Gå til hovedindhold

Køres der for stærkt på din vej?

Hvis du oplever, at der bliver kørt for stærkt på din vej, er en øget trafikmængde eller tung trafik, kan du læse om dine muligheder her.

Indhold

  Vi får hvert år mange ønsker til hastighedsdæmpning på vores veje. Når vi laver hastighedsmålinger, viser de ofte, at den reelle hastighed er lavere end den oplevede hastighed.

  En del borgere henvender sig fordi de oplever gener fra tung trafik, men normalt må der gerne køre lastbiler på vejene. Er du bekymret for rystelser i dit hus, skal du huske, at det er dit ansvar huset er funderet korrekt, så rystelser ikke sætter sig som revner i huset

  Du kan i perioder opleve en øget trafikmængde. Det kan der være flere årsager til, der kommer flere biler på vejene, eller der er omlagt trafik med mere, det kan vi som udgangspunkt ikke ændre på.

  Det er derfor sjældent, at vi laver hastighedsbegrænsninger. Erfaringen viser også, at hastighedsdæmpende tiltag kan give andre gener, for eksempel støj fra acceleration, nedbremsninger og støj fra trailere.  

  Hvis du alligevel vil ansøge om hastighedsdæmpende tiltag på din vej, så har du forskellige muligheder alt efter hvilken type vej, du er nabo til.

   Tjek vejtypen på cvf.dk (Den Centrale vej -og stifortegnelse)

  Inden du kontakter os er det en god ide, at undersøge muligheden for, at få politiet til at foretage en fartkontrol. 

  Bestil fartkontrol på politi.dk

  Se dine muligheder

  Du skal først og fremmest undersøge om andre oplever samme udfordringer som dig.

  Det kan du gøre på flere måder:

  • Du kan skrive på vegne af en grundejerforening eller lignende.
  • Du kan også begynde en underskriftsindsamling, der viser opbakning fra flertallet på vejen.

  På den baggrund kan vi foretage hastighedsmålinger på vejen for at vurdere problemets omfang.

  Hvis målingerne viser, at der er mange, der kører med meget høj hastighed, så laver vi en indstilling til Trafiksikkerhedsrådet, som så vil komme med en anbefaling til, hvordan et eventuelt problem kan løses.

  Trafiksikkerhedsrådet beslutter hvilke projekter, der prioriteres i det kommende år, på årets sidste møde, uanset hvornår et ønske er kommet ind.

  Viser målingerne, at hastigheden på vejen ikke generelt er et problem eller at trafikken er beskeden, så afgøres sagen administrativt. Typisk laves der ikke nogle tiltag på vejen på denne baggrund.

  På private fællesveje skal I som grundejere langs vejen selv stå for hastighedsdæmpning. Det betyder også, at I selv skal betale for en eventuelt løsning og vedligehold. 

  Vi skal dog godkende en løsning inden den udføres. 

  Sådan gør I:

  1. Bliv enige: Undersøg om de andre beboere og grundejere langs vejen også gerne vil have hastighedsdæmpning - I skal kunne vise dokumentation for at flertallet bakker op. For eksempel ved en underskriftsindsamling eller referat fra en grundejerforening.  
  2. Lav en skitse og en projektbeskrivelse og send til os.
  3. Vi kigger projektet igennem og vurderer, om vi kan give en godkendelse. Hvis det ikke kan godkendes, vil I blive bedt om at rette projektet til. Når vi mener, at projektet kan godkendes, ansøger vi Politiet om deres godkendelse.
  4. Når I har modtaget den endelige godkendelse, kan jeres entreprenør søge lednings oplysninger og gravetilladelse. 

  På private fællesveje skal I som grundejere langs vejen selv stå for hastighedsdæmpning.

  Det er bedst og mest enkelt, hvis I i grundejerforeningen eller vejlavet er enige om at lave hastighedsdæmpning på jeres vej. Er I blevet enige, skal I søge politiet om tilladelse.

  Det gør I ved at skrive til:

  ssj-vejkontor@politi.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Trafik

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: trafik@guldborgsund.dk