Gå til hovedindhold

Parkeringslicens

Som beboer kan du søge om en særlig licens til at parkere i Nykøbing midtby.

Indhold

  Vores parkeringslicens giver dig ret til at parkere tidsubegrænset på de særligt afmærkede parkeringspladser her:

  • Rådhusgården: Den offentlige del af parkeringspladsen bag Østergågade 11-15.
  • Skolegade: Den offentlige parkeringsplads med adgang fra Skolegade, på hjørnet af Skolegade og Dronningensgade.
  • Nørregade: Den offentlige parkeringsplads mellem Nørregade og Søndergade.

  Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte parkeringsbåse.

  Hvordan gør jeg?

  Hvis du ønsker at erhverve licens til at parkere i Nykøbing F. bymidte, skal du først og fremmest opfylde vores Vilkår for erhvervelse og brug af parkeringslicens (nyt vindue).

  Du skal være opmærksom på, at ordningen omfatter maksimalt 50 licenser. 

  Opfylder du vilkårene, kan du ansøge om parkeringslicens. Bemærk, at der undervejs i forløbet skal vedlægges en kopi af registreringsattesten på den bil der ønskes licens til.

  Ansøg om parkeringslicens (nyt vindue)

  Du vil herefter modtage en opkrævning på 500,00 kroner. Når beløbet er indbetalt, får du tilsendt parkeringslicensen.

  Såfremt du vælger ikke at indbetale det opkrævede beløb, vil du – når betalingsfristen er udløbet – få tilsendt til kreditnota, og vi betragter herefter din ansøgning om parkeringslicens som frafaldet.

  Parkeringslicens

  Din parkeringslicens / beboerlicens skal typisk sidde synligt i forruden

  Du kan få parkeringslicens / beboerlicens, hvis du:

  • har folkeregisteradresse i et betalingsområde og er registreret som ejer / bruger af bilen (kommunen indhenter dokumentation via Centralregisteret for Motorkøretøjer)
  • er enebruger af firmabil, der også bruges til privatkørsel (du og din arbejdsgiver skal skriftligt erklære det)
  • du har lejet / leaset en bil, eller du er enebruger af en lejet / leaset firmabil, der også bruges til privatkørsel. Du og din arbejdsgiver skal skriftligt erklære det. Du skal også være opmærksom på, at du skal fremsende leje-/leasingkontrakten inden for en vis tidsfrist – kontakt evt. kommunen for at få den eksakte tidsfrist.

  Du skal købe parkeringslicens / beboerlicens digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

  Vær opmærksom på:
  • at du ikke er garanteret en ledig parkeringsplads med en parkeringslicens / beboerlicens
  • at bilen må maksimalt veje 3.500 kg.
  • at parkeringslicensen knytter sig til bilens nummerplade og er kun gyldig til det køretøj, den er udstedt til.
  Hvis du er gæst

  Hvis du er gæst, der er på længerevarende besøg hos beboere i p-zonen, kan du henvende dig til kommunen for at høre nærmere om reglerne og hvordan du skal gøre.

  Vær dog opmærksom på, at du ikke er garanteret en ledig parkeringsplads.

  Du skal købe din parkeringslicens / beboerlicens digitalt. Hvis du ikke kan finde den digitale løsning for din kommune på borger.dk, kan du eventuelt finde den på kommunens hjemmeside.

  Prisen varierer alt efter, hvilket betalingsområde du bor i. Spørg eventuelt kommunen, hvad en p-licens koster i din parkeringszone.

  Licensen er først gyldig, når den er anbragt i bilens forrude. Det er altid dit ansvar, at bilen er forsynet med gyldig P-licens.

  I Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Viborg Kommune, er man dog overgået til digital P-licens. Derfor skal man ikke længere lægge en P-licens / P-billet i forruden for at dokumentere sin P-betaling. Betalingen registreres digitalt via bilistens nummerplade, og systemet taler sammen med P-vagternes hånd-scannere.

  Licensen udstedes for et år gældende fra startdatoen.

  Når du lige er flyttet ind i et betalingsområde og ønsker at bestille parkeringslicens / beboerlicens, kan du tidligst ansøge om det dagen efter, at Folkeregistret har indberettet din flytning til Det Centrale Personregister. Indberetningen sker i almindelighed senest otte dage efter, at kommunen har modtaget din flytteanmeldelse.

  Opfylder du betingelserne for at få udstedt licensen, og overholder du de anførte frister for indsendelse af dokumentation, er du dækket fra ansøgningstidspunktet. Hvis din ansøgning om licens ender med at blive afvist, er du ikke dækket.

  Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med dens afgørelse. Det skal du gøre inden fire uger. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Vejdirektoratet, som tager stilling til afgørelsen.

  25.04.2024 15.13

  Skrevet af Færdselsstyrelsen