Gå til hovedindhold

Puljer og tilskud

Her finder du en samling af puljer og tilskud

Indhold

  Har din forening en god idé til et projekt, en aktivitet eller et tiltag, der understøtter turisme, kultur, udvikling i vores landdistrikter eller fremmer bevægelse og udeliv? Så kan I søge om tilskud til at realisere projektet gennem en af vores puljer.

  Her på siden finder du en samling af vores puljer og en kort beskrivelse af hver enkelt pulje. Du kan også klikke dig videre til selvbetjeningsløsningen i vores tilskuds- og foreningsportal, hvor du kan læse mere og ansøge puljerne via selvbetjeningsboksen i højre side. 

  Formål

  Bevæg dig for livet-puljen skal understøtte nye initiativer, projekter eller udviklingsarbejde, der fremmer bevægelse og motion hos børn, unge, voksne og seniorer. Puljen er oprettet som et led i DIF, DGI og Guldborgsund Kommunes Bevæg dig for livet-vision, som handler om at øge antallet af borgere, der dyrker en form for motion eller idræt.

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger, registrerede foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale institutioner og centre, private aktører, frivilligt socialt arbejde i Guldborgsund Kommune i henhold til gældende retningslinjer herfor.

  Hvordan søger man?

  Bevæg dig for livet-puljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Kennet Nordstrøm
  Mobil: 25182618
  Mail: keno@guldborgsund.dk 

  Formål

  Borgerpuljen støtter dansk-tyske projekter inden for alle områder og temaer der er relevante for borgerne. Puljen støtter projekter op til 100.000 Euro (750.000 danske kroner). De vigtigste kriterier for at søge denne pulje er at man har en partner fra Tyskland med. Puljen støtter borgernære og innovative projekter.

  Eksempler på mulige projekter kan være

  • Projekter med fokus på møder mellem borgere fra dansk og tysk side som f.eks. ferielejr, foreningssamarbejder, fælles trænings- eller hobbyaktiviteter.
  • Udvikling af dansk-tyske kulturtilbud som f.eks. teaterforestillinger, udstillinger, koncerter og festivaler.
  • Udvikling af borgernære klimaprojekter der fremmer en grøn adfærd som f.eks. projekter rettet mod ændring af forbrugsmønstre og energibesparelse.
  • Demokrati og medborgerskabsprojekter hvor børn, unge og ældre inviteres til at deltage i aktiviteter, der støtter op om et sundt demokrati.

  Hvem kan søge?

  Borgergrupper, organisationer, institutioner og foreninger kan ansøge om midler.

  Hvordan søger man?

  Der skal udsendes et elektronisk ansøgningsskema samt bilag til kulturregion@region.dk

  Ansøgningsskema og flere oplysninger kan findes ved at trykke her (åbner i nyt vindue)

  Kontaktperson

  International Koordinator

  Anna Topp Gustavsen
  Mobil: 25 18 00 30
  Mail: atg@guldborgsund.dk

  Formål

  Bosætningspuljen skal fremme projekter og tiltag, som understøtter kommunens Bosætningsstrategi, der har til formål at gøre Guldborgsund Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

  Det kan for eksempel være fælles aktiviteter, der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune eller understøtter lokale fællesskaber. Dog gives der ikke støtte til anlægsarbejde eller renovering. Projekter mellem flere partnere, som gavner bredt, prioriteres.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge midler fra Bosætningspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig ansvaret for ansøgningen.

  Hvordan søger man?

  Bosætningspuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Bosætningskoordinator
  Tanja Beckmann Sørensen
  Mobil 25 18 27 11 
  Mail: tbsj@guldborgsund.dk 

  Klik her for at læse mere om Grøn pulje

  Klik her

  Formål

  Kulturpuljen skal understøtte projekter, der giver borgere i Guldborgsund Kommune mulighed for at deltage i en bred vifte af kulturelle aktiviteter og fællesskaber indenfor blandt andet billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur, traditioner og livsstil.

  Puljen prioriterer projekter, der læner sig op af et eller flere af de fire spor i kommunens kulturpolitik. Sporene har til formål at sikre dannelsesanledninger for alle, skabe et bredt og varieret kulturliv, sikre kulturelle tilbud for børn og unge i hele kommunen, en fortsat stærk frivillighedskultur samt synlighed og samarbejde på tværs af kommunegrænser, kulturinstitutioner og aktører.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner mv., med et almennyttigt sigte kan søge Kulturpuljen. Ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud.

  Hvordan søger man?

  Kulturpuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Malene Kocemba Andersen
  Mobil 25 18 03 55
  Mail: mkan@guldborgsund.dk 

  Kulturregion Storstrøm ønsker at udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
  Derfor har Kulturregion Storstrøm oprettet to puljer, hvor man kan søge tilskud til kulturprojekter, der gør forsøg med at kombinere kulturaktiviteter og bæredygtighed.

  Pulje 1 Mikroprojektpulje yder støtte til enkeltpersoner (over 15 år), kunstnere, foreninger og andre grupper til mindre projekter, der foregår i en eller flere af kulturregionens kommuner. Der kan søges mellem 5.000 og 25.000 kr.

  Klik her for at gå til mikroprojektpuljen (nyt vindue)

  Pulje 2 Regionalprojektpulje yder støtte til regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, som gennemføres af kulturinstitutioner eller foreninger på tværs af kommunegrænserne. Der kan som udgangspunkt søges op til 50.000 kr.

  Klik her for at gå til regionalprojektpuljen (nyt vindue)

  Bæredygtig udvikling betyder at man tager hensyn til og sammentænker både de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter i projektet.

  Du kan læse mere om bæredygtig udvikling på for eksempel det digitale læringswebsite FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på dette link: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene (nyt vindue)

  Puljerne her er en del af Kulturaftalen 2021-2024. Klik her for at orientere dig om kulturaftalen (nyt vindue)

  Formål

  Kunstpuljen skal støtte billedkunstneriske aktiviteter i Guldborgsund Kommune og bidrage til, at kommunes borgere kan opleve den professionelt arbejdende billedkunster via udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag, kunst i det offentlige rum eller lignende. Rådet prioriterer aktiviteter, der fremmer borgernes møde med kunsten og sikrer dannelsesanledninger, understøtter børn og unges arbejde med - og indsigt i - billedkunsten og sætter fokus på billedkunstneriske forhold.

  Hvem kan søge?

  (Kunst)foreninger, forsamlingshuse, kulturhuse mv., professionelt arbejdende billedkunstnere, kunstformidlere, kuratorer, kunst- og kulturinstitutioner kan søge Kunstpuljen.

  Hvordan søger man?

  Kunstpuljen søges administrativt ved at sende en mail til Guldborgsund Kommune – Center for Borger & Branding, Att. Guldborgsund Billedkunstråd på borgerogbranding@guldborgsund.dk.

  Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger, fyldestgørende projektbeskrivelse (1 side), tidsplan, målgruppebeskrivelse, CV for deltagende kunstnere (max 1. side pr. kunster), Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder) samt budget med realistisk og bæredygtig finansieringsplan.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Julie Damgaard Nielsen
  Mobil: 25 181899
  Mail: judn@guldborgsund.dk 

  Formål

  Landdistriktspuljen skal fremme udvikling, fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter. Landdistrikterne er defineret som 18 lokalområder udenfor Nykøbing F.

  Der kan søges tilskud inden for tre projekt-kategorier:

  1. Fyrtårnsprojekter: Projekter, der er højprofilerede og ofte mere langsigtede, og som har markant betydning for at fremme fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere af kommunens landdistrikter.

  2. Mellemstore projekter: Projekter hvor flere foreninger og/eller lokalområder samarbejder om relevante indsatser, der har betydning for fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere af kommunens landdistrikter.

  3. Små projekter: Projekter til under 25.000 kr. til mindre initiativer i landdistrikterne. Denne type projekter vurderes administrativt.

  Hvem kan søge?

  Landdistriktspuljen kan søges af foreninger, organisationer og institutioner mv., der gennem projektaktiviteter ønsker at bidrage til at understøtte puljens formål, og som i øvrigt har et almennyttigt sigte, der gavner den brede offentlighed i Guldborgsund Kommunes landdistrikter.

  Hvordan søger man?

  Landdistriktspuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktpersoner:

  Stine K. Villadsen

  Mobil 25 18 03 27

  Mail: skvi@guldborgsund.dk

  Formål

  Netværkspuljen støtter møder mellem voksne, hvor formålet er at opbygge netværk og skabe muligheder for projektplanlægning med tyske partnere.

  Netværkspuljen støtter møder mellem voksne med det formål

  • At etablere nye dansk-tyske netværk
  • At bidrage til erfaringsudveksling på tværs af grænsen
  • At give aktører mulighed for et første møde med henblik på at forberede en ansøgning til borgerpuljen.

  Hvem kan søge?

  Borgergrupper, organisationer, institutioner og foreninger kan ansøge om midler

  Hvordan søger man?

  Der skal udsendes et elektronisk ansøgningsskema samt bilag til kulturregion@region.dk

  Ansøgningsskema og flere oplysninger kan findes ved at trykke her (siden åbner i nyt vindue)

  Kontaktperson
  International Koordinator

  Anna Topp Gustavsen
  Mobil: 25 18 00 30
  Mail: atg@guldborgsund.dk

  Værd at vide om outdoor-puljen

  Outdoorpuljen er opbrugt i 2023, og vi modtager desværre ikke flere ansøgninger til puljen. Vi håber, I kan finde anden finansiering til jeres projekt, og vil i den forbindelse henvise til kommunens Landdistriktspulje for projekter forankret uden for Nykøbing F. Du finder Landdistriktspuljen længere oppe på denne side.

  Formål

  Outdoorpuljen skal understøtte etablering, drift og vedligeholdelse af anlæg og faciliteter, der fremmer udeliv og udendørsaktiviteter. Det kan f.eks. være mountainbikespor, faciliteter til motions- og bevægelsesaktiviteter, padeltennisbaner, overnatningsfaciliteter eller udendørs handicapfaciliteter.

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger, godkendte folkeoplysende aftenskoler og registrerede folkeoplysende foreninger kan søge Outdoorpuljen.

  Hvordan søger man?

  Vi modtager ikke flere ansøgninger til Outdoor-puljen i 2023.

  Kontaktperson
  Johan Vest
  Telefon: 25 18 03 08
  Mail: joev@guldborgsund.dk

  Formål

  Strakspuljen er en pulje under Bosætningspuljen. Her har kommunens landområder mulighed for at søge op til 10.000 kr. til initiativer eller arrangementer, der understøtter en god modtagelse og fastholdelse af borgere, der flytter til Guldborgsund Kommune.

  Hvordan søger man?

  Ansøgninger vurderes administrativt og man søger ved at sende en mail til Guldborgsund Kommune - Center for Borger & Branding på borgerogbranding@guldborgsund.dk, mærket ”Ansøgning - Strakspuljen”. Mailen skal indeholde oplysninger om ansøger, formål med aktivitet eller initiativ, eventuelle samarbejdspartnere samt et budget og en tidsplan.
  Strakspuljen kan søges løbende.

  Kontaktperson:
  Tanja Beckmann Sørensen
  Mobil 25 18 27 11 
  Mail: tbsj@guldborgsund.dk 

  Formål

  Transportpuljen støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år, samt til ture for børn og unge til vores tyske naboer, hvis det er forbundet med en formidling af samfundsforhold, kultur, sprog eller natur. Der kan søges med og uden partner.

  Det er som udgangspunkt endags ture med en enkelt overnatning. Med partner kan man søge til f.eks. at besøge et museum sammen med en tysk partner, hvor der derigennem bliver arbejdet med tysk og den fælles dansk-tyske kulturarv.

  Med partner kan der også søges om tilskud til én overnatning. Uden partner kan der f.eks. søges om at besøge et museum i Tyskland, hvor der gennem besøget bliver arbejdet med tysk og den fælles dansk-tyske kulturarv.

  Hvem kan søge?

  Foreninger og institutioner der arbejder med børn og unge til og med 26 år.

  Hvordan søger man?

  Der skal udsendes et elektronisk ansøgningsskema samt bilag til kulturregion@region.dk.

  Ansøgningsskema og flere oplysninger kan findes ved at trykke her (siden åbner i nyt vindue).

  Kontaktperson
  International Koordinator

  Anna Topp Gustavsen
  Mobil: 25 18 00 30
  Mail: atg@guldborgsund.dk

  Formål

  Turismepuljen skal understøtte projekter eller arrangementer, der fremmer udviklingen af turisme i Guldborgsund Kommune. Målet er især at støtte turismeprojekter, der har fokus på enten fødevarer, sport, vand, kyst og natur eller på at øge aktiviteten hos de mindre turismeaktører.

  Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge midler fra Turismepuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig ansvaret for ansøgningen.

  Hvordan søger man?

  Turismepuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).  

  Kontaktperson:
  Sølve Solbjørn Skov

  Mobil 2518 0334
  Mail: soss@guldborgsund.dk

  Formål

  Udviklingspuljen skal yde tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående projekter, primært for børn og unge, der ellers ikke ville blive igangsat. Det kan for eksempel være tilskud til opstart af ny aktivitet i en forening, afvikling af en aktivitet i et samarbejde mellem forening og skole (åben skole) eller en aktivitet i samarbejde mellem flere foreninger.

  Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger, registrerede foreninger og selvorganiserede grupper kan søge Udviklingspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto for at få udbetalt tilskud.

  Hvordan søger man?

  Udviklingspuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.
  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Kennet Nordstrøm
  Mobil: 25 18 26 18
  Mail: keno@guldborgsund.dk

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)