Gå til hovedindhold
Skole

Indskrivning, skoleskift og tilflytning

Informationer om skoleindskrivning og SFO i børnehaveklasse, skoleindskrivning ved tilflytning til kommunen samt forholdsregler ved ønske om skoleskift.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Hvornår skal du indskrive dit barn?

  Indskrivningen foregår elektronisk fra sidst i oktober måned. Når planlægningen er på plads, vil den nøjagtige periode blive vist her på siden. 
  Hvis du ønsker at indskrive dit barn uden for indskrivningsperioden, skal du kontakte distriktsskolen.

  Lige før indskrivningsperioden sender distriktsskolen et brev til alle forældre, hvis børn skal starte i skole, med oplysninger omkring den elektroniske indskrivning og indskrivningsarrangement. Indskrivningen annonceres også i lokale aviser.

  I det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år, skal barnet begynde i børnehaveklasse i august måned i kalenderåret.

  Er mit barn klar til at gå i skole?

  Du kan søge råd og vejledning på distriktsskolen, hvis du er i tvivl, om dit barn kan starte i skole.

  Indskrivning skal ske online

  Indskrivning af børn foregår elektronisk. Det betyder, at du selv skal indskrive dit barn via KMD Skoleindskrivning, hvor du også kan finde en vejledning til, hvordan den elektroniske indskrivning foregår.

  Skoleindskrivning

  Du har mulighed for at benytte computere på Biblioteker samt i Borgerservicebutikker, hvis du ikke selv har adgang til internettet.

  Indskrivningen kan kun gennemføres, hvis du har MitID. MitID kan bestilles hos Borgerservice eller på MitID.dk

  Plejeforældre

  Er du plejeforælder, kan du ikke benytte den digitale skoleindskrivning. Indskrivning sker ved henvendelse til skolens kontor eller i forbindelse med skolens indskrivningsarrangement.

  SFO – skolefritidsordning

  Bemærk - dit barn meldes automatisk ud af daginstitutionen med udgangen af marts måned. Det gælder uanset om barnet er tilmeldt SFO eller ej.

  Når du indskriver dit barn via KMD Skoleindskrivning, får du mulighed for at vælge, om dit barn skal gå i Førskole-SFO i perioden 1. april – 31. juli.

  Hvis du ønsker dit barn skal gå i SFO fra skolestart i august måned, får du ved skoleindskrivningen også  mulighed for at vælge, om dit barn skal gå i Heldags-SFO, eller kun Morgen-SFO.

  Vil du læse mere om SFO kan du klikke her (nyt vindue).

  Det beløb du skal betale for at få dit barn i SFO, kan du se ved at klikke her (nyt vindue).

  Ønske om anden skole end distriktsskolen (Fritvalg)

  • En anden af kommunens skoler.
  Den ønskede skole ansøges via den elektroniske indskrivning. Hvis du ønsker det, kan dit barn blive indskrevet på en af de andre skoler i kommunen. Det er dog en betingelse, at der er plads på skolen.

  • Privatskole
  Hvis dit barn er optaget på en privatskole, SKAL dette oplyses via den elektroniske indskrivning.

  I forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen giver du et samtykke. Det betyder, at der må udveksles relevante oplysninger vedrørende dit barn mellem barnets skole og bl.a.:

  • Daginstitution
  • SFO
  • Sagsbehandler
  • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  Oplysningerne har betydning for, at skolen kan støtte dit barn og jeres familie bedst muligt.

  Har du undtagelser eller særlige forhold i relation til samtykkeerklæringen, skal vi bede dig kontakte dit barns fremtidige skole.

  Hvis skolen har behov for at udveksle fortrolige oplysninger om dit barn med sundhedsplejerske, læge eller tandlæge, vil du som forælder blive kontaktet for at give samtykke.

  Annullere samtykket

  Du kan til hver en tid trække samtykket tilbage, ved at henvende dig til den skole dit barn går på.

  Lovgivningen

  Reglerne om udveksling af fortrolige oplysninger findes blandt andet i forvaltningsloven, persondataloven og sundhedsloven. Det kan være personlige eller familiemæssige forhold, helbredsoplysninger eller boligforhold.

  Som tilflytter skal du kontakte skolens kontor, for at få indskrevet dit barn.

  For at finde den distriktsskole dit barn hører til, skal du via kommunens kort-oplysninger.
  Du kan finde en vejledning, ved at klikke her (nyt vindue).

  Når du har fundet navnet på skolen, kan du gå på Oversigt over folkeskoler, og finde flere oplysninger om din skole (nyt vindue).

  Du skal henvende dig til den skole du ønsker dit barn skal gå på. Her vil man behandle din ansøgning individuelt. Skolelederen vil bl.a. bede om din tilladelse til at indsamle oplysninger fra den skole, dit barn vil stoppe på.

  Kan jeg være sikker på, at der er plads på skolen?

  Nej - der kan være flere ansøgere end der er pladser til rådighed. For skolerne i vores kommune gælder der nogle objektive kriterier. Dem kan du læse mere om i styrelsesvedtægten for skoleområdet (nyt vindue).

  Der er ingen gratis befordring

  Transportudgifter dækkes ikke af kommunen, hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen.