Gå til hovedindhold

Indskrivning, skoleskift og tilflytning

Informationer om skoleindskrivning og SFO i børnehaveklasse, skoleindskrivning ved tilflytning til kommunen samt forholdsregler ved ønske om skoleskift.

Skoleskilt

Indhold

  Hvornår skal du indskrive dit barn?

  Indskrivningen foregår elektronisk fra sidst i oktober måned. Når planlægningen er på plads, vil den nøjagtige periode blive vist her på siden.
  Hvis du ønsker at indskrive dit barn uden for indskrivningsperioden, skal du kontakte distriktsskolen.

  Lige før indskrivningsperioden sender distriktsskolen et brev til alle forældre, hvis børn skal starte i skole. I brevet er oplysninger om den elektroniske indskrivning og indskrivningsarrangement. Indskrivningen annonceres også i lokale aviser.

  I det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år, skal barnet begynde i børnehaveklasse i august måned i kalenderåret.

  Er mit barn klar til at gå i skole?

  Du kan søge råd og vejledning på distriktsskolen, hvis du er i tvivl, om dit barn kan starte i skole.

  Indskrivning skal ske online.

  Når indskrivningen åbner skal det foregå elektronisk. Det betyder, at du selv skal indskrive dit barn via KMD Skoleindskrivning. Der kan du også kan finde en vejledning til, hvordan den elektroniske indskrivning foregår.

  Skoleindskrivning

  Du har mulighed for at benytte computere på Biblioteker samt i Borgerservicebutikker, hvis du ikke selv har adgang til internettet.
  Du kan også få hjælp på skolerne ved de indskrivningsarrangementer, som er nævnt ovenfor.
  Indskrivningen kan kun gennemføres, hvis du har NemID.
  NemID kan bestilles hos Borgerservice eller på NemID.nu

  Plejeforældre.

  Er du plejeforælder, kan du ikke benytte den digitale skoleindskrivning. Indskrivning sker ved henvendelse til skolens kontor eller i forbindelse med skolens indskrivningsarrangement.

  SFO – skolefritidsordning.

  Når du indskriver dit barn via KMD Skoleindskrivning, skal du samtidig oplyse, om du ønsker barnet skal gå i SFO.
  Du kan kun indmelde dit barn i distriktskolens SFO. Har du valgt et andet tilbud, skal du vente på oplysningerne, om dit barn bliver optaget på den pågældende skole.

  Har du valgt at dit barn skal gå i SFO, skal dit barn begynde i såkaldt Forårs-SFO den 1. april i samme kalenderår. 

  Det beløb du skal betale for at få dit barn i SFO - inkl. Forårs-SFO, kan du se ved at klikke her (nyt vindue).

  Bemærk - dit barn meldes automatisk ud af daginstitutionen med udgangen af marts måned, uanset om barnet er tilmeldt SFO eller ej.

   

  Vil du læse mere om SFO kan du klikke her (nyt vindue).


  Ønske om anden skole end distriktsskolen (Fritvalg).

  • En anden af kommunens skoler.
  Den ønskede skole ansøges via den elektroniske indskrivning. Hvis du ønsker det, kan dit barn blive indskrevet på en af de andre skoler i kommunen. Det er dog en betingelse, at der er plads på skolen.

  • Privatskole
  Hvis dit barn er optaget på en privatskole, SKAL dette oplyses via den elektroniske indskrivning.

  Øvrige oplysninger der skal bruges ved indskrivningen.

  • Tilladelse til at barnet må fotograferes.
  • Barnets modersmål.
  • Om der er andre kontaktpersoner end forældrene.
  • Oplysninger om tandlæge og læge.
  • Helbredsmæssige hensyn der skal tages højde for.

   

  I forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen giver du et samtykke. Det betyder at der må udveksles relevante oplysninger vedrørende dit barn, mellem barnets skole og bl.a.:

  Daginstitution
  SFO
  PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
  Sagsbehandler
  Sundhedsplejerske
  Kommunelæge
  Tandlæge

  Oplysningerne har betydning for at medarbejderne kan støtte dit barn og jeres familie bedst muligt. I den forbindelse kan der være behov for, at medarbejderne kan udveksle fortrolige oplysninger om dit barn og dig. Det vil ske med henblik på at vurdere behovet for støtte og tilrettelægge indsatsen. Det er det du giver tilladelse til.

  Har du undtagelser eller særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til samtykkeerklæringen, skal vi bede dig kontakte dit barns fremtidige skole.

  Annullere samtykket

  Du kan til hver en tid trække samtykket tilbage, ved at henvende dig til den skole dit barn går på.

  Lovgivningen

  Reglerne om udveksling af fortrolige oplysninger (personlige eller familiemæssige forhold, helbredsoplysninger eller boligforhold), findes blandt andet i forvaltningsloven, persondataloven og sundhedsloven.

  Som tilflytter skal du kontakte skolens kontor, for at få indskrevet dit barn.

  For at finde den distriktsskole dit barn hører til, skal du via kommunens kort-oplysninger.
  Du kan finde en vejledning, ved at klikke her (nyt vindue).

  Når du har fundet navnet på skolen, kan du gå på Oversigt over folkeskoler, og finde flere oplysninger om din skole (nyt vindue).

  Du skal henvende dig til den skole du ønsker dit barn skal gå på. Skolelederen vil behandle din ansøgning individuelt og anmode om din tilladelse til at indsamle oplysninger fra den skole, dit barn vil stoppe på.

  Kan jeg være sikker på, at der er plads på skolen?

  Nej - der kan være flere ansøgere end der er pladser til rådighed. For skolerne i vores kommune gælder der nogle objektive kriterier. Dem kan du læse mere om her i styrelsesvedtægten for skoleområdet (nyt vindue).

  Der er ingen gratis befordring.

  Transportudgifter dækkes ikke af kommunen, hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID/MitID)