Gå til hovedindhold

Vil du være kontorelev hos os?

Hvis du har lyst til at blive elev i Guldborgsund Kommune, skal du læse videre her.

Indhold

  Udnyt dit potentiale

  Med en udsigt som kontorelev i Guldborgsund Kommune går du to spændende og udviklende år i møde. Du kommer til at tilbringe tid i 1-2 centre, hvor du bliver en del af et dynamisk miljø. Hverdagen byder på masser af forskellige opgaver og faglige udfordringer. Det er med til at gøre dig til den bedste kontorassistent. Mange af vores kontorelever er blevet fastansat i kommunen efter deres forløb hos os. Det er også muligt at søge job inden for andre offentlige instanser eller i det private.

  Er du vores kommende kontorelev?

  Vi ansætter nye kontorelever i starten af året, så hold øje med vores jobsite (nyt vindue). Eller klik her og skriv dig op i vores karrierecenter (nyt vindue).

  Vi forventer at

  • du er nysgerrig efter at lære, nye opgaver og møde nye kollegaer. Du skal også være med på, at rutiner er en stor del af arbejdsdagen.
    
  • du er selvstændig og initiativrig– men især, både kan og vil du være god til teamwork. Det er også vigtigt for os, at du hurtigt kan vænne dig til nye arbejdsdage. Vi er en organisation, der ikke står stille.

  For at starte som kontorelev hos os, har du eller forventer du at bestå en af følgende uddannelser: EUX, EUS, eller HHX. Alternativt HG-kontor med speciale offentlig administration. Og det er selvfølgelig vigtigt, at du har lyst til et administrativt job.

  Når du starter hos os får du en uddannelsesplan og en oplæringsansvarlig for hvert praktikområde. Desuden vil du indgå i et fællesskab med de andre kontorelever.

  Du vil få gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Samtidig vil vi være med til at skabe en dynamisk hverdag, hvor du får indflydelse på eget arbejde. Vi tilbyder gode arbejdsforhold med en rigtig rar omgangstone. Du vil opleve en spændende og meget afvekslende uddannelse, som du selv er med til at præge.

  I Guldborgsund Kommune er alle velkomne, uanset alder, køn, nationalitet og religion. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi værdsætter, at hver medarbejder bidrager med sin særlige baggrund, personlighed og evner.

  Ansættelsesvilkår

  Vi har 37 timers arbejdsuge inklusive frokost.
  Du aflønnes efter overenskomsten mellem KL og HK/Kommunal med en startløn på ca. 14.385 kr. pr. måned (under 25 år) og ca. 21.868 kr. pr. måned (over 25 år).

  Hvorfor bruger vi mentorer?

  Vi har en mentorordning, fordi vi ønsker, at vores kontorelever skal føle sig trygge. Din mentor hjælper dig fra den første dag på arbejdspladsen, så du på den måde hurtigst muligt bliver integreret. Det vil betyde, at du også kan få mest muligt ud af din uddannelse.
  Derudover kan der være en tryghed i, at der er en, som følger dig tæt det første år - også når du skifter afdeling. Vores erfaring er også, at der hurtigere kommer en tættere relation mellem elevårgangene. På den måde kommer du til at føle dig som en del af det samlede elevhold.
  Det er selvfølgelig kommunens ønske, at du kommer så godt fra start som muligt. Det er vigtigt for os, at du får mest muligt ud af din uddannelse, og forhåbentlig udvikler dig til en fast del af staben.

  Hvad kan du bruge din mentor til?

  Mentoren er din sparringspartner gennem dit første år som elev. Du kan bruge din mentor til at vende emner inden for kulturen eller normer i din afdeling, samt generelle forhold i din uddannelse. Derudover kan I tale om praktiske ting som eksempelvis skoleudfordringer, bestilling af bøger, fagprøve osv.
  Mentoren sparrer med dig både på din opfordring - men også uopfordret - for at høre, hvordan det går. Det gælder også under skoleperioder, hvor du nogle gang kan være alene afsted.
  Din mentor bringer, efter aftale med dig, den forgangne periodes emner op til sparring. Der kan suppleres med orientering på elevklubmøder, hvis det er relevant for andre elever.

  Hvad er forskellen på en mentor og en oplæringsansvarlig?

  Din oplæringsansvarlige er din daglige kontaktperson på det konkrete praktisksted. Din mentor er et supplement, og er der noget, du er mere tryg ved at vende med mentoren, har du muligheden for det.

  Oplæringsansvarlig
  -erfaren medarbejder, som kender til det område hvor du er i praktik. Den ansvarlige er med til at understøtte din praktiske uddannelse.

  Mentor
  -kender til det at være elev og kan måske svare på andre spørgsmål end din oplæringsansvarlige eller supplere med andre vinkler.

  Andre roller:

  Elevansvarlig
  -ansvarlig for ansættelse af elever og udarbejdelse af uddannelsesaftaler. Den elevansvarlige tager sig af de generelle forhold i ansættelsen og har kontakt til din oplæringsansvarlige.

  Afdelingsleder
  - har det overordnede ansvar for drift og personale, i den afdeling du er i praktik.

  Hvornår er du i kontakt med din mentor og hvordan?

  Du kan altid kontakte din mentor inden for arbejdstiden på mail eller arbejdstelefon. Du vil sammen med din mentor lave mere konkrete aftaler.

  Hvor lang tid har du en mentor tilknyttet?

  Som udgangspunkt får du en mentor, som er 2. års elev og forsætter indtil vedkommende stopper som elev. Sker der ændringer, aftales det med den elevansvarlige, hvorvidt der skal kobles en ny mentor på.

  Hvornår bliver du selv udnævnt som mentor?

  Som 2. årselev bliver du tilkoblet en af de kommende elever under planlægningsmødet af ”briefing af nye kontorelever”.
  Koblingen mellem dig og din mentor sker på baggrund af erfaring fra det center, hvor du starter din praktik.

  Hvad får du som mentor ud af ordningen?

  Som mentor for du mulighed for at genopleve nogle af dine læringspunkter fra et nye perspektiv. Ved selv at lære fra dig, skaber du nye læringspointer. En mentorrolle kan også være et step på vejen til at blive oplæringsansvarlig. Derudover kan rollen og samarbejdet give dig muligheden for et styrket sammenhold, erfaring i oplæring, sparring og kommunikation.
  Så udover selv at udvikle egne kompetencer, er du også med til at videregive kompetenceudvikling til den enkelte elev.

  Uddannelsen tager 2 år og veksler mellem praktik på kommunen og skoleforløb på ZBC i Vordingborg og/eller Næstved. Dit skoleforløb svarer til ca. 15 uger som også dækker studietur og fagprøve.

  Klik her for at læse mere om skoleforløbene på ZBC's hjemmeside (nyt vindue).

  Kontoruddannelsen favner arbejdsområder indenfor mange områder. Blandt andet kommunikation og formidling, lovgivning og myndighedsudøvelse. Desuden politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde. Dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt af de oplæringsansvarlige i de forskellige afdelinger. Det betyder du får en alsidig og grundig oplæring som kontorelev.

  År 0 januar til september

  Januar

  Rekruttering af kommende kontorelever påbegyndt. Stillingsopslag kan for eksempel ses på Guldborgsund Kommunes elevside, Facebook eller lignende.

  Februar

  Ansættelse af kontorelever og underskrivning af kontrakt.

  April

  Introduktionsmøde med alle de kommende kontorelever og elevansvarlig.

  August

  Opstartsbrev til kommende elever.


  År 1 september til september

  September

  Opstart af nye elever, herunder introduktionsdag med andetårseleverne og introduktion på praktikstedet.

  Oktober

  Opfølgningssamtale med elevansvarlig.

  November

  3 månederssamtale på praktikstedet.
  I foråret på år 1 vil man have skoleperiode 1 (formentlig i marts/ april).
  I sensommeren/ efteråret vil man have skoleperiode 2 (formentlig i august/ september).


  År 2 september til september

  September

  Deltagelse i introduktionsdag med førsteårseleverne.

  Februar

  Ansættelsessamtaler for kommende kontorelever.

  Marts

  Skoleperiode 3.

  Maj

  Aflevering af fagprøve.

  August

  Afslutning af elevtiden.


  Øvrigt

  Under hele uddannelsesperioden vil der løbende blive afholdt evalueringsmøder med den oplæringsansvarlige.
  Hver første torsdag i måneden vil der være elevfrokost i Elevklubben.

  NB - Der tages udgangspunkt i en elev uden merit.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00