Gå til hovedindhold

Skal jeg rengøre vejen og retablere vejrabatten når jeg har arbejdet?

Ja, du skal. Kørebanen skal rengøres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der skiltes/afmærkes. Skader på vejrabatten skal repareres af skadevolder, for skadevolders regning, så hurtigt som muligt.

Indhold

    Hvis skaden på vejrabatten er sket om vinteren, må reparationen normalt gerne vente til jorden kan behandles og der kan sås græs - dog altid inden 1. maj af hensyn til rabatslåningen.

    Større ujævnheder tæt på kørebanekanten skal altid repareres straks - dels af hensyn til trafiksikkerheden, og dels for at undgå skader på vejkassen eller kørebanen.

    Det er ikke tilladt at inddrage dele af rabatarealet.

    Anmeld skade på vejrabat eller manglende rengøring af vej (nyt vindue).