Gå til hovedindhold

Destination Sydfalster

Udvikling af Sydfalster som samlet turistdestination

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Ambitionen for udviklingen af Sydfalster er klar. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme, og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

  Det arbejder vi med via Destination Sydfalster, hvor en strategisk fysisk udviklingsplan for området er blevet godkendt af byrådet. Der er i udviklingsplanen defineret en række strategiske indsatsområder, og derudfra er følgende 5 fyrtårsprojekter blevet prioriteret:

  1. Stormflodsruten
  2. Sydspidsen
  3. Styrk sammenholdet
  4. Gedser By/Gedser Havn
  5. Liv på Gedser Lystbådehavn

  Der arbejdes nu for at igangsætte og realisere udviklingen af de 5 fyrtårne, der skal give en attraktiv samlet destination, som skaber grobund for erhverv, turisme og bosætning ved at bygge videre på de kvaliteter, der allerede er til stede. 

  Har du et projekt, som kan være med til at forbedre og styrke oplevelsen af Sydfalster, kan du søge midler hertil via puljen ”Små hurtige succeser”. Læs herunder hvordan du søger.

  Små Hurtige Succeser ønsker at støtte ideer til forbed­ringer og tiltag, der kan styrke oplevelsen, når man besøger området samt for de lokale, der færdes her. Du kan altså søge penge til fysiske initiativer på of­fentligt tilgængelige steder, hvor der mangler det lille (eller store) ekstra for at gøre det til en god oplevelse at besøge stedet.

  Det er vigtigt, at der i projektet er taget højde for, at det skal være til gavn og glæde, for alle der kommer forbi, og at det er med til at løfte Sydfalster som samlet destination. Det ses meget gerne at man indgår i sam­arbejder og initiativer, der skaber bedre sammenhæng mellem områder og byer på Sydfalster.

  Pengene kan gives enten som tilskud eller fuld støtte til et helt projekt eller en del af et projekt. Tilskud under 10.000 kr. vurderes af projektleder, mens projekter over 10.000 kr. forelægges styregruppen.

  Du, din forening, din virksomhed eller en interessegruppe står selv for at føre projektet ud i livet, og projektet medvirker til at udvikle oplevelsen.

  Har du et projekt, som du vil søge midler til, så lav en kort beskrivelse, som skal indeholde:

  • Hvad går projektet ud på?
  • Hvem vil få gavn af projektet?
  • Hvem fører projektet ud i livet og står for evt. ved­ligeholdelse?
  • Hvornår etableres projektet?
  • Projektets budget inkl. beløb der søges

  Send beskrivelse til projektleder på borgerogbranding@guldborgsund.dk og mærk henvendelsen ”små hurtige succeser”

  Open Call til kunstnerisk vartegn ved Gedser Erhvervshavn

  Guldborgsund kommune inviterer alle professionelt arbejdende billedkunstnere til at deltage i et Open Call på et kunstnerisk vartegn for Danmarks sydligste punkt ved Gedser. Dette skal munde ud i udvælgelsen af tre kunstnere/kunstnergrupper, der hver udarbejder en udvidet skitse. Heraf udvælges ét værk til realisering.

  Open Call til udvikling af ’Stormflodsfortællinger - en kunstnerisk lydvandring på Sydfalsters Stormflodsrute’

  Guldborgsund Kommune søger en kunstner eller en kunstnergruppe til at udvikle værket ’Stormflodsfortællinger - en kunstnerisk lydvandring på Sydfalsters Stormflodsrute’ (arbejdstitel) samt et dertilhørende læringsforløb.

  Om Guldborgsund Kommunes samlede udvikling af destination Sydfalster

  Ambitionen for udviklingen af Sydfalster er klar. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme, og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)