Gå til hovedindhold

Puljer og tilskud

Her finder du en samling af puljer og tilskud

Indhold

  Har din forening en god idé til et projekt, en aktivitet eller et tiltag, der understøtter turisme, kultur, udvikling i vores landdistrikter eller fremmer bevægelse og udeliv? Så kan I søge om tilskud til at realisere projektet gennem en af vores puljer.

  Her på siden finder du en samling af vores puljer og en kort beskrivelse af hver enkelt pulje. Du kan også klikke dig videre til selvbetjeningsløsningen i vores tilskuds- og foreningsportal, hvor du kan læse mere og ansøge puljerne via selvbetjeningsboksen i højre side. 

  I højre side finder du også folderen ’Puljer &t tilskud under Kultur- og Fritidsområdet i Guldborgsund Kommune’ til print eller download.

  Formål

  Bevæg dig for livet-puljen skal understøtte nye initiativer, projekter eller udviklingsarbejde, der fremmer bevægelse og motion hos børn, unge, voksne og seniorer. Puljen er oprettet som et led i DIF, DGI og Guldborgsund Kommunes Bevæg dig for livet-vision, som handler om at øge antallet af borgere, der dyrker en form for motion eller idræt.

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger, registrerede foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale institutioner og centre, private aktører, frivilligt socialt arbejde i Guldborgsund Kommune i henhold til gældende retningslinjer herfor.

  Hvordan søger man?

  Bevæg dig for livet-puljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Kennet Nordstrøm
  Mobil: 25182618
  Mail: keno@guldborgsund.dk 

  Formål

  Bosætningspuljen skal fremme projekter og tiltag, som understøtter kommunens Bosætningsstrategi, der har til formål at gøre Guldborgsund Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

  Det kan for eksempel være fælles aktiviteter, der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune eller understøtter lokale fællesskaber. Dog gives der ikke støtte til anlægsarbejde eller renovering. Projekter mellem flere partnere, som gavner bredt, prioriteres.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge midler fra Bosætningspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig ansvaret for ansøgningen.

  Hvordan søger man?

  Bosætningspuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Martin Damgaard Larsen
  Mobil 25 18 1898
  Mail: mdla@guldborgsund.dk 

  Formål

  Strakspuljen er en pulje under Bosætningspuljen. Her har kommunens landområder mulighed for at søge op til 10.000 kr. til initiativer eller arrangementer, der understøtter en god modtagelse og fastholdelse af borgere, der flytter til Guldborgsund Kommune.

  Hvordan søger man?

  Ansøgninger vurderes administrativt og man søger ved at sende en mail til Guldborgsund Kommune - Center for Borger & Branding på borgerogbranding@guldborgsund.dk, mærket ”Ansøgning - Strakspuljen”. Mailen skal indeholde oplysninger om ansøger, formål med aktivitet eller initiativ, eventuelle samarbejdspartnere samt et budget og en tidsplan.
  Strakspuljen kan søges løbende.

  Kontaktperson:
  Martin Damgaard Larsen
  Mobil 25 18 1898
  Mail: mdla@guldborgsund.dk 

  Formål

  Kulturelt Samråds pulje skal understøtte et bredt og varieret kultur- og foreningsliv i samarbejde med alle interesserede foreninger, grupper, institutioner og kommunale myndigheder.

  Puljen støtter mindre, lokale kulturelle projekter og aktiviteter. Ved arrangementer, som omfatter andet end kulturelle aktiviteter, kan der kun gives tilskud til de kulturelle indslag.

  Hvem kan søge?

  Der kan ydes tilskud eller underskudsgaranti til interessegrupper, foreninger, institutioner mm. Ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt støtte.

  Hvordan søger man?

  Ansøgningsfristen er den sidste tirsdag i måneden. Ansøgningsskemaet downloades på www.guldborgsund.dk/kultureltsamraad, udfyldes og sendes til forvaltningen på mailadressen, som er angivet på skemaet. Tilskud udbetales efter projektets afvikling.

  Kontaktperson:
  Katha Qvist
  Mobil: 25180003
  Mail: kq@guldborgsund.dk

  Formål

  Kulturpuljen skal understøtte projekter, der giver borgere i Guldborgsund Kommune mulighed for at deltage i en bred vifte af kulturelle aktiviteter og fællesskaber indenfor blandt andet billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur, traditioner og livsstil.

  Puljen prioriterer projekter, der læner sig op af et eller flere af de fire spor i kommunens kulturpolitik. Sporene har til formål at sikre dannelsesanledninger for alle, skabe et bredt og varieret kulturliv, sikre kulturelle tilbud for børn og unge i hele kommunen, en fortsat stærk frivillighedskultur samt synlighed og samarbejde på tværs af kommunegrænser, kulturinstitutioner og aktører.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner mv., med et almennyttigt sigte kan søge Kulturpuljen. Ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud.

  Hvordan søger man?

  Kulturpuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Katha Qvist
  Mobil 25 18 00 03
  Mail: kq@guldborgsund.dk 

  Formål

  Kunstpuljen skal støtte billedkunstneriske aktiviteter i Guldborgsund Kommune og bidrage til, at kommunes borgere kan opleve den professionelt arbejdende billedkunster via udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag, kunst i det offentlige rum eller lignende. Rådet prioriterer aktiviteter, der fremmer borgernes møde med kunsten og sikrer dannelsesanledninger, understøtter børn og unges arbejde med - og indsigt i - billedkunsten og sætter fokus på billedkunstneriske forhold.

  Hvem kan søge?

  (Kunst)foreninger, forsamlingshuse, kulturhuse mv., professionelt arbejdende billedkunstnere, kunstformidlere, kuratorer, kunst- og kulturinstitutioner kan søge Kunstpuljen.

  Hvordan søger man?

  Kunstpuljen søges administrativt ved at sende en mail til Guldborgsund Kommune – Center for Borger & Branding, Att. Guldborgsund Billedkunstråd på borgerogbranding@guldborgsund.dk.

  Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger, fyldestgørende projektbeskrivelse (1 side), tidsplan, målgruppebeskrivelse, CV for deltagende kunstnere (max 1. side pr. kunster), Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder) samt budget med realistisk og bæredygtig finansieringsplan.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Julie Damgaard Nielsen
  Mobil: 25 181899
  Mail: judn@guldborgsund.dk 

  Formål

  Landdistriktspuljen skal fremme udvikling, fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter. Landdistrikterne er defineret som 18 lokalområder udenfor Nykøbing F.

  Der kan søges tilskud inden for tre projekt-kategorier:

  1. Fyrtårnsprojekter: Projekter, der er højprofilerede og ofte mere langsigtede, og som har markant betydning for at fremme fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere af kommunens landdistrikter.

  2. Mellemstore projekter: Projekter hvor flere foreninger og/eller lokalområder samarbejder om relevante indsatser, der har betydning for fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere af kommunens landdistrikter.

  3. Små projekter: Projekter til under 25.000 kr. til mindre initiativer i landdistrikterne. Denne type projekter vurderes administrativt.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge midler fra Landdistriktspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at kunne få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig ansvaret for ansøgningen.

  Hvordan søger man?

  Landdistriktspuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktpersoner:
  Martin Damgaard Larsen
  Mobil: 25 18 18 98
  Mail: mdla@guldborgsund.dk 

  Formål

  Startskudspuljen er en pulje under Landdistriktspuljen.

  Hvem kan søge?

  Her har bylaug, fællesråd og andre typer samlende borgerforeninger inden for kommunens 18 lokalområder mulighed for at søge op til 25.000 kr. til aktiviteter og tiltag, der fremmer udvikling, fællesskaber og bosætning i det pågældende lokalområde.

  Hvordan søger man?

  Ansøgninger vurderes administrativt og man søger ved at sende en mail til Guldborgsund Kommune - Center for Borger & Branding på borgerogbranding@guldborgsund.dk, mærket ”Ansøgning - Startskudspuljen”. Mailen skal indeholde oplysninger om ansøger, formål med aktivitet eller initiativ, eventuelle samarbejdspartnere samt et budget og en tidsplan.

  Kontaktperson:
  Martin Damgaard Larsen
  Mobil 25 18 1898
  Mail: mdla@guldborgsund.dk 

  Formål

  Outdoorpuljen skal understøtte etablering, drift og vedligeholdelse af anlæg og faciliteter, der fremmer udeliv og udendørsaktiviteter. Det kan f.eks. være mountainbikespor, faciliteter til motions- og bevægelsesaktiviteter, padeltennisbaner, overnatningsfaciliteter eller udendørs handicapfaciliteter.

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger, godkendte folkeoplysende aftenskoler og registrerede folkeoplysende foreninger kan søge Outdoorpuljen.

  Hvordan søger man?

  Outdoorpuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Alex Jørgensen
  Telefon 54 73 15 31 - Mobil 25 18 03 07
  Mail: aljr@guldborgsund.dk

  Formål

  Turismepuljen skal understøtte projekter eller arrangementer, der fremmer udviklingen af turisme i Guldborgsund Kommune. Målet er især at støtte turismeprojekter, der har fokus på enten fødevarer, sport, vand, kyst og natur eller på at øge aktiviteten hos de mindre turismeaktører.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge midler fra Turismepuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig ansvaret for ansøgningen.

  Hvordan søger man?

  Turismepuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).  

  Kontaktperson:
  Casper Ottosen
  Mobil 2518 1897
  Mail: cot@guldborgsund.dk

  Formål

  Udviklingspuljen skal yde tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående projekter, primært for børn og unge, der ellers ikke ville blive igangsat. Det kan for eksempel være tilskud til opstart af ny aktivitet i en forening, afvikling af en aktivitet i et samarbejde mellem forening og skole (åben skole) eller en aktivitet i samarbejde mellem flere foreninger.

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger, registrerede foreninger og selvorganiserede grupper kan søge Udviklingspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud.

  Hvordan søger man?

  Udviklingspuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Lone Svendsen
  Mobil: 25180337
  Mail: losv@gudborgsund.dk

  Formål

  Formål SOL (Sammen Om Lokalsamfundet) er ny engangspulje, der skal styrke samskabelsesprojekter i landdistrikterne. Den tilgodeser initiativer, der understøtter det gode lokalsamfund og lokale fællesskaber herunder indgå i samskabelsesprojekter mellem dagsinstitutioner, landsbyordninger samt pleje- og aktivitetstilbud i landdistrikterne.

  Puljen understøtter indsatser under Bosætningsstrategiens indsatsområde ”Fællesskaber”. Puljen indeholder 3 mio. kr. til udmøntning i 2021.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og fællesskaber med CVR-nr. med tilhørende NemKonto.
  Ansøgeren skal være i partnerskab med flere aktører om et fælles initiativ.

  Hvad kan man søge til?

  Tiltag, der understøtter det gode lokalsamfund og lokale fællesskaber.

  Støtter ikke

  Puljen vil følge retningslinjerne for de øvrige puljer, der administreres af Center for Borger & Branding.

  Særlige krav

  At ansøgningen og processen involverer flere aktører. Det skal fremgå af ansøgningen, hvem der har ejerskab til projektet og hvem der tænkes inddraget (samskabelse).

  Hvordan søger man?

  Sammen Om Lokalsamfundet søges og behandles administrativt løbende i 2021. Ansøgninger til SOL-puljen sendes på mail til borgerogbranding@guldborgsund.dk 

  Kontakt

  Ansøgninger om beløb op til 25.000 kr. vurderes administrativt i Center for Borger & Branding. Beløb over 25.000 kr. behandles i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

  Det er muligt at kontakte Borger og Branding pr. mail: borgerogbranding@guldborgsund.dk, hvis der er spørgsmål til puljen.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)