Gå til hovedindhold

Skole og SFO - indskrivning, skoleskift og tilflytning

Informationer om skoleindskrivning og SFO i børnehaveklasse, skoleindskrivning ved tilflytning til kommunen samt forholdsregler ved ønske om skoleskift.

Hesnæs strand

Indhold

  Indskrivning i børnehaveklasse og SFO

  Hvornår skal du indskrive dit barn?

  Indskrivningen foregår elektronisk fra sidst i oktober måned. Når planlægningen er på plads, vil den nøjagtige periode blive vist her på siden.
  Hvis du ønsker at indskrive dit barn uden for indskrivningsperioden, skal du kontakte distriktsskolen.

  Lige før indskrivningsperioden sender distriktsskolen et brev til alle forældre, hvis børn skal starte i skole, med oplysninger omkring den elektroniske indskrivning og indskrivningsarrangement. Indskrivningen annonceres også i lokale aviser.

  I det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år, skal barnet begynde i børnehaveklasse i august måned i kalenderåret.

  Er mit barn klar til at gå i skole?

  Du kan søge råd og vejledning på distriktsskolen, hvis du er i tvivl, om dit barn kan starte i skole.

  Indskrivning skal ske online.

  Indskrivning af børn foregår elektronisk. Det betyder, at du selv skal indskrive dit barn via KMD Skoleindskrivning, hvor du også kan finde en vejledning til, hvordan den elektroniske indskrivning foregår.

  Skoleindskrivning

  Du har mulighed for at benytte computere på Biblioteker samt i Borgerservicebutikker, hvis du ikke selv har adgang til internettet.
  Du kan også få hjælp på skolerne ved de indskrivningsarrangementer, som er nævnt ovenfor.
  Indskrivningen kan kun gennemføres, hvis du har NemID.
  NemID kan bestilles hos Borgerservice eller på NemID.nu

  Kontakt skolen ved spørgsmål eller problemer.

  Du kan kontakte skolen, hvis du støder ind i problemer, eller i øvrigt har spørgsmål til indskrivningen.

  Plejeforældre.

  Er du plejeforælder, kan du ikke benytte den digitale skoleindskrivning. Indskrivning sker ved henvendelse til skolens kontor eller i forbindelse med skolens indskrivningsarrangement.

  SFO – skolefritidsordning.

  Når du indskriver dit barn via KMD Skoleindskrivning, skal du samtidig oplyse, om du ønsker barnet skal gå i SFO.
  Du kan kun indmelde dit barn i distriktskolens SFO. Har du valgt et andet tilbud, skal du vente på oplysningerne, om dit barn bliver optaget på den pågældende skole.

  Skal dit barn starte i børnehaveklasse til august - og har du valgt at benytte SFO - skal barnet begynde i SFO den 1. april i samme kalenderår. Dit barn meldes automatisk ud af daginstitutionen med udgangen af marts måned.

  Det beløb du skal betale for at få dit barn i SFO, kan du se ved at klikke her (nyt vindue).


  Ønske om anden skole end distriktsskolen (Fritvalg).

  • En anden af kommunens skoler.
  Den ønskede skole ansøges via den elektroniske indskrivning. Hvis du ønsker det, og under forudsætning af, at der er plads, kan dit barn blive indskrevet på en af de andre skoler i kommunen.

  • Privatskole
  Hvis dit barn er optaget på en privatskole, SKAL dette oplyses via den elektroniske indskrivning.

  Øvrige oplysninger der skal bruges ved indskrivningen.

  • Tilladelse til at barnet må fotograferes.
  • Barnets modersmål.
  • Om der er andre kontaktpersoner end forældrene.
  • Oplysninger om tandlæge og læge.
  • Helbredsmæssige hensyn der skal tages højde for.

  Samtykke ved indskrivning

  Når du i forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen giver samtykke, betyder det at der må udveksles relevante oplysninger vedrørende dit barn, mellem barnets skole og bl.a.:

  Daginstitution
  SFO
  PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
  Sagsbehandler
  Sundhedsplejerske
  Kommunelæge
  Tandlæge

  Oplysningerne har betydning for at medarbejderne kan støtte dit barn og jeres familie bedst muligt. I den forbindelse kan der være behov for, at medarbejderne kan udveksle fortrolige oplysninger om dit barn og dig, med henblik på at vurdere behovet for støtte og tilrettelægge indsatsen. Det er det du giver tilladelse til.

  Har du undtagelser eller særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til samtykkeerklæringen, skal vi bede dig kontakte barnets fremtidige skole.

  Annullere samtykket

  Du kan til hver en tid trække samtykket tilbage, ved at henvende dig til den skole dit barn går på.

  Lovgivningen

  Reglerne om udveksling af fortrolige oplysninger (personlige eller familiemæssige forhold, helbredsoplysninger eller boligforhold), findes blandt andet i forvaltningsloven, persondataloven og sundhedsloven.

  Tilflyttet kommunen - hvilken skole hører mit barn til

  Som tilflytter skal du kontakte skolens kontor, for at få indskrevet dit barn.

  For at finde den distriktsskole dit barn hører til, skal du via kommunens kort-oplysninger.
  Du kan finde en vejledning, ved at klikke her (nyt vindue).

  Når du har fundet navnet på skolen, kan du gå på Oversigt over folkeskoler, og finde flere oplysninger om din skole (nyt vindue).

  Jeg ønsker mit barn flyttet til anden skole

  Du skal henvende dig til den skole du ønsker dit barn skal gå på. Skolelederen vil behandle din ansøgning individuelt og anmode om din tilladelse til at indsamle oplysninger fra den skole, dit barn vil stoppe på.

  Kan jeg være sikker på, at der er plads på skolen?

  Nej - der kan være flere ansøgere end der er pladser til rådighed. For skolerne i vores kommune gælder der nogle objektive kriterier, som du kan læse mere om her i styrelsesvedtægten for skoleområdet (nyt vindue).

  Der er ingen gratis befordring.

  Transportudgifter dækkes ikke af kommunen, hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)