Skip to main content

Puljer og tilskud

Her finder du en samling af puljer og tilskud

Landskabsbillede over Farøbroerne set fra kysten

Indhold

  Har din forening en god idé til et projekt, en aktivitet eller et tiltag, der understøtter turisme, kultur, udvikling i vores landdistrikter eller fremmer bevægelse og udeliv? Så kan I søge om tilskud til at realisere projektet gennem en af vores puljer.

  Her på siden finder du en samling af vores puljer og en kort beskrivelse af hver enkelt pulje. Du kan også klikke dig videre til selvbetjeningsløsningen i vores tilskuds- og foreningsportal, hvor du kan læse mere og ansøge puljerne via selvbetjeningsboksen i højre side.

  Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje

  Bosætningspulje har til formål, at give mulighed for at igangsætte og gennemføre initiativer og tiltag, der tilgodeser pejlemærkerne i Bosætningsstrategi 2020-2024 – ”En del af Fællesskabet”. Det kan for eksempel være tiltag der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune, aktiviteter der understøtter fællesskaberne eller projekter, der aktiverer de stedbundne potentialer for eksempel tiloversblevne landbrugsbygninger med kulturhistorisk værdi mv.
  Bosætningspuljen kan søges løbende.

  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Carina Woolhead
  Mobil 25 18 03 19
  Mail: cw@guldborgsund.dk

  Guldborgsund Kommunes Kulturpulje

  Kulturpuljen har til formål at støtte et bredt udbud af forskelligartede kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune, for eksempel inden for billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur og traditioner/livsstil mm.
  Kulturpuljen kan søges løbende.

  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Mobil 25 18 00 03
  Mail: kq@guldborgsund.dk

  Guldborgsund Kommunes Strakspulje

  Guldborgsund Kommunes Strakspulje 2020 har et budget på 180.000 kr. i 2020 til initiativer, events og arrangementer, der understøtter ”Det Gode Værtskab” i forhold til nye borgere Guldborgsund Kommune.
  Der kan søges maks. 10.000 kr. til hver event.
  Ansøgninger vurderes administrativt.
  Strakspuljen kan søges løbende.


  Kontaktperson:
  Carina Woolhead
  Mobil 25 18 03 19
  Mail: cw@guldborgsund.dk

  Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje

  Landdistriktspuljen støtter forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret
  udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, der er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F.
  Landdistriktspuljen kan søges løbende.

  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Carina Woolhead
  Mobil 25 18 03 19
  Mail: cw@guldborgsund.dk

  Guldborgsund Kommunes Turismepulje

  Turismepuljen har til formål at understøtte initiativer, der kan fremme turismeudviklingen i Guldborgsund med udgangspunkt i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi 2019-2022.

  Målet er især at understøtte turismen med fokus på ’lokale Fødevarer’, ’Vand’, ’Kyst og Natur’ og ’Sportsturisme’ samt en øget aktivitet hos de små turismeaktører.
  Turismepuljen kan søges løbende.

  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson:
  Martin Damgaard Larsen
  Mobil 25 18 18 98
  Mail: mdla@guldborgsund.dk

  Guldborgsund Kommunes Outdoorpulje

  Formålet med Outdoorpuljen er at understøtte etablering, drift og vedligeholdelse af anlæg og faciliteter, der understøtter udendørsaktiviteter. Det kan f.eks. være mountainbikespor, faciliteter til motions- og bevægelsesaktiviteter, padeltennisbaner, overnatningsfaciliteter eller udendørs handicapfaciliteter.
  Puljen kan søges løbende.

  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Alex Jørgensen
  Telefon 54 73 15 31 - Mobil 25 18 03 07
  Mail: aljr@guldborgsund.dk

  Guldborgsund Kommunes Bevæg dig for livet pulje

  Formålet med Bevæg dig for livet-puljen er at understøtte nye initiativer, projekter eller udviklingsarbejde, der fremmer bevægelse og motion hos både børn, unge, voksne og seniorer. Puljen er oprettet som et led i DIF, DGI og Guldborgsund Kommunes ’Bevæg dig for livet’-vision, om at øge antallet af borgere, der dyrker en form for idræt eller motion med 4.100 samt at øge antallet af borgere, der er medlem af en forening, med 2000 inden udgangen af 2023.
  Puljen kan søges løbende.

  Læs mere om puljen og ansøg her (nyt vindue).

  Kontaktperson
  Kennet Nordstrøm
  Mobil: 25182618
  Mail: keno@guldborgsund.dk