Gå til hovedindhold

Adgang til gågaden i Nykøbing F

Her ansøger du om adgang til pullerter

Indhold

  Pullerterne

  I Nykøbing midtby er gågadeområdet spærret for trafik af pullerter. Pullerterne spærrer for ind- og udkørsel af området fra klokken 11 til den efterfølgende dag klokken 7. Mellem klokken 7 og 11 er der åbent for varelevering til området.

  Derudover er området ved Torvet (Kongensgade og Vestensborg Allé) spærret på grund af torvehandel onsdag og lørdag mellem klokken 8 og 14. Alle andre tidspunkter er pullerterne som udgangspunkt nede.

  Hvem har adgang til at køre ind og ud af området?

  Du kan søge om adgang til pullerterne, hvis du er:

  • Beboer med adgang til parkering i egen gård.

  • Borger med behov for adgang i forbindelse med flytning, lægebesøg og lignende.

  Al kørsel skal holdes på et minimum og foregå mellem klokken 7 og 11, hvor pullerterne er nede.

  Du skal være opmærksom på, at al parkering i området er forbudt uden en parkeringstilladelse.

  Du kan søge om adgang ved at udfylde en ansøgning.

  Klik her for at ansøge (nyt vindue)

  Har du ikke mulighed for at ansøge elektronisk eller har en mobiltelefon, kan du ansøge via kontaktoplysningerne nederst på siden.

  Når dit mobilnummer er oprettet i vores system, skal du bruge et af nedenstående numre, hvis du skal ringe pullerten ned. Du har ikke nødvendigvis adgang til alle pullerter. Det vil fremgå af tilladelsen, hvilke du har adgang til.

  Bemærk at nummeret, du ringer fra, skal være oprettet i vores system, og at dit abonnement skal kunne ringe til udlandet. Opkald er gratis, men serveren er placeret i Frankrig.

  Ved ind- og udkørsel gør du sådan:

  1.    Kør frem til pullerten

  2.    Ring til den pågældende pullert

  3.    Kør, når den grønne lampe lyser på skabet ved siden af pullerten

  Pullerten går automatisk op efterfølgende, og der kan kun passere et køretøj ad gangen.

  Pullerterne giver en lyd når den går op og ned og blinker samtidig med gult. Ved hver pullert er der opsat skilte med forholdsregler for passage. Det er kun tilladt at passere et køretøj ad gangen. Alle pullerter er kameraovervåget med henblik på at kunne dokumentere eventuelle påkørsler, hærværk eller misbrug af adgang.

  Nygade

  0033 78718 7494

  (nummeret er kortere end de øvrige)

  Rådhusstræde

  0033 70000 3051 3301

   

  Jernbanegade

  0033 70000 3959 7214

   

  Vestensborg Allé

  0033 70000 3959 7218

   

  Torvet

  0033 70000 3959 7166

   

  Kongensgade

  0033 70000 3959 8901

   

  Store Kirkestræde

  0033 70000 1190 5929

   

   

  På kortet herunder kan du se placeringen af de forskellige pullerter. 

   

  Her ses placeringen af pullerter omkring torvet og gågaderne
  Nykøbing midtby

   

  Området er reserveret til gående, men det er tilladt at cykle i gågaden mellem klokken 20 og 9.

  Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed, normalt under 15 km/t.

  De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, jævnfør færdselslovens § 27 styk 3.

  Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

  Parkering i en gågade må ikke ske uden for afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler. Med knallerter menes både store og små knallerter.

  Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jævnfør færdselslovens § 26, styk 3.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Trafik

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: trafik@guldborgsund.dk