Gå til hovedindhold

Midlertidig råden over vejareal

Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov drejer sig om eksempel grus, byggematerialer, lift, skiltning eller loppemarked m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Indhold

  Det er Guldborgsund Kommune eller Vejdirektoratet der giver tilladelse hvis du skal råde over et vejareal.

  Du kan ansøge os om at råde midlertidigt over offentlig vej og privat fællesvej.

  Hvordan gør jeg?

  Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov drejer sig om eksempel grus, byggematerialer, lifte, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

  Inden du søger om at benytte et areal, kan du tjekke her om arealet er ledigt (nyt vindue).

  Her ansøger du om midlertidig råden over vej:

  Ansøg om anbringelse af containere m.v. på veje (nyt vindue)

  Hvis der skal tilsluttes vand og kloak, skal du også kontakte Guldborgsund Forsyning (nyt vindue).

  Hvem bestemmer?

  Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

  Tilladelse til at råde over private fællesveje i by og bymæssigt område

  Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra os eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer.

  Hvem ejer vejen?

  Her kan du se på et kort, hvem der ejer vejen (nyt vindue).

  Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge os.

  Du skal ansøge digitalt

  Du skal ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

  Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

  Hvad er et vejareal?

  Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg os, hvis du er i tvivl.

  Du finder mere information om råden over vejarealer på borger.dk (nyt vindue).