Gå til hovedindhold

Vil du være kontorelev hos os?

Hvis du har lyst til at blive elev i Guldborgsund Kommune, skal du læse videre her.

Indhold

  Udnyt dit potentiale

  Med en udsigt som kontorelev i Guldborgsund Kommune går du to spændende og udviklende år i møde. Du kommer til at tilbringe tid i fire-fem forskellige afdelinger, hvor du kommer til at blive en del af et dynamisk miljø. Hverdagen byder på masser af forskellige opgaver og faglige udfordringer, som er med til at gøre dig til den bedste kontorassistent. Mange af vores kontorelever er blevet fastansat i kommunen efter deres forløb hos os. Det er også muligt at søge job inden for andre offentlige instanser eller i det private.

  Er du vores kommende kontorelev?

  Vi ansætter nye kontorelever i starten af året, så hold øje med vores jobsite (nyt vindue). Eller klik her og skriv dig op i vores karrierecenter (nyt vindue).

  Adgangskrav

  Vi forventer at

  • du er nysgerrig efter at lære, nye opgaver og møde nye kollegaer, men du er også med på, at rutiner er en stor del af arbejdsdagen.
  • du er selvstændig og initiativrig– men især, både kan og vil du være god til teamwork. Det er også vigtigt for os, at du hurtigt kan vænne dig til nye arbejdsdage, da vi er en organisation, der ikke står stille.

  For at starte som kontorelev hos os, har du eller forventer du at bestå en af følgende uddannelser: EUX, EUS, eller HHX. Alternativt HG-kontor med speciale offentlig administration og så har du ikke mindst lyst til et administrativt job.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Når du starter hos os får du en uddannelsesplan og en oplæringsansvarlig for hvert praktikområde, ligesom du vil indgå i et fællesskab med de andre kontorelever.

  Du vil få gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi vil være med til at skabe en dynamisk hverdag, hvor du får indflydelse på eget arbejde. Vi tilbyder gode arbejdsforhold med en rigtig rar omgangstone og en spændende og meget afvekslende uddannelse, som du selv er med til at præge.

  I Guldborgsund Kommune er alle velkomne, uanset alder, køn, nationalitet og religion. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi værdsætter, at hver medarbejder bidrager med sin særlige baggrund, personlighed og evner.

  Ansættelsesvilkår

  Vi har 37 timers arbejdsuge inklusive frokost.
  Du aflønnes efter overenskomsten mellem KL og HK/Kommunal med en startløn på ca. 13.256 kr. pr. måned (u/25 år) og ca. 19.937 kr. pr. måned (o/25 år).

  Mentor

  Hvorfor bruger vi mentorer?

  Vi har en mentorordning, fordi vi ønsker, at vores kontorelever skal føle sig trygge fra den første dag på arbejdspladsen og på den måde hurtigst muligt blive integreret. Det vil betyde, at du også kan få mest muligt ud af din uddannelse.
  Derudover kan der være en tryghed i, at der er en, som følger dig tæt det første år - også når du skifter afdeling. Vores erfaring er også, at der hurtigere kommer en tættere relation mellem elevårgangene, så du kommer til at føle dig som en del af det samlede elevhold.
  Det er selvfølgelig kommunens ønske, at du kommer så godt fra start som muligt, at du får mest muligt ud af din uddannelse, og forhåbentlig udvikler dig til en fast del af staben.

  Hvad kan du bruge din mentor til?

  Mentoren er din sparringspartner gennem dit første år som elev. Du kan bruge din mentor til at vende emner inden for kulturen eller normer i din afdeling, generelle ting i din uddannelse, praktiske ting, skoleudfordringer, bestilling af bøger, fagprøve osv.
  Mentoren sparrer med dig både på din opfordring, men henvender sig også uopfordret til dig for at høre, hvordan det går. Det gælder også under skoleperioder, hvor du nogle gang kan være alene afsted.
  Din mentor bringer, efter aftale med dig, den forgangne periodes emner op til sparring eller orientering på elevklubmøder, hvis det er relevant for andre elever.

  Hvad er forskellen på en mentor og en oplæringsansvarlig?

  Din oplæringsansvarlige er din daglige kontaktperson på det konkrete praktisksted. Din mentor er et supplement, og er der noget, du er mere tryg ved at vende med mentoren, har du muligheden for det.

  Oplæringsansvarlig
  -erfaren medarbejder, som kender til det område hvor du er i praktik, og som er med til at understøtte din praktiske uddannelse.

  Mentor
  -kender til det at være elev og kan måske svare på andre spørgsmål end din oplæringsansvarlige eller supplere med andre vinkler.

  Andre roller:

  Elevansvarlig
  -ansvarlig for ansættelse af elever og udarbejdelse af uddannelsesaftaler. Den elevansvarlige tager sig af de generelle forhold i ansættelsen og har kontakt til din oplæringsansvarlige.

  Afdelingsleder
  - har det overordnede ansvar for drift og personale, i den afdeling du er i praktik.

  Hvornår er du i kontakt med din mentor og hvordan?

  Du kan altid kontakte din mentor inden for arbejdstiden på mail eller arbejdstlf. Du vil sammen med din mentor lave mere konkrete aftaler.

  Hvor lang tid har du en mentor tilknyttet?

  Som udgangspunkt får du en mentor, som er 2. års elev og forsætter indtil vedkommende stopper som elev. Sker der ændringer, aftales det med den elevansvarlige, hvorvidt der skal kobles en ny mentor på.

  Hvornår bliver du selv udnævnt som mentor?

  Som 2. årselev bliver du tilkoblet en af de kommende elever under planlægningsmødet af ”briefing af nye kontorelever”.
  Koblingen mellem eleven og den enkelte mentor sker på baggrund af erfaring fra det center, hvor den kommende elev starter sin praktik.

  Hvad får du som mentor ud af ordningen?

  Som mentor for du mulighed for at genopleve nogle af dine læringspunkter fra et nye perspektiv, ved selv at lære fra dig; og derved skabe nye læringspointer. En mentorrolle kan også være et step på vejen til at blive oplæringsansvarlig. Derudover kan rollen og samarbejdet give dig muligheden for et styrket sammenhold, erfaring i oplæring, sparring og kommunikation.
  Så udover selv at blive kompetenceudviklet, er du også med til at videregive kompetenceudvikling til den enkelte elev.

  Uddannelsen

  Uddannelsen tager 2 år og veksler mellem praktik på kommunen og skoleforløb på ZBC i Vordingborg og/eller Næstved. Dit skoleforløb svarer til ca. 15 uger som også dækker studietur og fagprøve.

  Klik her for at læse mere om skoleforløbene på ZBCs hjemmeside (nyt vindue).

  Kontoruddannelsen favner arbejdsområder indenfor blandt andet kommunikation og formidling, lovgivning og myndighedsudøvelse, politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde. Dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt af de oplæringsansvarlige i de forskellige afdelinger, så du får en alsidig og grundig oplæring som kontorelev.

  Årshjul

  ÅR 0 januar til september

  Januar:
  Rekruttering af kommende kontorelever påbegyndt. Stillingsopslag kan f.eks. ses på Guldborgsund Kommunes elevside, Facebook el. lign.

  Februar:
  Ansættelse af kontorelever og underskrivning af kontrakt

  April:
  Introduktionsmøde med alle de kommende kontorelever og elevansvarlig Lone Bille.

  August:
  Opstartsbrev til kommende elever


  ÅR 1 september til september

  September
  Opstart af nye elever, herunder introduktionsdag med andetårseleverne og introduktion på praktikstedet.

  Oktober
  Opfølgningssamtale med elevansvarlig Lone Bille

  November
  3 månederssamtale på praktikstedet.
  I foråret på år 1 vil man have skoleperiode 1 (formentlig i marts/ april)
  I sensommeren/ efteråret vil man have skoleperiode 2 (formentlig i august/ september)


  ÅR 2 september til september

  September
  Deltagelse i introduktionsdag med førsteårseleverne

  Februar
  Ansættelsessamtaler for kommende kontorelever

  Marts
  Skoleperiode 3

  Maj
  Aflevering af fagprøve

  August
  Afslutning af elevtiden


  Under hele uddannelsesperioden:

  vil der løbende blive afholdt evalueringsmøder med den oplæringsansvarlige.
  Hver første torsdag i måneden vil der være elevfrokost i Elevklubben.

  NB - Der tages udgangspunkt i en elev uden merit.