Gå til hovedindhold

Om Guldborgsund Kommunes samlede udvikling af destination Sydfalster

Ambitionen for udviklingen af Sydfalster er klar. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme, og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

Indhold

  Guldborgsund Kommune har udviklet og godkendt en strategisk-fysisk plan for hele Sydfalster som samlet turistdestination. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

  Med udviklingsplanen skal der skabes sammenhæng i området, og det skal sikres, at de lokale potentialer fremhæves på den bedst mulige måde – til gavn for både borgere og turister.

  Udviklingsplanen inddrager og skaber sammenhæng mellem de stedbundne kvaliteter og allerede eksisterende turistattraktioner på Sydfalster: den udnytter den attraktive nærhed til kyst og vand. Naturen, landskabet og historien rummer et stort potentiale og er en væsentlig del af grundoplevelsen på Sydfalster.

  Sydfalster er placeret mellem to metropoler – København og Berlin. Sydfalster er porten til Europa mod syd, Skandinavien mod nord og hjørnestenen i Danmark. Centralt ligger Gedser by, der er opstået i forbindelse med havnefarten Gedser-Rostock. Byen fremstår homogen, med ensartede bygninger i en fint afstemt skala. Bygningerne er 1-2 etager og mange af dem afspejler de funktioner, som byen er bygget op af: færgefart, banedrift og fiskeri. Bygningsmassen fortæller i sig selv en del af Danmarks historie. Man fornemmer, at Gedser er bygget på store visioner for fremtiden, men samtidig står man i en tidslomme, hvor tiden har stået stille i flere år.

  Scandlines og Visit Lolland-Falster har, i samarbejde med Guldborgsund Kommune, lavet en særskilt helhedsplan for udviklings- og investeringsmuligheder i Gedser Erhvervshavn. Det er med helhedsplanen blevet tydeligt, at området savner oplevelsesprodukter, der trækker besøgende til.  

  Ikke langt fra Gedser by ligger Gedser Odde - Nordens sydligste punkt og et af Europas bedste trækfuglesteder både forår og efterår. Der vil i de kommende år blive anlagt en såkaldt Stormflodsrute fra Hesnæs på Falsters østkyst ned omkring Gedser Odde og videre til Gedser by for endelig at fortsætte op langs Falsters vestkyst til Nykøbing F. Stormflodsruten vil bidrage væsentligt til kernefortællingen om Sydfalster som besøgsmål og feriedestination, herunder Sydfalster som et lokalområde med en lang række fortællinger om og perspektiver på landskab, natur, fugletræk, klimaforandringer, kystsikring, den kolde krig, transit, koblingen til Europa, Danmarks spisekammer, geologi mv., hvilket Stormflodsruten skal formidle og synliggøre.  

  Klik og læs mere om udviklingsplanen for Destination Sydfalster (nyt vindue).

  Landskabet langs Falsters østkyst

  Gedesby Mølle

  Ruten fra Gedser By mod Sydspidsen

  Gedser lystbådehavn