Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse vedrørende parkering m.v. i Guldborgsund Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, jf. § 92c, stk. 4-5, bestemmes med samtykke fra
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi følgende:

Indhold

  Anvendelsesområde

  § 1.

  Bekendtgørelsen gælder standsning og parkering på offentlig vej og privat fællesvej i Guldborgsund Kommune i tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler (E55).

   

  Generelle bestemmelser

  § 2

  Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame.

   

  Parkering på afmærkede parkeringspladser

  § 3

  På parkeringspladser er det forbudt at parkere:

  Stk. 1. Køretøjer og påhængskøretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

  Nævnte køretøjer henvises til de særligt for disse afmærkede parkeringspladser i:
  Nykøbing F, Randersvej (k)
  Systofte Skovby, Stubbekøbingvej (k)
  Sundby, Industriparken (k)
  Nysted, Egevænget
  Kettinge, Kettingevej 78
  Sakskøbing, Elvej (k)
  Eskilstrup, Johs. Haresvej (k)
  Stubbekøbing, Tuemosevej
  Stubbekøbing, Rødemosevej
  Horbelev, Torvegade (k)
  Horreby, Bygmarken
  Horreby, Nykøbingvej 198B

  Se pladser på kort (nyt vindue)

  Pladser, hvor køleaggregat må benyttes, er markeret med (k) i listen og grøn på kortet.

  Stk. 2. Campingvogne i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

  Stk. 3.Trailere, der ikke er monteret på køretøj.

  Parkering uden for afmærkede parkeringspladser

  § 4

  Biler med en tilladt totalvægt under 3.500 kg må standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul på fortovet, hvis det er muligt at passere og ikke er til fare eller væsentlig ulempe for den øvrige færdsel.

  Stk. 1. Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt under 2.000 kg må desuden standses delvist på fortov, i forbindelse med af- og pålæsning, i køretøjernes længderetning, når påhængskøretøjet er tilkoblet et motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3.500 kg. Standsning på fortov må kun ske mod kørebanen.

  §5

  Biler med en tilladt totalvægt under 3.500 kg må standses eller parkeres helt eller delvis på skillerabat i køretøjets længderetning, hvis det ikke er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel eller skiltet på anden vis. Delvis standsning eller parkering, på skillerabat, må kun ske mod kørebanen.

  Stk. 1. Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt under 2.000 kg må desuden standses helt eller delvist på skillerabat, i forbindelse med af- og pålæsning, i køretøjernes længderetning, når påhængskøretøjet er tilkoblet et motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3.500 kg. Standsning på skillerabat, må kun ske mod kørebanen.

  §6

  På vej er det forbudt at parkere:

  Stk. 1 Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

  Stk. 2 Påhængskøretøjer, herunder campingvogn, påhængsvogn, trailer, sættevogn og påhængsredskaber over 2.000 kg, i mere end 3 timer.

  Stk. 3 Påhængskøretøjer, herunder campingvogn, påhængsvogn, trailer, sættevogn og påhængsredskaber under 2.000 kg, i mere end 24 timer.

  Administrativ bestemmelse

  § 7

  Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselsloven § 121 og 122a. 

  Ikrafttræden

  § 8

  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2024. Bekendtgørelse vedrørende parkering m.v. i Guldborgsund Kommune af 1. maj 2021 ophæves samtidig.

   

  Jesper Blomberg
  Formand for
  Teknik, Klima og Miljøudvalget

   

  Christian Refstrup
  Direktør for Teknik og Miljø 

   

   

   

  Parkering i kommunen, P-pladser, handicapparkering

  Her finder du information om parkering i kommunen, P-pladser og handicapparkering

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkering

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: trafik@guldborgsund.dk

  Send sikker post (kræver MitID)