Gå til hovedindhold

Styrelsesvedtægt - Kvalitetsrapport - Fremmødestrategi

I det efterfølgende kan du læse om - Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gudborgsund Kommune - Kvalitetsrapport for folkeskolerne - Fremmødestrategi

Indhold

  Styrelsesvedtægt

  Styrelsesvedtægten gælder fra tidspunkt for vedtagelse i byrådet – vedtaget 10. december 2020. Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens § 41.

  Ved at klikke her kan du læse styrelsesvedtægten (nyt vindue).

  Kvalitetsrapport

  Fra centralt hold er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen.
  Disse mål og resultatmål er udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau. De er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde med at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelse af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen.

  Rapporten indeholder derfor en beskrivelse af de nationalt og kommunalt fastsatte mål og fokusområder for skolevæsenet med tilhørende resultatmål, og du kan klikke her for at komme til rapporten (nyt vindue).

  Fremmødestrategi for Guldborgsund Kommunes folkeskoler

  Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet, at der er sammenhæng mellem fravær, resultater og gennemførelse af ungdomsuddannelse, at fravær betyder tabt læring, som er svær at indhente, at to fraværsdage om måneden bliver til 20 skoledage på et år, hvilket bliver til et helt skoleår over et skoleliv.

  Her kan du læse mere om skolernes fremmødestrategi (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)