Skip to main content

Genoptræning

Har du brug for genoptræning eller vil du blot gerne vedligeholde den træning, som du allerede er i gang med, så kan vi hjælpe dig. Vi har også tilbud til dig med en kronisk sygdom og/eller en livsstilssygdom.

Dekorativt billede

Indhold

  Hvad forventer vi af dig?

  Du skal være motiveret og indstillet på at træne. Du skal kunne deltage aktivt og være i stand til at modtage en træningsinstruktion.

  Du får ikke lov til at træne, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

  Vi forventer, at du prioriterer træningen og overholder de aftaler, du har indgået med terapeuten.

  Praktiske oplysninger

  Du skal være iført træningstøj eller tøj, som du kan bevæge dig i, samt indendørs sko, der sidder godt fast på foden.

  Af hensyn til hygiejne skal du vaske dine hænder før og efter træning og benytte spritklude på træningsredskaberne efter brug.

  Genoptræning med genoptræningsplan

  Du kan få gratis genoptræning, hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset.

  Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til os.

  Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil vi indkalde dig via e-boks, brev eller telefon med henblik på, hvornår din træning starter.

  Hvis sygehuslægen har vurderet, at du har behov for specialiseret genoptræning, vil din genoptræning foregå på sygehuset, og det er sygehuset, der står for kontakten.

  Hvordan foregår træningen?

  Første gang, du kommer hos os, vurderer og undersøger vi dit behov for genoptræning. Du vil blive mødt af en fysio- eller ergoterapeut, der taler med dig om din situation og om behovet for træning. I aftaler et mål for træningen og planlægger et træningsforløb.

  Du kan både træne alene eller på hold. Det er os, der vurderer, hvilket tilbud der passer bedst til din situation.

  Vi vil undervejs vejlede dig i, hvordan du kan vedligeholde de færdigheder, som du har opnået gennem træningen. Det er vigtigt, at du deltager aktivt i træningen og laver de hjemmeøvelser, som vi giver dig.

  Når dit træningsforløb slutter, laver fysio- eller ergoterapeuten et afslutningsnotat, som sendes til dig og din læge samt eventuelt den henvisende læge.

  Hvor foregår træningen?

  Træningen foregår på hverdage på Møllebakken 5 i Nykøbing F.

  Træningen kan også foregå via video i dit eget hjem – enten individuelt eller på hold med andre deltagere. Du kan bruge din egen PC eller tablet til træningen, eller du kan låne en tablet eller skærm hos os. Tal med din terapeut om mulighederne.

  Hvis du vil træne i en anden kommune?

  Du har mulighed for at vælge genoptræning i en anden kommune, hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset.

  Hvis du hellere vil træne i en anden kommune, skal du:

  • Kontakte den pågældende kommunes genoptræningsafdeling for at spørge, om de har mulighed for at tilbyde dig genoptræning
  • Give os besked, så vi kan sende de nødvendige papirer til den kommune, du har valgt.

  Hvis du er bosat i en anden kommune og har lyst til at træne hos os, skal du kontakte os telefonisk.

  Kan du blive kørt?

  Klik her for at læse mere om muligheder for transport til genoptræning.

  Genoptræning med ansøgning

  Du kan som pensionist søge om træning, hvis du har problemer med at klare dine daglige gøremål. Vi tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning til dig, hvis du har mistet færdigheder og derfor har svært ved at klare dig selv i hverdagen.

  Sådan søger du om træning

  Du eller dine pårørende kan søge om træning uden henvisning. Du kan også få din praktiserende læge til at søge om træningen.

  • Udfyld og send ansøgningsskemaet.
  • Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi inden for 4 uger kontakte dig via e-boks, brev eller telefon for at fortælle dig, hvornår du kan komme til undersøgelse.

  Klik her for at ansøge om træning (nyt vindue)

  Hvordan foregår træningen?

  Første gang, du kommer hos os, vurderer og undersøger vi dit behov for genoptræning. Du vil blive mødt af en fysio- eller ergoterapeut, der taler med dig om din situation og om dit behov for træning. Terapeuten og du vurderer i samråd, om et af vores tilbud vil kunne gavne dig.

  Vi vil undervejs i dit træningsforløb vejlede dig i, hvordan du kan vedligeholde de færdigheder, som du har opnået gennem træningen. Det er vigtigt, at du deltager aktivt i træningen og laver de hjemmeøvelser, som vi giver dig.

  Når dit træningsforløb slutter, laver fysio- eller ergoterapeuten et afslutningsnotat, som sendes til dig og din læge.

  Hvor foregår træningen?

  Træningen foregår på hverdage på Møllebakken 5 i Nykøbing F.

  Træningen kan også foregå via video i dit eget hjem – enten individuelt eller på hold med andre deltagere. Du kan bruge din egen PC eller tablet til træningen, eller du kan låne en tablet eller skærm hos os. Tal med din terapeut om mulighederne.

  Kan du blive kørt?

  Klik her for at læse mere om muligheder for transport til genoptræning.

  Selvtræning for pensionister

  Pensionister i Guldborgsund Kommune har mulighed for gratis selvtræning i et af vores centre.

  Selvtræningstiderne varierer fra sted til sted. Tiderne fremgår af opslag i det center, hvor du vil træne. Ændring af tiderne kan forekomme.

  Nye selvtrænere har mulighed for at blive introduceret til stedet og maskinerne én gang. Introduktionen varetages af en træningsassistent.

  Hvor kan jeg træne?

  Nykøbing F

  Bakkehuset
  Fjordbakken 79
  4800 Nykøbing F

  Østerbro
  Vendsysselsvej 33
  4800 Nykøbing F

  Gedser

  Ny Strandbo
  Strandvej 13 h
  4874 Gedser

  Idestrup

  Idestrup Plejecenter
  Kirkevej 21
  4872 Idestrup

  Nysted

  Solgården
  Solgårdsvej 7
  4880 Nysted

  Nørre Alslev

  Helenehuset
  Skerrisvej 22
  4840 Nørre Alslev

  Sakskøbing

  Kildebo
  Kalkbrænderivej 3
  4990 Sakskøbing

  Stubbekøbing

  Præstemarken
  Præstemarken 90
  4850 Stubbekøbing

  Toreby

  Torebycentret
  Åmarksvej 5
  4891 Toreby L

  Væggerløse

  Blishøjgårdcentret
  Blishøjvej 4
  4873 Væggerløse

  Vedligeholdelsestræning

  Du bliver henvist til vedligeholdelsestræning efter vurdering af en fysio- eller ergoterapeut. Du kan fortsætte til vedligeholdelsestræning efter endt genoptræning, hvis terapeuten vurderer, at det er relevant.

  Det er træningsassistenter, der varetager den vedligeholdende træning. Træningen vil som udgangspunkt være på hold.

  Træningen

  Træningen foregår på hverdage i et af vores centre.

  Træning til børn og unge

  Vi varetager træning af børn og unge med forskellige diagnoser/problemer i alderen 0 til 17 år.

  Vores børnefysioterapeuter og ergoterapeuter tilbyder træning af børn og unge med for eksempel dårlig motorik, nedsat sansemotorik eller spiseproblemer. Vi har også tilbud til børn/unge med en neurologisk eller ortopædkirurgisk diagnose. Desuden tilbyder vi behandling til børn og unge, der er behandlet med Botox (BTX-A).

  Ud fra en faglig vurdering tilbyder vi individuel træning, træning på hold og/eller råd og vejledning hos en børnefysioterapeut eller ergoterapeut.

  Hvem henviser til tilbuddet?

  Det er sygehusets læger eller en speciellæge, der vurderer, om der er behov for genoptræning. Sygehuset/speciallægen skriver en individuel genoptræningsplan, som de sender til os elektronisk.

  Når vi har modtaget genoptræningsplanen, indkalder vi til undersøgelse via e-boks, brev eller telefon.

  Hvis sygehuslægen/speciallægen har vurderet, at der er behov for specialiseret genoptræning, vil genoptræningen foregå på sygehuset, og det er sygehuset, der står for kontakten.

  Læs mere om genoptræning efter sygehuskontakt – hér.

  Hvem kan ansøge?

  Hvis der ikke har været kontakt til sygehusvæsnet, er det muligt for alle personer med en relation til barnet/den unge at ansøge om træning.

  Det er et krav, at de primære omsorgspersoner, fx forældre, har givet accept til ansøgningen.

  Udfyld nedenstående ansøgningsskema, og send det til Guldborgsund Genoptræning.

  Hvad består tilbuddet af?

  Ved første besøg hos os vurderer og undersøger vi behovet for træning.

  Det vil være en børnefysioterapeut eller ergoterapeut, der taler med barnet/den unge og de pårørende om situationen og behovet for træning.

  Det er terapeuten, der vurderer, om barnet/den unge vil have gavn af et af vores tilbud.

  Vi vil undervejs vejlede i, hvordan de færdigheder, der opnås gennem træningen, vedligeholdes.

  Det er vigtigt, at barnet/den unge deltager aktivt i træningen og laver de hjemmeøvelser, som vi giver.

  Selvbetjening

  Klik her for at ansøge om børnefysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand (nyt vindue)

  Primært lymfødem

  Primært lymfødem er et medfødt svagt lymfesystem, hvor lymfedrænagen er nedsat på grund af medfødte abnormiteter i lymfekarrene og/eller lymfekirtlerne. Der er ingen kendt bagvedliggende sygdom.

  Primært lymfødem kan være arveligt, men kan også forekomme spontant og kan begynde i alle aldre.

  Det er sygehusafdelingen eller en relevant speciallæge, der stiller diagnosen.

  Hvordan kommer jeg med?

  Din praktiserende læge eller sygehuslæge henviser dig til behandling af primært lymfødem.

  Tilbuddet hører under Vederlagsfri Fysioterapi og varetages i Guldborgsund Kommune af specialuddannede lymfødemfysioterapeuter i Guldborgsund Genoptræning.

  Hvad består tilbuddet af?

  Vi behandler primært lymfødem efter konceptet: Kompleks Fysioterapeutisk Lymfødem behandling – en to-fase behandling med en initialfase og en vedligeholdelsesfase.

  Initialfasen indeholder information om lymfødem og egenomsorg, og kan desuden omfatte hudpleje, manuel lymfedrænage, kompression og øvelser. Vi vil altid forsøge at opnå maksimal ødemreduktion. Til sidst afslutter vi med at tilpasse dit kompressionsmateriale.

  I vedligeholdelsesfasen lægger vi stor vægt på egenomsorg, og vi tilbyder kontrol og behandling, hvis vi vurderer, at du har behov for det. Ved behandlingen tilstræber vi maksimal ødemreduktion.

  Klik her for at se kvalitetsstandard for primært lymfødem (nyt vindue).

  Klik her for at gå til Dansk Lymfødem Forenings hjemmeside (nyt vindue).

  Inkontinens

  Inkontinens er den samlede betegnelse for ufrivillig vandladning og/eller afføring og luft.

  Mange tror fejlagtigt, at inkontinens er noget, man må leve med, og at der ikke er noget at stille op. Men det passer ikke - der er meget at gøre!

  Oplever du:

  • At du ikke kan nå på toilettet i tide på grund af voldsom tissetrang?
  • At du ikke kan holde på urin, afføring eller luft?
  • At du ikke kan holde tæt når du griner, hoster, hopper, nyser eller udøver fysisk aktivitet?
  • At du er oppe at tisse mange gange om natten?
  • At du har efterdryp når du har haft vandladning? (mænd)

  Så er det vigtigt, at din praktiserende læge undersøger, hvad der er årsagen til dit problem.

  • Inkontinens rammer hver 10. person mellem 5 år og 90+
  • Mange går i op til 5 år med inkontinens, inden de søger læge
  • Kun ca. 3 % af de, der har inkontinens, er under behandling for det
  • 7 ud af 10, der kommer i behandling oplever en bedring.

  Der findes flere typer af inkontinens. Du kan læse meget mere på kontinensforeningens hjemmeside (nyt vindue).

  I Guldborgsund Genoptræning tilbyder vi inkontinensbehandling og træning hos specialuddannede fysioterapeuter. Tilbuddet er gratis og er for alle kvinder og mænd over 18 år med inkontinensproblemer i Guldborgsund Kommune.

  Hvordan kommer jeg med?

  Sådan kan du få inkontinensbehandling:

  • Via en genoptræningsplan fra sygehuset, hvor sygehusets læger har vurderet, at du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som de sender til os
  • Via din praktiserende læge
  • Via kontinenssygeplejersker i Guldborgsund Kommune. Kontakt dem for yderligere information.

  Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil vi indkalde dig via e-boks, brev eller telefon til undersøgelse hos en specialuddannet fysioterapeut.

  Hvis du kontakter kontinenssygeplejerskerne, vil de foretage en undersøgelse, og du vil herefter blive henvist til træning, hvis de vurderer, at det er relevant.

  Hvor foregår det?

  Har du brug for råd og vejledning fra en kontinenssygeplejerske foregår det i Baagøesgade 17, 4800 Nykøbing F.

  Skal du have en fysioterapeutisk undersøgelse og individuel træning foregår det på Møllebakken 5, 4800 Nykøbing F.

  Bækkenbundstræning på hold foregår på Møllebakken 5, 4800 Nykøbing F.

  Klik her hvis du har brug for inkontinenshjælpemidler.

  "En god start" - træning derhjemme

  Fik du set "En god start" på TV Øst?

  Hvis ikke kan du se eller gense udsendelsen herunder. Du kan også se udpluk af de aktiviteter, der foregår rundt om i kommunen.

  "En god start" er lavet af TV Øst i samarbejde med Guldborgsund Genoptræning og de andre kommuner i regionen. Målet er at nå ud til de ældre og de borgere, som ikke får rørt sig i hverdagen.

  Klik her for at se første afsnit af "En god start" (nyt vindue) - nederst på TV Østs side, finder du alle udsendelserne.

  Afbud til træning

  Hvis du bliver forhindret i at møde til træning, så meld afbud helst 3 dage før, og kun ved akut opstået sygdom på selve dagen.

  Sådan melder du afbud

  • Telefonisk
  • Via mail. Hvis du skriver til os, så husk at skrive dit navn, din fødselsdag, navnet på din terapeut og årsagen til afbuddet.

  Husk

  Udebliver du fra træning 2 gange uden afbud, afsluttes genoptræningsforløbet uden yderligere varsel.

  Tilskud til eller vederlagsfri fysioterapi

  Der er stor forskel på tilskud til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

  Vederlagsfri fysioterapi betyder, at tilbuddet er gratis for dig – du skal dog opfylde visse krav for at kunne henvises til vederlagsfri fysioterapi.

  Tilskud til fysioterapi

  Hvis du oplever et problem, der kan afhjælpes ved fysioterapi, har du mulighed for at få din praktiserende læge til at lave en henvisning til fysioterapi.

  Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Derfor kan du få tilskud til fysioterapibehandling. Betingelserne for at få tilskud er:

  • At du har en henvisning fra en læge
  • At du benytter en fysioterapeut, der har overenskomst (gruppe 1-sikrede)
  • At du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, at du har fået den
  • At du selv betaler resten af fysioterapeutens honorar

  Hvor meget får jeg i tilskud?

  Du får et tilskud på lige knap 40 % af fysioterapeutens honorar. Der er forskellige priser for første konsultation, opfølgende behandling eller holdtræning. Spørg din fysioterapeut.

  Hvis du ikke har en henvisning fra lægen, kan du stadig få fysioterapi, men så skal du selv betale hele udgiften.

  Vederlagsfri fysioterapi

  Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse. Nogle af de vederlagsfri fysioterapibehandlinger foregår på hold.

  Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi?

  Du kan få gratis fysioterapi, hvis du har en varig lidelse. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan være medfødt, eller opstået senere i livet.

  Sundhedsstyrelsen har udformet en liste over de patienter, der er omfattet af vederlagsfri fysioterapi. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning (nyt vindue).

  Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan få vederlagsfri fysioterapi.

  Hvad er betingelserne for at få vederlagsfri fysioterapi?

  Hvis du er omfattet af vederlagsfri fysioterapi, skal du stadig opfylde disse betingelser:

  • Du har en henvisning fra en læge
  • Du benytter en fysioterapeut, der er omfattet af ordningen
  • Du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, du har fået den.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Guldborgsund Genoptræning

  Telefon: 54 73 22 30

  Send Digital Post (kræver NemID)