Skip to main content

Lindrende fysio- og ergoterapi

Tilbuddet er til dig, der er erklæret terminal og visiteret til lindrende fysioterapi.

Dekorativt billede

Indhold

  Ordet lindrende kommer af den latinske betegnelse palliativ, som betyder lindring.

  Den palliative fysioterapi adskiller sig fra almindelig fysioterapi ved at indebære en særlig tæt kontakt til dig og dine pårørende og et tæt tværfagligt samarbejde mellem de faggrupper, der er involveret i behandlingen af dig.

  Tilbuddet er til dig, der er erklæret terminal og visiteret til lindrende fysioterapi.

  Formål

  Formålet med tilbuddet er at give dig og din familie en bedre livskvalitet. Tilbuddet går ud på at forebygge og lindre dine lidelser i forbindelse med de problemer, der er forbundet med en livstruende sygdom. Lindring kan være fysisk, psykisk og/eller socialt.

  Det vil sige:

  • Fremme og vedligeholde størst mulig selvstændig funktionsevne
  • Forebygge og lindre plagsomme symptomer
  • Forebygge komplikationer af nedsat mobilitet
  • Støtte dig i erkendelsen af kropslige begrænsninger og tab
  • Støtte dig i udvikling af relevante mestringsstrategier
  • Støtte dig i gode kropsoplevelser
  • Hjælpe dig til at leve så aktivt som muligt
  • Støtte din familie.

  Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og dit fysiske niveau, motivation og sygdom.

  Hvordan kommer jeg med?

  Det er din praktiserende læge, sygehuslæge eller lindrende team, der henviser dig til lindrende fysioterapi.

  Henvisningen skal sendes til Myndighedsenheden. De vurderer din sag og beslutter, om du kan få tilbuddet.

  Hvis du får tilbuddet, vil du blive kontaktet af en fysioterapeut fra Guldborgsund Genoptræning.

  Klik her for at se kvalitetsstandard for lindrende fysio- og ergoterapi (nyt vindue).

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Guldborgsund Genoptræning

  Telefon: 54 73 22 30

  Send Digital Post (kræver NemID)