en plads i en pleje- eller ældrebolig.

Dekorativt billede

Indhold

  Hvad er pleje- og ældreboliger?

  Ældrebolig
  Er en bolig, med lette adgangsforhold, hvor du kan klare mest muligt selv.
  For at få en ældrebolig skal du:

  • have svært ved eller være ude af stand til at klare dig i en almindelig bolig
  • blive mere selvhjulpen ved at flytte i en ældrebolig.

  Plejebolig
  Er en almen bolig, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner. 
  For at få en plejebolig skal du:

  • på grund af din fysiske og/eller psykiske tilstand sammenholdt med din sociale situation være ude af stand til at kunne klare dig i egen bolig.
  • have brug for en betydelig grad af pleje, omsorg, tryghed og struktur gennem hele døgnet.
  • have begrænset mulighed for at tilkalde hjælp.

  Skærmet bo-enhed
  Er en plejebolig, som tildeles borgere med særlige behov. Anvisningen til denne type bolig udarbejdes i samarbejde med visitator, plejepersonale og demenskoordinator.

  Sådan søger du en pleje- eller ældrebolig

  Søg elektronisk via borger.dk. Find ansøgningsskemaet her:

  Ansøgningsskema, pleje- og ældrebolig
  OBS Det udfyldte ansøgningsskema skal underskrives med MitID.

  Du kan også søge ved at printe og udfylde et papirskema

  Ansøgningsskema, pleje- og ældrebolig, til print

  Det printede ansøgningsskema sendes til:
  Myndighed Team Ældre
  Center for Sundhed & Omsorg
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Borgere fra andre kommuner

  Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du søger en pleje- eller ældrebolig i Guldborgsund Kommune, men er ikke bosiddende i Guldborgsund Kommune. Din bopælskommune skal godkende dig til en pleje- eller ældrebolig, før du kan søge. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om pleje- eller ældrebolig i Guldborgsund Kommune.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed Team Ældre

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver MitID)