Tilsyn plejecentre og hjemmeplejen

I Guldborgsund Kommune bestræber vi os altid på at give hver borger den bedst mulige pleje og omsorg. For at sikre, at vi gør det rigtige i forhold til lovene på området, udføres der hvert år tilsyn.

Ældretilsyn

Her kan du finde de tilsynsrapporter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet på baggrund af deres besøg på plejecentre og i hjemmeplejen i Guldborgsund Kommune.

Du kan læse mere om ældretilsynet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (nyt vindue).

Tilsynsrapporter

Kommunalt tilsyn

Guldborgsund Kommune har pligt til at føre tilsyn med sine plejecentre for at undersøge, om de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret og den kvalitetsstandard, der politisk er vedtaget.

Det betyder, at der årligt er tilsyn på alle plejecentre i kommunen. Tilsynet gennemføres ved et uanmeldt besøg, hvor der både kan forekomme gennemgang af udvalgte borgerforløb samt et mere helhedsorienteret perspektiv, hvor fokus er mere på de kvalitative aspekter af livet på plejecentrene.

Tilsynsrapporter

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg

Udvikling & Uddannelse

Telefon: 54 73 21 89

Send Digital Post (kræver NemID)