Skip to main content

Rapporter og strategier

I det efterfølgende kan du læse om - Kvalitetsrapport for folkeskolerne - Fremmødestrategi - Handlingsplan for elever i matematikvanskeligheder

Indhold

  Kvalitetsrapport

  Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

  Fra centralt hold er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen.
  Disse mål og resultatmål er udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau. De er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde med at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelse af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen.

  Rapporten indeholder derfor en beskrivelse af de nationalt og kommunalt fastsatte mål og fokusområder for skolevæsenet med tilhørende resultatmål, og du kan klikke her for at komme til rapporten (nyt vindue).

  Fremmødestrategi for Guldborgsund Kommunes folkeskoler

  Godt du kom! - Fra fravær til fremmøde

  Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet, at der er sammenhæng mellem fravær, resultater og gennemførelse af ungdomsuddannelse, at fravær betyder tabt læring, som er svær at indhente, at to fraværsdage om måneden bliver til 20 skoledage på et år, hvilket bliver til et helt skoleår over et skoleliv.

  Her kan du læse mere om skolernes fremmødestrategi (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)