Landdistriktspuljen

Guldborgsund Kommunes Landdistrikspulje

Landdistriktspuljen støtter forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret
udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, der er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F.

Landdistriktspuljen kan søges løbende.