Gå til hovedindhold

Skolefritidsordning - SFO

SFO’en er en del af skolen, og efterfølgende kan du læse om de forskellige typer af skolefritidsordninger.

Ældre end 6 mdr.
Farverig hånd

Indhold

  Heldags-SFO. Er den almindelige heldagsløsning, med morgenpasning. Der er pasningsgaranti, og tilbuddet er for alle børn i 0 – 9. klasse.

  Morgen-SFO. Fra SFO åbner til skolen starter. Tilbuddet er for alle børn i 0 – 9. klasse, og der er pasningsgaranti.

  Førskole-SFO (Forårs-SFO) - er en heldagsløsning for de børn der skal starte i børnehaveklasse den 1. august samme år. Perioden er derfor fra 1. april, og slutter 31. juli samme år. Der er pasningsgaranti.

  Generelt foregår indskrivning via skolen. Børn skal benytte den SFO, der er tilknyttet den skole, de er indskrevet på.

  Indskrivning ved skolestart i børnehaveklasse og SFO kan du læse mere om ved at klikke her (nyt vindue).

  Du kan finde hver SFO'ens åbningstid, ved at kigge på skolens hjemmeside (nyt vindue)

  Generelt skal skolens undervisningstid og SFO’ens åbningstid sammenlagt være på 51,5 timer om ugen. Skolebestyrelsen/forældrebestyrelsen beslutter åbningstiderne i SFO’en.

  Børn med særlige handicap eller autisme, kan visiteres til special-SFO i Centerklasserækken på SUNDskolen, samt til Autismecenteret på Nr. Vedby Skole.

  Special-SFO’en på SUNDskolen fungerer som SFO for elever til de er 18 år gamle. Der er tale om elever, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov.

  Ud over den 24. december og Grundlovsdag er der 5 faste lukkedage. Disse placeres den 31. december, de 3 dage før påske samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

  Special-SFO er ikke omfattet af de faste lukkedage.

  SFO’erne kan, i samarbejde med skolebestyrelserne, vælge samdrift i ferieperioder o.l., idet der tages hensyn til behovet for pasning.

  Du kan klikke her og se de aktuelle takster for SFO (nyt vindue).

  Taksterne for forældrebetaling fastlægges af kommunalbestyrelsen hvert år i forbindelse med budgetlægningen.

  Der betales d. 1. i hver måned hele året - juli måned er dog betalingsfri for alle SFO-tilbud. Betaling er bindende fra tidspunkt for indskrivning.

  Ved restance kan kommunen udskrive barnet med 1 måneds varsel.

  Dit barn kan udskrives af SFO med løbende måned + en måned. Udmeldelse skal ske via Digital pladsanvisning, eller ved henvendelse til skolen. Link til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

  Digital Pladsanvisning

  Interne skift mellem de forskellige SFO-typer, kan kun ske med 1 måneds varsel.

  Ved skoleskift inden for kommunen, er det den nye skole der overflytter dit barn til den nye SFO.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Telefonerne er åbne i følgende tidsrum:

  Mandag - torsdag kl. 9-14

  Fredag kl. 9-12

  Telefon: 54 73 34 53

  Send Digital Post (kræver MitID)