Gå til hovedindhold

Skal jeg renholde mit fortov?

Ja, du skal. Når du ejer en ejendom, har du pligt til at renholde fortove og stier. Du er forpligtet til at fjerne ukrudt, feje, fjerne affald samt at renholde grøfter, nedløbsriste og lignende for alt der kan hindre vandets frie løb.

Indhold

    Få mere information om dine forpligtelser som grundejer i Lov om offentlige veje og i Privatvejsloven.

    Du finder information om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Guldborgsund Kommune her